Γιάννης Ρέτσος (ΣΕΤΕ): Πρόταση για την είσοδο των μακροχρόνιων ανέργων στον τουρισμό

Γιάννης Ρέτσος (ΣΕΤΕ): Πρόταση για την είσοδο των μακροχρόνιων ανέργων στον τουρισμό
Οι βραχυχρόνιες μισθώσεις πρεπει να ρυθμιστούν - Οι στόχοι του 2019
Πρόταση για τους μακροχρόνιους ανέργους και την είσοδό τους στην αγορά εργασίας στον τουριστικό τομέα με αμοιβές χαμηλότερες από τον κατώτατο μισθό κατέθεσε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), κ. Γιάννης Ρέτσος, επισημαίνοντας ότι είναι μία ευκαιρία για εκείνο το προσωπικό που χαρακτηρίζεται ως μακροχρόνιοι άνεργοι να επανενταχθούν.  
Ωστόσο διευκρίνισε ότι οι αμοιβές προσωπικού στον τουριστικό κλάδο είναι υψηλότερες από τον κατώτατο μισθό και κινούνται πάνω από τα 800 ευρώ, λαμβάνοντας επιπλέον και τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και της θερινής άδειας.
Ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ έθεσε το θέμα του λεγόμενου υπερ – τουρισμού που λόγω της εκτίναξης των αφίξεων εξελίσσεται σε πρόβλημα ειδικά για ώριμους προορισμούς.
Σημείωσε, δε, ότι είναι κομβικό να αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα κορεσμού, ειδικά, με δεδομένη την αύξηση των εισερχομένων τουριστών π.χ από Κίνα και άλλες Ασιατικές χώρες στην ΕΕ θα πρέπει να γίνει σωστή διαχείριση του κάθε τόπου και περιοχής.
Μάλιστα ο ΣΕΤΕ σε συνεννόηση με άλλους εκπρόσωπους του κλάδου από άλλα κράτη μέλη και την Κομισιόν αναμένεται να προωθήσει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες.
Ο κ. Ρέτσος ανέφερε ότι «πλέον, δεν μπορούμε να μιλάμε μόνο για την προβολή ενός προορισμού, αλλά οφείλουμε να αγγίζουμε θέματα ολιστικής βιώσιμης ανάπτυξης και διαχείρισης προορισμών, με απώτερο στόχο την αποφυγή φαινομένων εμπορευματοποίησης του προϊόντος.
Από τον στόχο της τουριστικής ανάπτυξης περιοχών, έχουμε περάσει στην εποχή που ο τουρισμός μπορεί να αποτελέσει και εν μέρει -ήδη- αποτελεί μέσο βελτίωσης ενός τόπου.
Και σε αυτό το σημείο, καταδεικνύεται περισσότερο από ποτέ η ανάγκη για συνεργασίες, συνέργειες και συνένωση. Δεν είναι αρκετή μόνο η προσπάθεια και οι όποιες επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών.
Χρειάζεται η δέσμευση και υποστήριξη της κεντρικής κυβέρνησης και τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ο ενεργός διάλογος με τους ίδιους τους πολίτες.
Ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ  αποτίμησε τη φετινή χρονιά  λέγοντας ότι την επισκέφτηκαν περισσότεροι από 30 εκατομμύρια τουρίστες και μαζί με την κρουαζιέρα ξεπέρασαν τα 33 εκατομμυρία.
Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εκτίμησε ότι θα κινηθούν κοντά στα 16 δις. ευρώ. Υποστήριξε ότι το μέλλον του τουρισμού ξεπερνά το πλήθος των αφίξεων και τη μονοδιάστατη καταγραφή των εσόδων, άλλα έχει να κάνει με το αποτύπωμά του και το βαθμό που αυτό είναι ωφέλιμο για έναν τόπο και την κοινωνία του.
Στο πλαίσιο αυτό, απαιτούνται δράσεις και πρωτοβουλίες οι οποίες θα τονίζουν την προσήλωσή μας στην ποιότητα ζωής του τόπου μας και στη φυσιογνωμία του».

Οι στόχοι του 2019

Στους στόχους του ΣΕΤΕ για το 2019 είναι η αναβάθμιση της ποιότητας του προϊόντος, που επιτυγχάνεται με τη διασύνδεση του τουρισμού με τον αγροδιατροφικό τομέα και τον πολιτισμό, καθώς και με την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών που είναι απόλυτα συνδεμένη με τον ανθρώπινο παράγοντα.
Περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας, εκπαίδευση και κατάρτιση για εργαζόμενους και επιχειρηματίες µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων, εξακολουθούν και είναι στις κεντρικές προτεραιότητες.
Η Ελλάδα παραμένει ως βασικός τουριστικός προορισμός αλλά τα πρώτα στοιχεία  θα έρθουν από τις προκρατήσεις από τις αρχές του νέου έτους.
Ο ΣΕΤΕ θα συνεχίσει παράλληλα τις προσπάθειες για την επίλυση θεσμικών ζητημάτων, που επηρεάζουν εξακολουθητικά τις τουριστικές επιχειρήσεις, όπως είναι:

i) Η  υψηλή φορολογία που έχει αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα του προϊόντος,
ii)  Η ανάγκη δημιουργίας νέου χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό που θα συνδυάζει ανάπτυξη και αειφορία.  

Το ζήτημα των βραχυχρόνιων μισθώσεων που δεν έχει ακόμα επιλυθεί σε επίπεδο φορολογίας και θέσπισης κανόνων λειτουργίας.
Αρκετές χώρες και προορισμοί έχουν ρυθμίσει την αγορά και η Ελλάδα πρέπει να παραδειγματιστεί από τις βέλτιστες πρακτικές από το εξωτερικό.

Νίκος Θεοδωρόπουλος
ntheo@bankingnews.gr
www.bankingnews.gr

Νίκος Θεοδωρόπουλος

BREAKING NEWS