Τραπεζικά νέα

Αποκάλυψη: Το παίγνιο της διοίκησης της Attica bank με την KPMG, οι ευθύνες και οι κίνδυνοι για την ελεγκτική

Αποκάλυψη: Το παίγνιο της διοίκησης της Attica bank με την KPMG, οι ευθύνες και οι κίνδυνοι για την ελεγκτική

Το ζήτημα με την επιστολή παραστάσεων και το εννιάμηνο που καίει τη διοίκηση Πανταλάκη

Σχετικά Άρθρα
Σοβαρά εκτεθειμένη είναι η KPMG στην υπόθεση της Τράπεζας Αττικής καθώς από την ανακοίνωση της Τράπεζας εμφανίζεται ως υπαίτια για τη μη έγκαιρη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων γεγονός που οδήγησε στην αναστολή διαπραγμάτευσης της μετοχής.

Βεβαίως η Τράπεζα με την ανακοίνωσή της ότι υιοθέτησε όλες τις επισημάνσεις των ορκωτών ελεγκτών ουσιαστικά επιχειρεί να αποσείσει από πάνω της τις ευθύνες για τη μη έγκαιρη δημοσιοποίηση αν και η ίδια είχε προαναγγείλει την δημοσίευση στις 5 Μαΐου.
Ωστόσο προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι η Αττικής δηλώνει πως η Διοίκηση του Ομίλου έχει παράσχει στην KPMG τα τεκμήρια που ζητήθηκαν κατά την διάρκεια του ελέγχου και την 5.5.2021 υπέγραψε και την επιστολή παραστάσεων της Διοίκησης προς του ορκωτούς ελεγκτές της (‘Representation Letter’), για τον έλεγχο της χρήσης 1.1.2020 – 31.12.2020. Και προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι η επιστολή παραστάσεων υπογράφηκε την τελευταία ημέρα.
Ωστόσο το Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου 580 προβλέπει μεταξύ άλλων ότι «Η ημερομηνία των έγγραφων διαβεβαιώσεων πρέπει να είναι το δυνατόν πλησιέστερη, αλλά όχι μεταγενέστερη, της ημερομηνίας της έκθεσης του ελεγκτή επί των οικονομικών καταστάσεων.
Οι έγγραφες διαβεβαιώσεις πρέπει να είναι για όλες τις οικονομικές καταστάσεις και για την περίοδο(περιόδους) που αναφέρονται στην έκθεση του ελεγκτή».
Στη συγκεκριμένη περίπτωση η παράδοση των έγγραφων διαβεβαιώσεων την τελευταία ημέρα δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων εγείρει το ερώτημα κατά πόσο είναι σύννομο αυτό που έπραξε η τράπεζα αλλά και κατά πόσο θα ήταν σύννομο αυθημερόν η KPMG να δημοσιεύσει έκθεση ελέγχου.

Οι κίνδυνοι για KPMG

Ανεξαρτήτως αυτού ο κίνδυνοι για την KPMG είναι

  • Να παραπεμφθεί στο πειθαρχικό της ΕΛΤΕ για παράβαση των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων και συγκεκριμένα αυτών που καθορίζουν την υποχρέωση του ελεγκτή να ολοκληρώσει σύμφωνα με το engagement letter που έχει υπογράψει και εντός της συμφωνηθείσας προθεσμίας.
  • Να βρεθεί σε κλοίο αγωγών από επενδυτές της Τράπεζας Αττικής ως υπαίτια για την αναστολή διαπραγμάτευσης της μετοχής.
  • Να παραπεμφθεί στο πειθαρχικό της ΕΛΤΕ προκειμένου να αιτιολογήσει τις μεγάλες αποκλίσεις που προέκυψαν μεταξύ της επισκόπησης του πρώτου εξαμήνου που ήταν με σύμφωνη γνώμη και της ετήσιας χρήσης.

Βέβαια πολύ σοβαρές ευθύνες για τη δημιουργία στρεβλής εικόνας στις οικονομικές καταστάσεις έχει και η διοίκηση της τράπεζας η οποία στις οικονομικές καταστάσεις ενιαμήνου οι οποίες συντάσσονται με απόλυτη ευθύνη και χωρίς επισκόπηση από ορκωτό εμφάνιζε σύνολο προβλέψεων για πιστωτικό κίνδυνο και απομείωση στοιχείων ενεργητικού περί τα 39 εκ ευρώ ενώ στο έτος το ποσό αυτό εκτινάσσεται στα 286 εκ ευρώ.
Το ερώτημα βεβαίως που τίθεται είναι το ακριβώς προτίθεται να πράξει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεδομένου ότι προκύπτει σωρεία παραβάσεων της χρηματιστηριακής νομοθεσίας.
Σημειώνεται πάντως ότι ενώ ανακοινώθηκαν οικονομικά αποτελέσματα χωρίς δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων η Επιτροπή κεφαλαιαγοράς δεν μπήκε καν στον κόπο να ζητήσει διευκρινίσεις για την απότομη μεταβολή κονδυλίων.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης