Τελευταία Νέα
Χρηματιστήριο

Intrakat: Στις 22/4 ξεκινάει η διαπραγμάτευση 1,52 εκατ. νέων μετοχών

tags :
Intrakat: Στις 22/4 ξεκινάει η διαπραγμάτευση 1,52 εκατ. νέων μετοχών
Intrakat: Στις 22 Απριλίου ξεκινά η διαπραγμάτευση 1,52 εκατ. νέων μετοχών

Την Πέμπτη 22 Απριλίου θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 1.523.858 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Intrakat.
H ονομαστική αξία κάθε μετοχής ανέρχεται στα 0,30 ευρώ και προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 457.157,40 ευρώ, λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan) από τα μέλη του Δ.Σ. και τα στελέχη της εταιρείας τα οποία ανέρχονται συνολικά σε πέντε άτομα, σε τιμή διάθεσης μετοχής 0,30 ευρώ σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και του Διοικητικού της Συμβουλίου.
Όπως αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της η ανωτέρω αύξηση, που δεν αποτελεί άμεση τροποποίηση του καταστατικού, πιστοποιήθηκε από το Δ.Σ. της Εταιρείας την 31.3.2021, σε εφαρμογή των αποφάσεων της ως άνω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με την υπ' αριθμ. πρωτ.42333/09.04.2021 σχετική ανακοίνωση.
Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων της Ε.Χ.Α.Ε. κατά τη συνεδρίασή της στις 19.04.2021 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 1.523.858 νέων μετοχών της Εταιρείας.
Με απόφαση της Εταιρείας ορίζεται ότι οι ανωτέρω νέες μετοχές θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. την 3η εργάσιμη ημέρα από την έγκριση της Επιτροπής Εταιρικών Πράξεων της ΕΧΑΕ ήτοι την Πέμπτη 22.04.2021. Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α., θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και την υπ'αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει και οι νέες μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμού αξιών των δικαιούχων μετόχων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Πληροφόρησης Επενδυτών στα γραφεία της Εταιρίας, στο 19ο χλμ Λεωφ. Μαρκοπούλου Τ.Κ. 19002 (κα Ιωάννα Παπαβασιλείου, τηλ. 210 6674646).

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης