Τελευταία Νέα
Το Παρασκήνιο της Αγοράς

Latsco και Orasis εισέρχονται στο μετοχικό κεφάλαιο της Dimand – Που θα διατεθούν τα κεφάλαια της αύξησης

tags :
Latsco και Orasis εισέρχονται στο μετοχικό κεφάλαιο της Dimand – Που θα διατεθούν τα κεφάλαια της αύξησης
Μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης Κεφαλαίου η Latsco θα κατέχει το 5,35% και η Orasis μεταξύ 3,57% και 2,86%.
Σχετικά Άρθρα

Έως και 98 εκατ. ευρώ αναμένεται να αντλήσει η Dimand, η οποία θα πραγματοποιήσει δημόσια εγγραφή και θα εισαχθεί στο χρηματιστήριο στις 6 Ιουλίου.
Η ανώτατη τιμή έκδοσης των νέων μετοχών ορίστηκε στα 15 ευρώ με τη χαμηλότερη στα 10,7 ευρώ και η δημόσια εγγραφή θα ξεκινήσει στις 29 Ιουνίου, ενώ δύο μέρες νωρίτερα θα ξεκινήσει η διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων.
Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο η εταιρεία έχει συμφωνήσει να διανείμει μετοχές στην Τιμή Διάθεσης της Δημόσιας Προσφοράς, στη Latsco της Μαριάννας Λάτση και στην Orasis του Τζορτζ Ελιοτ.
Πιο συγκεκριμένα στη Latsco έναντι συνολικών κεφαλαίων έως 15 εκατ. ευρώ και στην Orasis έως 10 εκατ. ευρώ.
Έτσι ώστε μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης η Latsco θα κατέχει το 5,35% και η Orasis μεταξύ 3,57% και 2,86%.
Η διάθεση των κεφαλαίων θα πραγματοποιηθεί ως εξής:
Ποσό περίπου 50,896 εκατ. ευρώ θα διατεθεί εντός τριών εργασίμων ημερών από την πιστοποίηση της Αύξησης, για την αποπληρωμή της από 22.03.2022 σύμβασης πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό μεταξύ της Εταιρείας και της Eurobank, η οποία αφορά (α) στην ολοσχερή προπληρωμή του συνόλου των οφειλόμενων σύμφωνα με τους όρους του Ομολογιακού Δανείου TEMPUS, συνολικού ποσού 50.592.750 ευρώ και (β) την εξαγορά των Προνομιούχων Μετοχών από την Εταιρεία έναντι συνολικού ποσού 303.615 ευρώ (εναλλακτικά, σε περίπτωση που δεν υλοποιηθεί το ως άνω, το ανωτέρω ποσό θα διατεθεί από την Εταιρεία εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την πιστοποίηση της Αύξησης για την προπληρωμή του συνόλου των οφειλόμενων δυνάμει του Ομολογιακού Δανείου TEMPUS και την καταβολή του συνόλου των οφειλόμενων για την εξαγορά των Προνομιούχων Μετοχών από την Εταιρεία.
Η περίπτωση χρήσης των κεφαλαίων για την αποπληρωμή της από 22.03.2022 σύμβασης πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό μεταξύ της Εταιρείας και της Eurobank προκρίνεται από την Εταιρεία).
Ποσό περίπου 28 εκατ. ευρώ για την χρηματοδότηση του υφιστάμενου προγράμματος ανάπτυξης υφιστάμενων ακινήτων του Ομίλου (συμπεριλαμβανομένων των υπογεγραμμένων συμβολαιογραφικών προσυμφώνων για την αγορά ακινήτου) εντός 24 μηνών από την πιστοποίηση της Αύξησης, και ποσό περίπου 13,834 εκατ. ευρώ για την χρηματοδότηση της άμεσης ή έμμεσης απόκτησης νέων ακινήτων εντός 24 μηνών από την πιστοποίηση της Αύξησης.

Η αξία του χαρτοφυλακίου

Κατά την 31.12.2021, το συνολικό χαρτοφυλάκιο που αναπτύσσει και διαχειρίζεται ο Όμιλος περιλαμβάνει 15 υπό εξέλιξη επενδυτικά έργα συνολικής ακαθάριστης αξίας ανάπτυξης (GDV) κατά την ολοκλήρωση περίπου 497,6 εκατ. ευρώ (με βάση τις εκτιμήσεις των ανεξάρτητων εκτιμητών), τα οποία βρίσκονται σε διάφορα στάδια ανάπτυξης, εκ των οποίων περίπου (α) €210,1 εκατ εκατ. αφορούν κτίρια γραφείων, (β) €233,3 εκατ. κτίρια μικτών χρήσεων, (γ) €26,3 εκατ. αφορούν ξενοδοχείο, και (δ) €27,9 εκατ. αφορούν οικιστική ανάπτυξη και επιπλωμένα διαμερίσματα. Σημειώνεται ότι τα έργα αναπτύσσονται από την Εταιρεία ή από θυγατρικές εταιρείες και κοινοπραξίες, στις οποίες η Εταιρεία συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα, κατά τα ποσοστά που αναφέρονται στον πίνακα κατωτέρω.
ο Όμιλος σχεδιάζει να αναπτύξει οχτώ επιπλέον επενδυτικά έργα υπό τις 100% θυγατρικές εταιρείες: (α) Lavax Μ.Α.Ε., η οποία έχει συνάψει σύμβαση μακροχρόνιας μίσθωσης ακινήτου στην Αθήνα, (β) Insignio Μ.Α.Ε., η οποία έχει προβεί σε αγορά ακινήτου στο Μαρούσι, (γ) ΚΑΛΛΙΓΑ Estate M.A.E., η οποία έχει προβεί σε αγορά ακινήτου στη Φιλοθέη, (δ) IQ Athens M.A.E., η οποία έχει υπογράψει συμβολαιογραφικό προσύμφωνο (με δικαίωμα αυτοσύμβασης) για την αγορά ακινήτου στον Βοτανικό – Ελαιώνα, (ε) Filma Μ.Α.Ε., η οποία έχει υπογράψει συμβολαιογραφικό προσύμφωνο (με δικαίωμα αυτοσύμβασης) για την αγορά όμορων οριζοντίων ιδιοκτησιών στο ακίνητο/έργο «ΦΙΞ», και (στ) Nea Peramos Side Port M.A.E., Pefkor M.A.E., Dramar M.A.E., οι οποίες έχουν υπογράψει συμβολαιογραφικά προσύμφωνο (με δικαίωμα αυτοσύμβασης) για την αγορά ακινήτου στη Νέα Πέραμο Καβάλας, Νέα Πέραμο Αττικής και Δράμα, αντίστοιχα.

Θα εκδοθούν συνολικά 6,5381 εκατ. νέες μετοχές και το σύνολο θα είναι 18,68 εκατ. μετοχές.
Ο όμιλος στο τέλος του 2021 είχε καθαρό δανεισμό 39,7 εκατ. ευρώ. 
Τα Έσοδα κατά τη χρήση του 2021 ανήλθαν σε 6.864 χιλ. ευρώ έναντι €7.826 χιλ. ευρώ το 2020 -12,3% λόγω της μείωσης που παρουσίασαν τα έσοδα από
κατασκευαστικά έργα κατά 2,6 εκατ. ευρώ έναντι του 2020. Τα EBITDA μειώθηκαν σε 10,1 εκατ. ευρώ το 2021 έναντι 16,1 εκατ. ευρώ το 2020, μειωμένα κατά 37,3%,
γεγονός το οποίο οφείλεται στη μείωση του μεριδίου κέρδους/(ζημίας) από συμμετοχές σε κοινοπραξίες που λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης
κατά 69,6%, που αποδίδεται κυρίως λόγω του μειωμένου μεριδίου κέρδους από την Cante σε σχέση με το 2020. Τα καθαρά κέρδη για την χρήση του 2021
διαμορφώθηκαν σε 5,2 εκατ. ευρώ έναντι 13,6 εκατ. ευρώ το 2020. To σύνολο του ενεργητικού διαμορφώθηκε το 2021 σε 116,4 εκατ. ευρώ, τα ίδια κεφάλαια σε 37,7
εκατ. ευρώ.


Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr 

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

Advertisement -->