Τελευταία Νέα
Τραπεζικά νέα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Θεσπίζεται η προστασία των αδύναμων οφειλετών στη δευτερογενή αγορά δανείων

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Θεσπίζεται η προστασία των αδύναμων οφειλετών στη δευτερογενή αγορά δανείων

Το θέμα της προστασίας εκτείνεται από την παρενόχληση έως την αναχρηματοδότηση του δανείου από εκείνου που εξαγόρασαν το δάνειο

Ιδιαίτερη μέριμνα σε ότι αφορά τις τιτλοποιήσεις εφαρμόζει το Ευρωκοινοβούλιο θεσπίζοντας ουσιαστικά στους αγοραστές δανείων όχι απλώς να μην μεταβάλλουν τους όρους των συμβάσεων αλλά και να επαναδιαπραγματεύονται τα δάνεια επεκτείνοντας και πιθανόν κουρεύοντας αυτά στις περιπτώσεις αδυναμίας πληρωμής.

Ουσιαστικά τους επιβάλει να λειτουργούν στις περιπτώσεις αδυναμίας πληρωμής ακολουθώντας τους κανονισμούς που ακολουθούν και οι τράπεζες.
Οι ευρωβουλευτές της επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (ECON) συμφώνησαν λοιπόν στη θέσπιση κοινών κανόνων για τη ρύθμιση της μεταφοράς επισφαλών δανείων από τράπεζες σε δευτερεύοντες διατάκτες, προστατεύοντας παράλληλα τα δικαιώματα των δανειοληπτών.
Το συγκεκριμένο κείμενο εγκρίθηκε με 38 ψήφους υπέρ, 4 κατά και 13 αποχές.
Τα μέλη της ECON συμφώνησαν επίσης να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και την Επιτροπή, με 39 ψήφους υπέρ, 4 κατά και 12 αποχές.

Η προστασία των οφειλετών

Το θέμα της προστασίας εκτείνεται από την παρενόχληση έως την αναχρηματοδότηση του δανείου από εκείνου που εξαγόρασαν το δάνειο.
Οι ευρωβουλευτές θέλουν να έχουν το ενιαίο επίπεδο προστασίας για τους δανειολήπτες που δεν μπορούν να πληρώσουν τα χρέη τους, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος για ακριβή πληροφόρηση πριν από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε είσπραξης χρεών, καθώς και για την προστασία δεδομένων και την προστασία των οφειλετών από την παρενόχληση.
Προτείνουν επίσης να λάβουν υπόψη τις ατομικές συνθήκες και την ικανότητα του δανειολήπτη να αποπληρώσει ένα δάνειο ενώ αποφασίζει σχετικά με τα μέτρα.
Τέτοια μέτρα μπορεί να περιλαμβάνουν μερική αναχρηματοδότηση μιας σύμβασης πίστωσης, τροποποίηση των όρων της συμφωνίας, παράταση της διάρκειας του δανείου, μετατροπές νομισμάτων και άλλους τρόπους για τη διευκόλυνση της αποπληρωμής, αποφεύγοντας παράλληλα τη μακροπρόθεσμη υπερχρέωση.
Οι ευρωβουλευτές επιμένουν επίσης ότι οι οφειλέτες δεν πρέπει να είναι χειρότεροι μετά τη μεταφορά της σύμβασης πίστωσης σε έναν αγοραστή πίστωσης ή σε έναν πιστωτικό φορέα.
Για το σκοπό αυτό, τα τέλη και οι ποινές που χρεώνουν οι διαχειριστές δεν μπορούν να υπερβαίνουν το κόστος που σχετίζεται άμεσα με τη διαχείριση του χρέους.
Επιπλέον, η σύμβαση και οι υποχρεώσεις ενός πιστωτή δεν πρέπει να τροποποιούνται με εξωτερική ανάθεση εξυπηρέτησης πίστωσης.


Καθοριστικής σημασίας η δευτερογενής αγορά για την Τραπεζική Ένωση

Η αντιμετώπιση πιθανής μελλοντικής συσσώρευσης μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL) είναι απαραίτητη για την ενίσχυση της Τραπεζικής Ένωσης και τη διασφάλιση του ανταγωνισμού στον τραπεζικό τομέα, καθώς και για τη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και την ενθάρρυνση της παροχής δανείων προς τις επιχειρήσεις, ώστε να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, να τονωθεί η ανάπτυξη και η ανάκαμψη μετά την πανδημία.
Ως μη εξυπηρετούμενα θεωρούνται τα δάνεια που έχουν εκπρόθεσμες πληρωμές για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών ή είναι απίθανο να εξυπηρετηθούν πλήρως.

Κοινά πρότυπα

Η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, οι ευρωβουλευτές συμφώνησαν σε κοινά πρότυπα της ΕΕ που ρυθμίζουν τη μεταφορά επισφαλών δανείων από τράπεζες σε δευτερεύοντες αγοραστές, προστατεύοντας παράλληλα τα δικαιώματα των δανειστών.

Δευτερογενείς αγορές για NPL

Τα μέτρα που τέθηκαν σε ψηφοφορία ενθαρρύνουν την ανάπτυξη επαγγελματικών δευτερογενών αγορών για συμβάσεις πίστωσης που είχαν εκδοθεί αρχικά από τράπεζες και χαρακτηρίστηκαν ως μη εξυπηρετούμενες.
Τρίτα μέρη (αγοραστές πίστωσης) θα μπορούσαν να αγοράσουν τέτοια NPL σε ολόκληρη την ΕΕ.
Οι αγοραστές πιστώσεων (για παράδειγμα επενδυτικά κεφάλαια) δεν δημιουργούν νέα πίστωση, αλλά αγοράζουν υπάρχοντα NPL με δική τους ευθύνη.
Επομένως, δεν χρειάζονται ειδική εξουσιοδότηση, αλλά θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες προστασίας των καταναλωτών.

Εποπτευόμενη είσπραξη χρεών

Οι διαχειριστές πίστωσης είναι νομικά πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό αγοραστών πίστωσης και διαχειρίζονται δικαιώματα και υποχρεώσεις βάσει μιας μη εξυπηρετούμενης σύμβασης πίστωσης, όπως είσπραξη πληρωμών ή επαναδιαπραγμάτευση των όρων της συμφωνίας.
Θα πρέπει να λάβουν άδεια και να υπόκεινται σε εποπτεία από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών.
Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να διασφαλίσουν ότι υπάρχει ενημερωμένος κατάλογος ή εθνικό μητρώο όλων των πιστωτικών υπηρεσιών.
Τέτοιοι κατάλογοι ή μητρώα πρέπει να είναι προσβάσιμοι από το κοινό στους ιστότοπους των αρμόδιων αρχών.

Ειρήνη Σακελλάρη
irini9901@yahoo.gr
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης