Speculator

Έξι νομοθετικές προτάσεις της ΕΕ αλλάζουν όσα ξέραμε για τα Χρηματιστήρια - Φθηνές εισαγωγές και χαλαροί κανόνες

Έξι νομοθετικές προτάσεις της ΕΕ αλλάζουν όσα ξέραμε για τα Χρηματιστήρια - Φθηνές εισαγωγές και χαλαροί κανόνες
Η εκτίναξη των επιτοκίων προκαλεί τρόμο και φέρνει μέτρα για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων μέσω των χρηματιστηριακών αγορών
Σχετικά Άρθρα
Η άνοδος των επιτοκίων προκαλεί τρόμο στην Κομισιόν η οποία προωθεί δέσμη μέτρων ώστε να γίνει πιο φθηνή και με λιγότερες υποχρεώσεις η είσοδος στα Χρηματιστήρια ειδικά των μικρομεσαίων Επιχειρήσεων δηλαδή επιχειρήσεων που κυριαρχούν στην Ελλάδα για τα Ευρωπαϊκά δεδομένα.
Ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλάζει όλα όσα γνωρίζαμε για τους κανόνες λειτουργίας των Χρηματιστηρίων και από την υπερρύθμιση περνά στην απότομη χαλάρωση.
Τα μέτρα που προωθούνται είναι ιδιαίτερα κρίσιμα για το Ελληνικό Χρηματιστήριο το οποίο έχει υποβαθμιστεί τα τελευταία χρόνια καθώς επιχειρήσεις δεν εισάγονται, εταιρίες πτώχευσαν και διαγράφηκαν και επιχειρήσεις υγιείς εξήλθαν αρνούμενες να επωμιστούν ένα κόστος το οποίο δεν παρείχε αντίστοιχα οφέλη.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανησυχεί ότι οι επιχειρήσεις σύντομα θα έχουν αδυναμία να αντλήσουν χρηματοδότηση από τις τράπεζες τόσο λόγω του κόστους χρήματος όσο και της διάθεσης των τραπεζών να περιορίσουν το ρίσκο αύξησης των κόκκινων δανείων σε μια ιδιαίτερα ασταθή περίοδο.
Στο πλαίσιο αυτό προωθεί δέσμη μέτρων ώστε να περιορίσει την έκθεση σε τρίτες χώρες υψηλού ρίσκου, να μειώσει το κόστος εισαγωγής και παραμονής στα Χρηματιστήρια, να ενοποιήσει το καθεστώς αφερεγγυότητας.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει έξι νομοθετικές προτάσεις που θα υποβληθούν άμεσα για έγκριση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Οι έξι νομοθετικές προτάσεις


Συγκεκριμένα οι νομοθετικές προτάσεις είναι:


1. Τροποποιητικός κανονισμός για την τροποποίηση του κανονισμού για το ενημερωτικό δελτίο, του κανονισμού για την κατάχρηση αγοράς και του κανονισμού για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων.
2. Τροποποιητική οδηγία για την τροποποίηση της οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την κατάργηση της οδηγίας για την εισαγωγή στο χρηματιστήριο,
3. Οδηγία για τις μετοχές με πολλαπλά δικαιώματα ψήφου.
4. Οδηγία για την αφερεγγυότητα των εταιρειών.
5. Κανονισμός για την τροποποίηση του κανονισμού για τις υποδομές των ευρωπαϊκών αγορών (EMIR), του κανονισμού για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (ΚΚΑ) και του κανονισμού για τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς (ΑΚΧΑ)·
6. Οδηγία για την τροποποίηση της οδηγίας για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (ΟΚΑ), της οδηγίας για τις επιχειρήσεις επενδύσεων (IFD) και της οδηγίας για τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ).

Αποθετήρια


Ενδεικτικά τα μέτρα που αναμένεται να προωθηθούν σε ότι αφορά στους Κεντρικούς Αντισυμβαλλόμενους θα προβλέπουν την υποχρέωση από όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά να τηρούν ενεργούς λογαριασμούς σε Αποθετήρια της ΕΕ για την εκκαθάριση τουλάχιστον ενός ποσοστού ορισμένων συστημικών συμβάσεων παραγώγων. Στόχος είναι μειωθούν τα υπερβολικά ανοίγματα των συμμετεχόντων στην αγορά της ΕΕ που επενδύουν σε παράγωγα έναντι κεντρικών αντισυμβαλλομένων σε τρίτες χώρες

Αφερεγγυότητα


Σε ότι στην αφερεγγυότητα το πακέτο προτάσεων που εκτιμάται θα έχει όφελος 10 δις ευρώ σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει μεταξύ άλλων
Α. ενέργειες για τη διατήρηση της πτωχευτικής περιουσίας (δηλαδή αποφυγή ενεργειών από οφειλέτες που θα μείωναν την αξία που μπορούν να λάβουν οι πιστωτές)·
Β. επιτροπές πιστωτών για τη διασφάλιση δίκαιης κατανομής της εισπραχθείσας αξίας μεταξύ των πιστωτών·
Γ. Τη λεγόμενη διαδικασία «pre-pack» (δηλαδή όταν η πώληση της επιχείρησης συμφωνείται πριν από την έναρξη της αφερεγγυότητας)·και το καθήκον των μελών του διοικητικού συμβουλίου να υποβάλουν εγκαίρως αίτηση για την αναγνώριση αφερεγγυότητας, ώστε να αποφεύγεται η υποβάθμιση της αξίας της εταιρείας•

Ενημερωτικά δελτία και κανόνες συμμόρφωσης

Σε ότι αφορά στη διαδικασία εισαγωγής των εταιριών στο Χρηματιστήριο και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν προτείνονται ελαφρύνσεις που θα μειώσουν σε ετήσια βάση τις δαπάνες για ενημερωτικά δελτία το κόστος συμμόρφωσης κατά 67 εκ ευρώ και 100 εκ αντίστοιχα.
Η νέα νομοθεσία θα έχει ως αποτέλεσμα την απλούστευση των εγγράφων που χρειάζονται οι εταιρείες για την εισαγωγή τους στις δημόσιες αγορές και θα εξορθολογίσουν τις διαδικασίες ελέγχου από τις εθνικές εποπτικές αρχές, επιταχύνοντας με τον τρόπο αυτό και μειώνοντας το κόστος της διαδικασίας εισαγωγής στο χρηματιστήριο, όποτε αυτό είναι δυνατόν. Επίσης θα απλουστεύσουν και θα αποσαφηνίσουν ορισμένες απαιτήσεις σχετικά με την κατάχρηση αγοράς, χωρίς να διακυβεύεται η ακεραιότητα της αγοράς, θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να προβάλλονται περισσότερο στους επενδυτές, ενθαρρύνοντας την αναζήτηση επενδύσεων, ιδίως για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις• και τέλος θα επιτρέψουν στους ιδιοκτήτες εταιρειών να τις εισάγουν σε αγορές ανάπτυξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων χρησιμοποιώντας δομές μετοχών με πολλαπλά δικαιώματα ψήφου, ώστε να μπορούν να διατηρούν επαρκή έλεγχο της εταιρείας τους μετά την εισαγωγή της, προστατεύοντας παράλληλα τα δικαιώματα όλων των άλλων μετόχων.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

Advertisement