Δίκαιη τιμή 1,70-1,80 ευρώ δίνει για την Ικτίνος η Eurobank – Με discount έναντι των ομοειδών του εξωτερικού

Δίκαιη τιμή 1,70-1,80 ευρώ δίνει για την Ικτίνος η Eurobank – Με discount έναντι των ομοειδών του εξωτερικού
Μείωση στα κέρδη του 2019 περιμένει η Eurobank, αλλά σημαντική αύξηση σε αυτά του 2020
Έκθεση για την Ικτίνος δημοσίευσε η Eurobank και αναφέρει πως διαπραγματεύεται με σημαντικό discount έναντι των ομοειδών του εξωτερικό.
Σε όρου EV/EBITDA οι εταιρείες του εξωτερικού διαπραγματεύονται κοντά στις 10 φορές κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία.
Παρά τη σημαντική άνοδο στην περσινή χρονιά, η μετοχή της Ικτίνος διαπραγματεύεται σημαντικά χαμηλότερα.
Λόγω των θετικών προοπτικών (μέση αύξηση πωλήσεων και EBITDA 18-35% την περίοδο 2020-2021), η χρηματιστηριακή πιστεύει πως η αγορά θα πρέπει να δώσει προσοχή στην υγιή προοπτική αύξησης των κερδών της Ικτίνος.
Η δυναμική αυτή υποστηρίζεται και από την προεξόφληση ταμειακών ροών που δίνει δίκαιη τιμή 1,70-1,80 ευρώ χωρίς τις ίδιες μετοχές, ενώ υπάρχει και η προοπτική πώλησης της έκτασης στην Κρήτη που θα μπορούσε να ενισχύσει την αποτίμηση κατά 30 εκατ. ευρώ ή 0,30 ευρώ ανά μετοχή.
Για τη χρήση 2019 περιμένει κέρδη 7 εκατ. ευρώ και για τη χρήση 2020 12,3 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή διαπραγματεύεται τα εκτιμώμενα κέρδη του 2019 15,9 φορές και αυτά του 2020 9 φορές, ενώ ο δείκτης EV/EBITDA είναι στις 9,3 φορές για το 2019 και στις 6,2 φορές για το 2020.
Σημειώνεται πως δεν πρόκειται για έναρξη κάλυψης από τη χρηματιστηριακή αλλά για έκθεση μετά από παραγγελία.

BREAKING NEWS