Τελευταία Νέα
Τραπεζικά νέα

Υλοποιεί ΑΜΚ 490 εκατ. η Attica bank με αναλογική συμμετοχή μετόχων και warrants - Πώς στήθηκε η μεγάλη απάτη με ζημιές 635 εκατ

Υλοποιεί ΑΜΚ 490 εκατ. η Attica bank με αναλογική συμμετοχή μετόχων και warrants - Πώς στήθηκε η μεγάλη απάτη με ζημιές 635 εκατ
Οι μέτοχοι θα συμμετάσχουν στην αύξηση κεφαλαίου των 490 εκατ της Attica bank αναλογικά, θα εκδωθούν και warrants

Οι βασικοί μέτοχοι της Attica bank το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με 62,93%, το ΤΜΕΔΕ με 14,7%, ο ΕΦΚΑ με 10,3% και το Ellington – RINOA με 9,87% (προ της μετατροπής του DTC της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης) συμφώνησαν στο σχέδιο της νέας αύξησης κεφαλαίου 490 εκατ ευρώ.
Ήταν απόλυτα αναμενόμενη η εξέλιξη αυτή... αφού όλα έχουν προκαθοριστεί και προσχεδιαστεί...

Η νέα αύξηση των 490 εκατ θα καλυφθεί αναλογικά δηλαδή
-το ΤΧΣ θα επενδύσει 315-318 εκατ.
-το ΤΜΕΔΕ 73 εκατ,
-το ΕΦΚΑ περίπου 51 εκατ και
-το Ellington – RINOA (η RINOA είναι εταιρία της Ellington στην Κύπρο) 50 εκατ ευρώ με δυνατότητα warrants για το σχήμα ΤΜΕΔΕ με Ellington – RINOA…ώστε στην επόμενη φάση η Attica bank να ιδιωτικοποιηθεί στα τέλη του 2023.
To Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα έχει επενδύσει 315-318 εκατ +148 εκατ από την αύξηση των 240 εκατ = 463 εκατ
Το Ellington – RINOA θα έχουν επενδύσει 50 εκατ + 22 εκατ = 72 εκατ ευρώ.
Ο επενδυτής των 463 εκατ θα βρεθεί να ελέγχει το 30-32% της Attica bank στο τέλος του 2023 και το σχήμα ΤΜΕΔΕ - Ellington θα ελέγχει το 67% έχοντας επενδύσει συνολικά 175 εκατ ευρώ.

Για να μπορέσει το ΤΧΣ να θεωρηθεί ότι επενδύει σε βιώσιμη επένδυση θα πρέπει η χρηματιστηριακή αξία της Attica bank να ανέλθει στα 1,4 δισεκ. δηλαδή να αξίζει περισσότερο από την σημερινή τράπεζα Πειραιώς...


Η νέα αύξηση κεφαλαίου των 490 εκατ θα πραγματοποιηθεί τέλη του 2022.

Πως στήθηκε η μεγάλη απάτη στην Attica bank;

Το βασικό ερώτημα είναι πως προέκυψαν οι νέες ζημιές 635 εκατ στην Attica bank αφού η παρελθούσα διοίκηση Πανταλάκη και καλά με τις τιτλοποιήσεις είχε συμβάλλει στην εξυγίανση της Attica bank;
Προφανώς και αυτό δεν συνέβη ποτέ, οι τιτλοποιήσεις ήταν ο μηχανισμός συγκάλυψης ενός μεγάλου σκανδάλου πρωτοφανούς διάστασης…

Πως στήθηκε η απάτη;

Το bankingnews θέτει ορισμένα ερωτήματα και αναμένει απαντήσεις…

1)Το σχήμα Ellington – Aldridge ενώ επένδυσε 70 εκατ πήρε μέσα σε 18 μήνες 140 εκατ από την χρεοκοπημένη Attica bank ναι ή όχι;
Επένδυσαν 70 εκατ και πήραν πίσω απόδοση 50% σε ετήσια βάση, αυτό ονομάζεται ληστεία μια χρεοκοπημένης τράπεζας ή όχι;
Έχει υπάρξει ανάλογο προηγούμενο πουθενά στον κόσμο, στην Νιγηρία, στην Ακτή Ελεφαντοστού, σε κάποια τουλάχιστον Αφρικανική χώρα ή μόνο εδώ στην Ελλάδα και στην χρεοκοπημένη Attica bank;

2) Το σχήμα Ellington – Aldridge για να εξασφαλίσει τις αμοιβές από την διαχείριση της τιτλοποίησης 1,3 δισεκ. Artemis, τι ζημιές προέκυψαν και πως τις συγκάλυψαν φορτώνοντας τες στην Attica bank;

3)Πως γίνεται η Ellington που ανέλαβε την τιτλοποίηση Artemis να δημιούργησαν ή εμφάνισαν ή προκάλεσαν 350 εκατ ζημιά και πόσες ακόμη ζημιές θα φορτώσουν στον έλληνα φορολογούμενο με την ένταξη στον Ηρακλή συν τα 70 εκατ που πήραν (70 εκατ επένδυση – 140 εκατ πήραν απόδοση = 70 εκατ) άθροισμα 420 εκατ τουλάχιστον… και ενώ ήταν μέρος του προβλήματος… εμφανίζονται τώρα ως μέρος της λύσης της Attica bank;
Χρεοκόπησαν την Attica bank και τώρα έρχονται να την διασώσουν επενδύοντας ελάχιστα κεφάλαια.

4)Συμμετέχοντας στην νέα αύξηση των 450 εκατ ευρώ μπορούν να μας αποκαλύψουν εάν υπάρχουν κρυφές συμφωνίες στην Attica bank;

5)Υπάρχει μέλος στο διοικητικό συμβούλιο της Attica bank που εργάστηκε σε ξένο όμιλο – αραβικό – που χρηματοδότησε το αρχικό σχήμα των επενδυτών της τιτλοποίησης και ξαφνικά βρέθηκε… στο διοικητικό συμβούλιο της Attica bank;
Πως εξηγείται όλοι όσοι άλωσαν την χρεοκοπημένη τράπεζα να συμμετέχουν στην ενεργητική διαχείριση της Attica bank;

6)Τελικά μπορεί να αποκαλυφθεί πως ένας επενδυτής σε μια τράπεζα με μόλις 60 εκατ ευρώ επένδυση σε σύνολο 700 εκατ ευρώ ανακεφαλαιοποίησης θα καταλήξει να ελέγξει την Attica bank;
Ζητούμε να μάθουμε ώστε στο μέλλον να αποκτήσουμε την γνώση… πως με ψίχουλα μπορείς να αποκτήσεις τον έλεγχο μιας χρεοκοπημένης τράπεζας φορτώνοντας τα προβλήματα στον έλληνα φορολογούμενο και το ελληνικό δημόσιο και αυτό να βαφτιστεί ιδιωτικοποίηση… 

Το Πλάνο Ενεργειών Αποκατάστασης Κεφαλαιακής Επάρκειας, σύμφωνα με την Attica Bank

Βάσει του εγκεκριμένου επιχειρηματικού σχεδίου 2022-2025, οι βασικοί μέτοχοι της Τράπεζας, συμφώνησαν στην ενίσχυση των εποπτικών κεφαλαίων της Τράπεζας, με υλοποίηση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ποσού €490 εκατ., εκ των οποίων ποσό €459 εκατ. θα καλυφθεί από τους ίδιους προκειμένου να επανέλθει σταδιακά έως το 2024 σε οργανική κερδοφορία.
Πιο συγκεκριμένα την 30.09.2022, η Διοίκηση της Τράπεζας έλαβε επιστολή στην οποία γίνεται αναφορά στις βασικές αρχές της κατ’ αρχήν συμφωνίας των Βασικών μετόχων, που προβλέπουν αφενός τη μη υπαγωγή των τιτλοποιήσεων Omega, Astir 1 και Astir 2 στο πρόγραμμα παροχής εγγύησης σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων «ΗΡΑΚΛΗΣ 2», στη βάση λήψης από την Τράπεζα επιπρόσθετων προβλέψεων απομείωσης για τις τιτλοποιήσεις ΜΕΑ εκτιμώμενου ύψους €300 εκατ. συνολικά, αφετέρου για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά ποσό €490 εκατ. εντός του έτους 2022, εκ των οποίων ποσό €459 εκατ. περίπου θα καλυφθεί από τους τρεις Βασικούς Μετόχους και ειδικά όσον αφορά το ΤΧΣ σε συμφωνία με τις διατάξεις του άρθρου 8.7 του ν.3864/2010 ως εκάστοτε ισχύει.
Στην βάση των παραπάνω, οι Βασικοί Μέτοχοι θα διαμορφώσουν και θα συντάξουν τα τελικά συμβατικά νομικά κείμενα στα οποία θα αποτυπωθεί η συμφωνία.
Τέλος, σημειώνεται στην επιστολή ότι κατά την άποψη των Βασικών Μετόχων, η κατ’ αρχήν συμφωνία διασφαλίζει την μακροχρόνια βιωσιμότητα της Τράπεζας καθώς αντιμετωπίζει αποτελεσματικά το σύνολο των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της και την αναπτυξιακή της πορεία για το μέλλον.
Η Τράπεζα έχει σχεδιάσει και πρόσθετες ενέργειες με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των εποπτικών της κεφαλαίων μέσω της αξιοποίησης των επενδυτικών ακινήτων της.
Επιπρόσθετα, αναφορικά με την εξυγίανση του ισολογισμού της Τράπεζας και τον δραστικό περιορισμό των ΜΕΑ, με βάση το εγκεκριμένο επιχειρηματικό σχέδιο, στο προσεχές διάστημα, η Διοίκηση της Τράπεζας θα προβεί στην ανάθεση σε διεθνή συμβουλευτικό οίκο της εξέτασης εναλλακτικών ενεργειών και σεναρίων αναφορικά με τη βέλτιστη διαχείριση των τιτλοποιημένων χαρτοφυλακίων, λαμβάνοντας υπόψη και το ισχύον ρυθμιστικό τους πλαίσιο, με σκοπό την περαιτέρω σταδιακή μείωση της επενέργειας του πιστωτικού κινδύνου των χαρτοφυλακίων αυτών στον Ισολογισμό της Τράπεζας, κατά τα έτη 2022-2025. 

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

`
Κλείσιμο