Αναβαθμίζονται Εθνική και Eurobank στον MSCI Greece Index με ημερομηνία 28 Μαΐου 2019 - Αναμένονται εισροές 125 - 140 εκατ. μετοχών

Αναβαθμίζονται Εθνική και Eurobank στον MSCI Greece Index με ημερομηνία 28 Μαΐου 2019 - Αναμένονται εισροές 125 - 140 εκατ. μετοχών
Αναβαθμίζονται οι μετοχές των Εθνική και Eurobank στον MSCI Greece Index

Στον δείκτη MSCI Greece Index αναβαθμίστηκαν, όπως αναμένοταν, οι μετοχές των Eurobank και Εθνικής Τράπεζας, γεγονός το οποίο δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες για τις μετοχές των δύο ελληνικών τραπεζών.
Αναμένεται ότι θα υπάρξουν εισροές ύψους 125 με 140 εκατ μετοχές σε Eurobank και Εθνική τράπεζα λόγω της αυτής της αναβάθμισης.

Συγκεκριμένα η Eurobank αναμένεται να έχει εισροές 100 με 110 εκατ. μετοχές και η Εθνική τράπεζα 25 με 35 εκατ. μετοχές.
Να σημειωθεί ότι οι αλλαγές της 13ης Μαίου θα ισχύσουν με ημερομηνία 28 Μαίου 2019.
Σημειώνεται ότι ο εν λόγω δείκτης είναι «τμήμα» του MSCI Global Standard Index.
Οι μετοχές των δύο τραπεζών ήταν, μέχρι τις 13/5 ενταγμένες στον δείκτη MSCI Small Cap Index, από τον οποίο, όπως είναι φυσικό, μετά την αναβάθμιση τους θα διαγραφούν.
Στις 7 Νοεμβρίου 2019 με ημερομηνία υλοποίησης 27 Νοεμβρίου 2019 θα αναβαθμιστεί και η Πειραιώς στον δείκτη MSCI Standard.
H αναβάθμιση των 3 τραπεζών στον δείκτη MSCI Standard θα οδηγήσει σε εισροές 160 εκατ. ευρώ από διεθνή επενδυτικά χαρτοφυλάκια.
Όπως είναι γνωστό λόγω της κατακρήμνισης των τραπεζικών μετοχών και της εξαΰλωσης των κεφαλαιοποιήσεων στις 14 Νοεμβρίου 2018 και με ημερομηνία υλοποίησης 30 Νοεμβρίου 2018 ο οίκος MSCI υποβάθμισε τρεις ελληνικές τράπεζες Πειραιώς, Eurobank και Εθνική – πλην Alpha bank – από τον δείκτη MSCI Standard.

Tο χρονοδιάγραμμα των μελλοντικών αλλαγών στους δείκτες είναι το ακόλουθο:

Για το 2019

- 12 Αυγούστου (οι αλλαγές θα ισχύσουν από 2/9)
- 7 Νοεμβρίου (οι αλλαγές θα ισχύσουν από 27/11)

Για το 2020

- 12 Φεβρουαρίου (οι αλλαγές θα ισχύσουν από 2/3)
- 12 Μαΐου (οι αλλαγές θα ισχύσουν από 1/6)
- 12 Αυγούστου (οι αλλαγές θα ισχύσουν από 1/9)
- 10 Νοεμβρίου (οι αλλαγές θα ισχύσουν από 1/12)


www.bankingnews.gr


bankingnews.gr

BREAKING NEWS