Τελευταία Νέα
Speculator

Αποκάλυψη: Σε «διόρθωση λάθους» για τα δάνεια οδηγείται η Lavipharm λίγο πριν την αύξηση - Ενδεχόμενο και χειραγώγησης;

Αποκάλυψη: Σε «διόρθωση λάθους» για τα δάνεια οδηγείται η Lavipharm λίγο πριν την αύξηση - Ενδεχόμενο και χειραγώγησης;
Υπόλογη και η ορκωτός της εταιρίας
Σχετικά Άρθρα

Μείζον θέμα ανακύπτει για τη Lavipharm καθώς σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ΒΝ η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στον έλεγχο του ενημερωτικού δελτίου που υπεβλήθη διαπίστωσε ότι η εταιρία αναληθώς εμφάνιζε στις οικονομικές καταστάσεις τόσο της 30/06/2022 όσο και της 31/12/2021 δάνεια των οποίων είχαν σπάσει τα covenants ως μακροπρόθεσμα ενώ θα έπρεπε να τα απεικονίζει ως βραχυπρόθεσμα καθώς δεν είχε λάβει waiver στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή αλλά το έλαβε μεταγενέστερα.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτό αφορά το δανεισμό από δύο εγχώρια τραπεζικά ιδρύματα και η εταιρία θα πρέπει να επαναδημοσιεύσει οικονομικές καταστάσεις με «διόρθωση λάθους» όπως της προσφέρει τη δυνατότητα η νομοθεσία.
Το γεγονός αυτό εγείρει και ζητήματα σε ότι αφορά στην νομοθεσία περί χειραγώγησης της αγοράς ενώ ταυτόχρονα φέρνει σε δύσκολη θέση την ορκωτό της Lavipharm η οποία δεν διενήργησε κατά τον προβλεπόμενο τρόπο τον έλεγχο της εταιρίας ή για την ακρίβεια παρέκαμψε το γεγονός ότι το waiver λήφθηκε μεταγενέστερα της λήξης της περιόδου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στις οικονομικές καταστάσεις εξαμήνου αναφέρονται τα εξής «Την 30/06/2022, τα δάνεια του Ομίλου ανέρχονται σε € 35,7 εκ., εκ των οποίων ποσό € 4,4 εκ. αφορά σε βραχυπρόθεσμο δανεισμό, ενώ το υπόλοιπο ποσό € 31,3 εκ. σε μακροπρόθεσμο. Αντίστοιχα, τα δάνεια της Εταιρείας ανέρχονται σε € 29,3 εκ., εκ των οποίων ποσό € 2,4 εκ. αφορά σε βραχυπρόθεσμο, ενώ το υπόλοιπο ποσό € 27 εκ. σε μακροπρόθεσμο δανεισμό. Στο ποσό του μακροπρόθεσμου δανεισμού περιλαμβάνονται ομολογιακά δάνεια, στον Όμιλο ποσού € 9,1 εκ. και στην Εταιρεία ποσού € 5,9 εκ.. Με την υπογραφή της συμφωνίας αναδιάρθρωσης δανεισμού, η Εταιρεία ανέλαβε συμβατικές υποχρεώσεις, όπως αυτές αναφέρονται στη σημείωση 17. Σημειώνεται ότι κατά την 30/06/2022, δεν υπάρχει αθέτηση κάποιας από τις ανωτέρω συμβατικές υποχρεώσεις για την Εταιρεία και τον Όμιλο. Όσον αφορά τη μη τήρηση χρηματοοικονομικών δεικτών σε επίπεδο Ομίλου, έχει ήδη ληφθεί, μέσω επιστολής, waiver από τον εκπρόσωπο των ομολογιούχων με ημερομηνία ισχύος 30/06/2022».
Τα όσα αναφέρονται όμως στις οικονομικές καταστάσεις είναι μεν αληθή αλλά αποκρύπτουν το γεγονός ότι τα waiver ελήφθησαν μετά την ημερομηνία αναφοράς που είναι η 30/06/2022.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης