Τελευταία Νέα
Speculator

Νέο σκάνδαλο Attica Bank - Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατάπιε την παρανομία με τις προθεσμίες εισαγωγής των warrants

Νέο σκάνδαλο Attica Bank - Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατάπιε την παρανομία με τις προθεσμίες εισαγωγής των warrants

Με δύο μήνες καθυστέρηση από τις προβλέψεις της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου η εισαγωγή στο ΧΑ των warrants και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το ενημερωτικό δελτίο σαν μην συμβαίνει τίποτα

Σχετικά Άρθρα
Σε σκάνδαλο πρώτου μεγέθους με συνυπαίτιους την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πρωτίστως και το Χρηματιστήριο εξελίσσεται και η διαδικασία έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου της Attica για το DTC και την έκδοση warrants. Και αυτό διότι η Τράπεζα δεν τήρησε τις προθεσμίες που προβλέπει η ΠΥΣ για την αναβαλλόμενη φορολογία και αντί να κινηθούν διαδικασίες σε βάρος της, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το ενημερωτικό άνευ παρατηρήσεων και το Χρηματιστήριο στη συνέχεια με άνεση ανακοίνωσε χρονοδιάγραμμα εισαγωγής.
Ειδικότερα η Τράπεζα Αττικής ανακοίνωσε χθες ότι
• Η Τράπεζα εξέδωσε στις 10-08-2022, 271.448.946 δωρεάν (άνευ αντιπαροχής) παραστατικούς τίτλους δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών (οι «τίτλοι») υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου σε λογιστική μορφή και παρέδωσε αυτούς κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο με πίστωση τους στον Λογαριασμό Αξιογράφων που τηρεί το Ελληνικό Δημόσιο στο σύστημα του κεντρικού αποθετηρίου τίτλων.
• Κατά το χρονικό διάστημα από 25-08-2022 έως και την 08-09-2022, υφιστάμενοι μέτοχοι άσκησαν το δικαίωμα εξαγοράς και απέκτησαν 1.766.297 τίτλους βάσει των δικαιωμάτων τους και 470.617 τίτλους εκ των αδιάθετων τίτλων, ήτοι συνολικά αποκτήθηκαν 2.236.914 τίτλοι, ενώ στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου παρέμειναν 269.212.032 τίτλοι.
• Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας κατά τη συνεδρίασή του στις 17-11-2022, και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΠΥΣ αποφάσισε την εισαγωγή στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών («Χ.Α.»), τη διαπραγμάτευση και τη μετατροπή σε κοινές μετοχές της Τράπεζας, των τίτλων με βάση το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:
21 Νοεμβρίου 2022 Έναρξη της Περιόδου Διαπραγμάτευσης των Τίτλων
28 Νοεμβρίου 2022 Λήξη της Περιόδου Διαπραγμάτευσης των Τίτλων.
1 Δεκεμβρίου 2022 Ημερομηνία της Μετατροπής των Τίτλων σε Νέες Κοινές Μετοχές και ακύρωση των Τίτλων.

Όμως στο άρθρο 7 παράγραφος 2 της ΠΥΣ για την αναβαλλόμενη φορολογία προβλέπονται τα εξής:

«Οι τίτλοι εισάγονται προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, κατά την έννοια της παρ. 21 του άρθρου 4 του ν. 4514/2018 μετά από αίτηση του νομικού προσώπου, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τους κανόνες της ρυθμιζόμενης αγοράς. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των τίτλων πραγματοποιείται στην τιμή εξαγοράς κάθε τίτλου, όπως προσδιορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 6 της παρούσας Πράξης εντός προθεσμίας την οποία αποφασίζει το διοικητικό συμβούλιο του νομικού προσώπου και η οποία δεν μπορεί να υπολείπεται των πέντε (5) ημερών και να υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία λήξης της περιόδου άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς, όπως αυτή προσδιορίζεται στο άρθρο 6 της παρούσας Πράξης. Η διαπραγμάτευση των τίτλων λήγει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσής τους.
Οι εισηγμένοι τίτλοι τηρούνται και μεταβιβάζονται κατά τους όρους και τις διαδικασίες του οικείου κεντρικού αποθετηρίου που τους τηρεί και της ρυθμιζόμενης αγοράς στην οποία τέθηκαν προς διαπραγμάτευση».
Η παραπάνω διάταξη ουσιαστικά προσδιορίζει την ημερομηνία διαπραγμάτευσης των warrnats το αργότερο 15 ημέρες μετά την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς το οποίο έληξε στις 8 Σεπτεμβρίου. Έτσι θα έπρεπε τα warrants να έχουν εισαχθεί το αργότερο στις 23 Σεπτεμβρίου και φυσικά τότε να έχει υποβληθεί και εγκριθεί το ενημερωτικό δελτίο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Τότε όμως δεν είχαν ανακοινωθεί τα αποτελέσματα εξαμήνου ούτε και η συμφωνία μετόχων μαζί με την οποία φύτρωσε και η ζημιά των 300 εκ ευρώ.
Και το ερώτημα που τίθεται πέραν της προφανούς παρανομίας από την Τράπεζα, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο μήπως υπήρχε και συμπαιγνία για να αποκρυβούν στοιχεία και να εξυπηρετηθεί και η Τράπεζα της Ελλάδος.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης