Χρηματιστήριο

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ ΕΛΤΕ και ACCA

tags :
Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ ΕΛΤΕ και ACCA
Η ΕΛΤΕ και το ACCA θα συνεργαστούν για την ανάπτυξη δράσεων
Συνεχίζοντας την εξωστρέφεια προς Διεθνείς Οργανισμούς, η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) και το Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας στις 12 Οκτωβρίου εστιάζοντας στους τομείς της γνώσης, της πληροφόρησης, της ανταλλαγής τεχνογνωσίας, βέλτιστων πρακτικών, εμπειρίας και έρευνας με σκοπό τη βελτίωση του ελέγχου, του λογιστικού επαγγέλματος και της εταιρικής διακυβέρνησης.
Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπογράφηκε από τους κ. Παναγιώτη Γιαννόπουλο , Αντιπρόεδρο της ΕΛΤΕ και Πρόεδρο του Συμβουλίου Ποιοτικών Ελέγχων (ΣΠΕ) και την Helen Brand, Διευθύνουσα Σύμβουλο του ACCA.
Στο πλαίσιο αυτό η ΕΛΤΕ και το ACCA θα συνεργαστούν για την ανάπτυξη δράσεων και την έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος προς όφελος του ελεγκτικού και λογιστικού επαγγέλματος. Ζητήματα όπως το going concern, professional skepticism, audit quality indicators, ESG, Audit Committees και Ethics αποτελούν προτεραιότητα για την εποπτική αρχή και αντικείμενο του εν λόγω μνημονίου συνεργασίας.
Το ACCA και η ΕΛΤΕ θα συνεργαστούν σε σχετικά προγράμματα ηγεσίας (Leadership) προς όφελος του επαγγέλματος με την οργάνωση κοινών δραστηριοτήτων.
Το μνημόνιο συνεργασίας έχει ως στόχο την υποστήριξη της ανάπτυξης του επαγγέλματος στην Ελλάδα και ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική του ACCA να συνεργάζεται με σημαντικούς φορείς, όπως είναι η ΕΛΤΕ.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης