Λίγο μετά το άνοιγμα του ΧΑ – Σταθεροποιητικό ξεκίνημα με το βλέμμα στα αποτελέσματα

Λίγο μετά το άνοιγμα του ΧΑ – Σταθεροποιητικό ξεκίνημα με το βλέμμα στα αποτελέσματα
ΑΓΟΡΑ: Τελευταία η σημερινή συνεδρίαση για τη χρηματιστηριακή εβδομάδα και επιστροφή την Τρίτη 30 Απριλίου αλλά και πάλι θα έχει διακοπή, την Τετάρτη. Πολλές αργίες έτσι και ο τζίρος αναμένεται να μειωθεί.

Καλές οι αργίες γιατί έχουν δημοσιευτεί και πολλά εταιρικά αποτελέσματα και πρέπει να τα μελετήσουν όσοι ασχολούνται με τα θεμελιώδη. Για τη συνεδρίαση οι αναλυτές δεν αποκλείουν αντίδραση σήμερα αλλά μάλλον περιμένουν συσσώρευση.

Σταθεροποιητικά και λίγο πάνω άνοιξε η αγορά με το ενδιαφέρον να είναι στη ΔΕΗ και πάλι μετά τις προηγούμενες μεγάλες απώλειες. Από τα βαριά χαρτιά η ΓΕΚΤΕΡΝΑ δημοσίευσε αδύναμα αποτελέσματα και έχει απώλειες αλλά με μικρό όγκο.

ΔΕΗ: Παλεύει σήμερα την άνοδο και ενισχύεται λίγο κάτω από 3% αλλά έχει μεταβλητότητα. Περί τα 100 χιλ. τεμάχια έχουν αλλάξει χέρια στα πρώτα λεπτά.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ: Άνοιξαν με άνοδο και ο δείκτης ενισχύεται 0,6%. Όλες έχουν μικρή άνοδο με τη μεγαλύτερη να έχει η Τράπεζα Πειραιώς.

ΜΕΤΟΧΕΣ: Στο ξεκίνημα δεν παρατηρείται κάτι που να χρειάζεται ανάλυση. Λόγω και χαμηλού τζίρου μάλλον θα έχουμε μία διαδικαστική συνεδρίαση.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ: Τα αποτελέσματα κατά την ταπεινή μας άποψη δεν έχουν και πολύ σημασία. Μας ενδιαφέρει τι γίνεται με το ξενοδοχείο και πως θα αξιοποιηθεί το σημαντικό αυτό asset.

Σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα ο όμιλος εμφανίζει κόστος πωληθέντων μεγαλύτερο από το τζίρο αλλά λόγω φορολογίας έχουμε μικρές ζημιές. Έχουν γίνει μεγάλες απομειώσεις. Για τη χρήση που έληξε την 31/12/2018 από την αποτίμηση σε εύλογη αξία των Ιδιοχρησιμοπούμενων παγίων προέκυψε για τον Όμιλο ζημιά ποσού 54,6 εκατ. ευρώ λέει ο ορκωτός που αναγνωρίστηκε στην κατάσταση λοιπών συνολικών εσόδων.

Επίσης αναφέρει πως από την αποτίμηση σε εύλογη αξία των συμμετοχών σε θυγατρικές προέκυψε για την Εταιρεία ζημιά ποσού 51,05 εκατ. ευρώ το οποίο αναγνωρίστηκε στην κατάσταση λοιπών συνολικών εσόδων.

ΟΛΥΜΠ: Η διοίκηση προχώρησε σε μείωση της αξίας του Πόρτο Καρράς. Συγκεκριμένα αναφέρει πως η ακίνητη περιουσία του συγκροτήματος εκτιμήθηκε σε αξία 394,5 εκατ. εκατ. ευρώ την 31/12/2018, μειωμένη κατά 72,5 εκατ. έναντι της αντίστοιχης εκτίμησης της 31/12/2017.

Σημειώνουμε πως την έκανε η διοίκηση την εκτίμηση αυτή και όχι κάποιος οίκος όπως είχε γίνει το 2017. Πάντως και αυτή η αξία μας κάνει και είναι πάνω από το όριο που έχουμε θέσει για την τιμή πώλησης και άρα η μετοχή έχει περιθώριο ανόδου αφού η αποτίμηση είναι αρκετά χαμηλότερα από την παραπάνω αποτίμηση.

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ: Αυξήθηκαν οι πωλήσεις στα 23,3 εκατ. ευρώ από 21,5 εκατ. ευρώ αλλά μειώθηκαν τα καθαρά κέρδη στα 1,16 εκατ. ευρώ από 1,4 εκατ. ευρώ. Μειώθηκαν τα ταμειακά διαθέσιμα στα 1,4 εκατ. ευρώ λόγω φτωχών ταμειακών ροών.

Οι συνολικές υποχρεώσεις είναι μόλις στα 6,7 εκατ. ευρώ με και υπάρχουν αντίστοιχες απαιτήσεις. Η καθαρή θέση είναι στα 15,2 εκατ. ευρώ. Η αποτίμηση είναι λίγο πιο κάτω από την καθαρή θέση.

ΚΡΙ-ΚΡΙ: Με μία λέξη πρόκειται για εταιρειάρα. Οι εξαγωγές της εταιρείας διαμορφώθηκαν στο 36,3% των συνολικών πωλήσεων προϊόντων παρουσιάζοντας αύξηση +41,7%.

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 10,122 εκατ. ευρώ από 7,337 εκατ. ευρώ το 2017 (αύξηση +38%). Οι πωλήσεις ανήλθαν στα 94,2 εκατ. ευρώ από 79,2 εκατ. ευρώ.

Καθαρή θέση 55,8 εκατ. ευρώ, συνολικές υποχρεώσεις 34,1 εκατ. ευρώ και καθαρός δανεισμός αρνητικός κατά 5 εκατ. ευρώ αφού τα δάνεια ύψους 9,1 εκατ. ευρώ καλύπτονται από το ταμείο που ήταν στα 14,2 εκατ. ευρώ. Εξαιρετικές λειτουργικές ταμειακές ροές ύψους 16,1 εκατ. ευρώ, υπερκάλυψαν επενδυτικές και χρηματοδοτικές εκροές.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

BREAKING NEWS