Τελευταία Νέα
Τραπεζικά νέα

Η Ellington ανακοινώνει επίσημα την αποχώρησή της από την Attica Bank – Η Thrinvest ο νέος στρατηγικός επενδυτής

Η Ellington ανακοινώνει επίσημα την αποχώρησή της από την Attica Bank – Η Thrinvest ο νέος στρατηγικός επενδυτής
Η Ellington εκμεταλλεύτηκε κατά τρόπο ξεδιάντροπο την εξαθλιωμένη οικονομικά Attica Bank και δεν προσέφερε τίποτε στην εξυγίανσή της...
Σχετικά Άρθρα
H απόλυτα αναμενόμενη εξέλιξη, δηλαδή η αποχώρηση της EllingtonRinoa από την Attica Bank, είναι γεγονός.
Οι εξελίξεις δικαιώνουν πλήρως το Bankingnews, το οποίο υποστήριζε πως η Ellington δεν είναι τίποτε άλλο από έναν καιροσκόπο που δεν πίστευε στην Attica Bank και απλά ήθελε να εκμεταλλευτεί τη χρεοκοπημένη τράπεζα.
Η Ellington ανακοίνωσε πως αποχωρεί από την Attica Bank (προφανώς δεν θα συμμετάσχει στην αύξηση κεφαλαίου), άρα πουλάει το 8% που κατέχει και το οποίο θα αγοράσει η Τhrinvest Holding των Μπάκου, Καϋμένακη, Εξάρχου…
Η Ellington εκμεταλλεύτηκε κατά τρόπο ξεδιάντροπο την εξαθλιωμένη οικονομικά Attica Bank και δεν προσέφερε τίποτε στην εξυγίανσή της – αντιθέτως, είχε στήσει ένα κόλπο για το πώς θα επωφελούνταν από τις αδυναμίες.
Η αποχώρησή της μόνον ως θετικό νέο μπορεί να εκληφθεί.
Η είσοδος της Thrinvest θα δώσει στην Attica τη δυνατότητα να εξυγιανθεί, να ανακεφαλαιοποιηθεί και να αποκτήσει προοπτική…

Τι ανακοίνωσε η Attica Bank

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (εφεξής η «Τράπεζα») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα παρακάτω:
A. H Τράπεζα έλαβε σήμερα 02-02-2023 από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ»), το Ταμείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων («ΤΜΕΔΕ») και τις εταιρείες Rinoa LTD - Ellington Solutions A.E. έγγραφο που αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι συμφωνήθηκε ανάμεσα τους, η αζήμια αποχώρηση των εταιρειών Rinoa LTD - Ellington Solutions A.E. από την από 30.09.2022 συμφωνία βασικών όρων, συμπεριλαμβανομένων και των προηγούμενων μεταξύ τους συμφωνιών (συνολικά η «Συμφωνία Βασικών Όρων»), για την επένδυσή τους στην Τράπεζα. Παράλληλα, το ΤΜΕΔΕ υπεισήλθε στη Συμφωνία Βασικών Όρων στη θέση των εταιρειών που αποχώρησαν με αποτέλεσμα η συμφωνία να συνεχίζει να ισχύει ως προς το ΤΧΣ και ΤΜΕΔΕ.
Β. Σε συνέχεια της από 02-02-2023 σχετικής γνωστοποίησης του ΤΜΕΔΕ περί σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου, ληφθείσας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 (α) του Ν. 3556/2007, όπως ισχύει, η Τράπεζα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, κατόπιν σχετικής μεταβίβασης την 30-01-2023 120.861.838 μετοχών της Τράπεζας από τη Rinoa LTD στο ΤΜΕΔΕ (που αντιστοιχούν σε ποσοστό 8,08% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας και μέχρι την άνω συναλλαγή το ΤΜΕΔΕ ήλεγχε έμμεσα τα δικαιώματα ψήφου τους), το ποσοστό επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει το ΤΜΕΔΕ στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας και ελέγχει πλέον άμεσα και αποκλειστικά μόνο του, διαμορφώνεται σε 20,11%, το οποίο αντιστοιχεί σε 300.791.865 δικαιώματα ψήφου κοινών ονομαστικών μετοχών επί συνόλου 1.495.678.391.
Γ. Περαιτέρω, η Τράπεζα ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίαση του της 02-02-2023 αφενός έκανε δεκτές τις παραιτήσεις των κ.κ. Ειρήνης Μαραγκουδάκη, Μάρκου Κούτη και Patrick Horend από μέλη του Δ.Σ., αφετέρου αποφάσισε τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Τράπεζας χωρίς την αντικατάσταση των άνω ελλειπόντων μελών, σύμφωνα το άρθρο 18 παρ. 2 του ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού της Τράπεζας και το άρθρο 82 παρ. 2 του ν. 4548/2018, όπως τροποποιημένο ισχύει. Σημειώνεται ότι μετά τις άνω αποχωρήσεις εξακολουθούν να πληρούνται
i) οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 του ν. 4706/2020 σε συνδυασμό με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της 05.07.2022 των μετόχων αναφορικά με τον απαιτούμενο αριθμό των ανεξαρτήτων μελών του Δ.Σ.,
και ii) οι απαιτήσεις του άρθρου 3 παρ.1.β του νόμου 4706/2020 αναφορικά με την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο στο Δ.Σ. της Τράπεζας.

Tι έγραφε το Bankingnews στις 30 Ιανουαρίου 2022

Το σχέδιο διάσωσης της χρεοκοπημένης Attica bank παρουσιάζει το bankingnews το οποίο περιλαμβάνει διάφορες υποχρεωτικές φάσεις.
Αυτό που γνωρίζουμε σήμερα είναι ότι η Attica bank έχει ένα πλασματικό ισολογισμό.
Σχεδόν τίποτε δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια, τα NPEs παρουσιάζονται ψευδώς, τα κεφάλαια δεν είναι 290 εκατ αλλά τα ίδια κεφάλαια είναι αρνητικά…
Ο ισολογισμός της Attica bank είναι πλασματικός, δεν αποτυπώνει την πραγματικότητα….

Οι φάσεις εξυγίανσης

1)Αύξηση κεφαλαίου 473,3 εκατ. - βρίσκεται σε εξέλιξη...
Σε αυτή την αύξηση το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα εισφέρει 329 με 330 εκατ ευρώ και συνολικά μαζί με την προηγούμενη αύξηση των 240 εκατ θα έχει καταβάλλει 330 + 148 εκατ = 478 εκατ ευρώ.
Η Thrivest Holdings των Μπάκου, Καυμενάκη και Εξάρχου θα συμμετάσχει στην αύξηση με 100 εκατ ευρώ που σημαίνει ότι στην Attica bank θα κατέχει ποσοστό περίπου 12%.
Η RINOA με 8,08% δηλαδή η Ellington δεν θα συμμετάσχει στην αύξηση κεφαλαίου.
Το ΤΜΕΔΕ ελέγχει το 12,03% της Attica bank και ο ΕΦΚΑ με 8,40%.
Όταν τελειώσει αυτή η αύξηση κεφαλαίου θα ακολουθήσουν τα εξής βήματα

2)Η Attica bank θα πουλήσει όλα τα NPEs, δεν θα ενταχθούν στον Ηρακλή, αλλά θα πωληθούν σε εταιρία διαχείρισης NPEs... καταγράφοντας όλη την ζημιά.
Τα NPEs της Attica bank είναι περίπου 2,3 δισεκ. οι παλαιές τιτλοποιήσεις και 1 δισεκ. τα υφιστάμενα NPEs αφού σε σύνολο δανείων 1,66 δισεκ έχει 66% NPEs.
Άθροισμα 3,3 δισεκ. ευρώ.
Θα πουλήσει τα NPEs μάλλον πακέτο είτε σε κάποια από τις υφιστάμενες εταιρίες διαχείρισης NPEs, είτε σε κάποιο νέο σχήμα…
Τα προβληματικά δάνεια της Attica bank… δεν εμπεριέχουν τους όρους των κλασικών NPEs… είναι σε χειρότερη μοίρα από τον ανταγωνισμό.

3)Μαζί με την πώληση των NPEs η Attica bank θα ανακοινώσει νέα αύξηση κεφαλαίου 450 εκατ ευρώ ή εύρος 400 με 500 εκατ ευρώ.
Η Attica bank για να εξυγιανθεί πλήρως και για να διαθέτει κεφάλαια για την ανάπτυξη της θα έχει υλοποιήσει τις εξής αυξήσεις, 240 εκατ το 2022, αύξηση 473,3 εκατ το 2023 και θα ακολουθήσει και νέα προς το τέλος του 2023 ή αρχές 2024 ύψους 450 εκατ ευρώ.
Άθροισμα 1,16 δισεκ. ευρώ σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.
Στην νέα αύξηση των 450 εκατ που θα υλοποιηθεί τέλος του 2023 θα συμμετάσχουν όλοι οι επενδυτές από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με την Thrivest Holdings των Μπάκου, Καυμενάκη και Εξάρχου να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο μαζί με σχήμα άλλων μετόχων.
Στο σχέδιο δεν περιλαμβάνεται η έκδοση Warrants, εξέλιξη θεωρούμε θετική αφού οι καθαρές λύσεις είναι μόνο οι αυξήσεις κεφαλαίου, οι παραστατικοί τίτλοι είναι υποσχετικές στο μέλλον...

4)Μετά την ολοκλήρωση και της 3ης αύξησης κεφαλαίου των 450 εκατ ευρώ… θα ακολουθήσει η διαδικασία συγχώνευσης με την Παγκρήτια η οποία στο μεσοδιάστημα θα ακολουθήσει παράλληλη πορεία εξυγίανσης.
Η συγχώνευση Attica bank με Παγκρήτια θα υλοποιηθεί μέσα στο 2024...

Και στην Παγκρήτια θα πωληθούν τα NPEs ύψους 1 δισεκ. ευρώ και θα απαιτηθεί και νέα αύξηση κεφαλαίου που υπολογίζεται σε 150 εκατ.
Να σημειωθεί ότι έχει αξιολογηθεί ότι τα κεφάλαια που θα φέρει η HSBC – αρνητικό goodwill – θα είναι ύψους 130 εκατ ευρώ - από αρχική εκτίμηση 98 εκατ -  ενώ συνδράμει και με τις αυξημένες προβλέψεις που έχει διενεργήσει.
Οπότε μετά την αύξηση των 97 εκατ στην Παγκρήτια, την ενσωμάτωση της HSBC με θετική κεφαλαιακή συνεισφορά 130 εκατ και μια νέα αύξηση έως 150 εκατ θα έχει εξυγιανθεί και η Παγκρήτια.
Έτσι έχοντας την εξυγιασμένη Attica bank και την εξυγιασμένη Παγκρήτια, θα υλοποιηθεί το επόμενο βήμα της μεταξύ τους συγχώνευσης…
Η νέα τράπεζα θα είναι εισηγμένη στο ελληνικό χρηματιστήριο και θα έχει πάνω από 550 εκατ κεφάλαια… και σχεδόν 8 δισεκ. ενεργητικό.

Αυτή η νέα τράπεζα που θα έχει νέο όνομα αφού και το Attica bank και η Παγκρήτια θα αντικατασταθούν… θα είναι μια πλήρως εξυγιασμένη τράπεζα, εισηγμένη στο χρηματιστήριο και θα αποτελεί τον 5ο πυλώνα του τραπεζικού συστήματος.

Υποσημειώσεις

Α)Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα συμμετάσχει και στην 3η ανακεφαλαιοποίηση των 450 εκατ με στόχο να κατέχει ποσοστά πέριξ του 30% με 33%.

Β)Η Thrivest Holdings θα ελέγχει την τράπεζα με ποσοστό όχι κατ΄ ανάγκη 51% μπορεί να είναι και μικρότερο…

Γ)Στην φάση της 3ης αύξησης κεφαλαίου θα εμφανιστούν και άλλοι επενδυτές φίλα προσκείμενοι στην Thrivest Holdings

Δ)Το ΤΜΕΔΕ δεν θα έχει εμπλοκή στην διοίκηση ή στον έλεγχο της Attica bank, μπορεί να παραμείνει μέτοχος με ποσοστά κάτω από 5% από 12,03% που κατέχει σήμερα…

Ε)Η νέα τράπεζα εφόσον παρουσιάσει ένα αναπτυξιακό πλάνο θα έχει αξία στο ελληνικό χρηματιστήριο και η τράπεζα αυτή θα μπορεί να προσφέρει υπεραξίες πολλαπλάσιες από την Intrakat….

Στ)Η διευθύνουσα σύμβουλος του σχήματος αυτού θα είναι η Ελένη Βρεττού η οποία συμμερίζεται το σχέδιο αυτό.

Z)Η σημερινή χρηματιστηριακή αξία της Attica bank είναι μηδέν αφού τα 290 εκατ κεφάλαια είναι αρνητικά τουλάχιστον -400 εκατ... στο μέλλον και μετά από αυτό το σχέδιο θα έχει πραγματική αξία...


www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης