Το Παρασκήνιο της Αγοράς

Που θα διαθέσει τα 100 εκατ. ευρώ από το ομολογιακό η Premia – Στις 19/1 ξεκινάει η δημόσια εγγραφή

Που θα διαθέσει τα 100 εκατ. ευρώ από το ομολογιακό η Premia – Στις 19/1 ξεκινάει η δημόσια εγγραφή
Στις 18 Ιανουαρίου θα ανακοινωθεί το εύρος απόδοσης και εκτιμάται ότι στις 26/1 θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση
Σχετικά Άρθρα

Στις 19 Ιανουαρίου ξεκινάει η δημόσια εγγραφή για το ομολογιακό ύψους έως 100 εκατ. ευρώ της Premia το οποίο θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στην αγορά ομολόγων του ΧΑ.
Στις 18 Ιανουαρίου θα ανακοινωθεί το εύρος απόδοσης και εκτιμάται ότι στις 26/1 θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση.
Τα συνολικά κεφάλαια που θα αντληθούν, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Έκδοσης, θα ανέλθουν σε 100 εκατ. ευρώ με τις δαπάνες έκδοσης να είναι έως 3,5 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια.
Ως εκ τούτου, τα καθαρά κεφάλαια που θα λάβει η εταιρεία, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Έκδοσης, θα ανέλθουν σε 96,5 εκατ. ευρώ.
Ποσό 39,6 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανόμενων τόκων, εξόδων και λοιπών επιβαρύνσεων) θα διατεθεί, εντός 120 ημερών από την Ημερομηνία Έκδοσης, εφάπαξ ή σταδιακά, για την πλήρη αποπληρωμή του από 11.12.2020 δανείου της Εκδότριας, ανεξόφλητου λογιστικού υπολοίπου ύψους περίπου 39,3 εκατ. κατά την 04.01.2022.
Ποσό 53,9 εκατ. ευρώ θα διατεθεί εντός 24 μηνών για επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία (είτε προσθήκες/βελτιώσεις/ανακαινίσεις σε υφιστάμενα ακίνητα, είτε επενδύσεις σε υπό ανάπτυξη και νέα ακίνητα, και τυχόν προσθήκες/βελτιώσεις επ’ αυτών), δικαιώματα, μετοχές ή μερίδια σε ακίνητη περιουσία, σύμφωνα με την επενδυτική στρατηγική της Εταιρείας, περιλαμβανομένης της πληρωμής δανειακών υποχρεώσεων που τυχόν υφίστανται και συνδέονται με τις εν λόγω επενδύσεις κατά τον χρόνο ολοκλήρωσής τους.
Τέλος ποσό 3 εκατ. ευρώ θα διατεθεί εντός 24 μηνών για την κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών του Ομίλου σε κεφάλαιο κίνησης.
Αναφορικά με την κατανομή προβλέπεται:
Κατανομή σε Ειδικούς Επενδυτές: Για την κατανομή των Ομολογιών σε Ειδικούς Επενδυτές, που θα συμμετάσχουν στη διαδικασία του Η.ΒΙ.Π., θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση των υποβληθεισομένων προσφορών, κατά την οποία θα συνεκτιμηθούν τα εξής ενδεικτικά κριτήρια: (α) ο εκτιμώμενος, κατά την κρίση των Συντονιστών Κύριων Αναδόχων, χρονικός ορίζοντας διακράτησης των Ομολογιών ανά Ειδικό Επενδυτή, με απόδοση υψηλότερου συντελεστή κατανομής σε Ειδικούς Επενδυτές, οι οποίοι εκτιμάται ότι θα διακρατήσουν τις Ομολογίες για μακρότερο διάστημα (β) το μέγεθος της προσφοράς (γ) η προσφερόμενη απόδοση (δ) ο χρόνος υποβολής της Αίτησης Κάλυψης, κατά τρόπο ώστε να αποδοθεί υψηλότερος συντελεστής κατανομής στις προσφορές που θα υποβληθούν νωρίτερα (ε) τα ειδικά χαρακτηριστικά ορισμένων Ειδικών Επενδυτών (π.χ. Υπερεθνικοί Οργανισμοί) και (ζ) οι Ειδικοί Επενδυτές που εγγράφονται μέσω οποιουδήποτε Διαμεσολαβητή, θα έχουν την ίδια μεταχείριση στη διαδικασία κατανομής.
Κατανομή σε Ιδιώτες Επενδυτές: Μετά τον προσδιορισμό του συνολικού αριθμού των Ομολογιών που θα κατανεμηθούν στους Ιδιώτες Επενδυτές (ήτοι ποσοστό τουλάχιστον 30% και τυχόν επιπλέον που προκύπτει από τη διαδικασία κατανομής) από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα στην παρούσα ενότητα, σε περίπτωση υπερβάλλουσας ζήτησης, θα πραγματοποιηθεί κατανομή ανά Ιδιώτη Επενδυτή αναλογικά (pro rata) με βάση το ύψος της ζήτησης.

Γ.Κ.
www.bankingnews.gr 

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης