Τελευταία Νέα
Τραπεζικά νέα

Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας: Δάνεια στήριξης επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών Κατασκευαστικού και Μελετητικού Κλάδου

Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας: Δάνεια στήριξης επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών Κατασκευαστικού και Μελετητικού Κλάδου

Το μέγιστο ποσό χρηματοδότησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ

Στο πρόγραμμα νέων δανείων στήριξης των επιχειρήσεων και των χιλιάδων ελεύθερων επαγγελματιών Κατασκευαστικού και Μελετητικού Κλάδου συμμετέχει η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας.
Το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα πραγματοποιείται με την εγγύηση που παρέχεται από το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ της ΕΑΤ και συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ταμείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ). Ο στόχος του προγράμματος, είναι η στήριξη των αναπτυξιακών αναγκών των Μηχανικών και των μικρών και μεσαίων τεχνικών επιχειρήσεων για την επανεκκίνηση της οικονομίας στην μετά COVID εποχή.
Η παροχή ενίσχυσης της ρευστότητας πραγματοποιείται με την μορφή εγγυήσεων στα χορηγούμενα δάνεια μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ. Επιλέξιμες είναι οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι έχουν αναλάβει την εκτέλεση έργου ή/και μελέτης δημοσίου συμφέροντος και δραστηριοποιούνται στους κλάδους αρχιτεκτόνων και μηχανικών και συναφών δραστηριοτήτων παροχής τεχνικών συμβουλών, τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων, κατασκευών κτιρίων, έργων πολιτικού μηχανικού, εξειδικευμένων κατασκευαστικών δραστηριοτήτων καθώς και έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις φυσικές επιστήμες και τη μηχανική.
Το μέγιστο ποσό χρηματοδότησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ και ταυτόχρονα να ισχύει ως μέτρο υπολογισμού ένα από τα παρακάτω:
• Για τις επιχειρήσεις με ημερομηνία έναρξης έως και το 2019:
  - Το διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους της επιχείρησης κατά το 2019, ή
  - Το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά το 2019
• Για τις νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις με ημερομηνία έναρξης μετά την 01/01/2020 έως το 100% των αναγκών ρευστότητας όπως αυτές τεκμηριώνονται μέσα από αναλυτικό πλάνο για τους επόμενους 18 μήνες.
Τα νέα δάνεια θα πρέπει να συναφθούν ως και την 31η Δεκεμβρίου 2021 με μέγιστη διάρκεια τους 60 μήνες (5 έτη) και η μέγιστη λήψη της εμπράγματης εξασφάλισης ορίζεται στο 40% του συνόλου της χρηματοδότησης.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης