Τελευταία Νέα
Speculator

ΙΟΝ: Η αγοραπωλησία θυγατρικής που δημιουργεί ερωτήματα και τα θαύματα με τη θυγατρική (;) Αφοί Κωτσιόπουλοι

ΙΟΝ: Η αγοραπωλησία θυγατρικής που δημιουργεί ερωτήματα και τα θαύματα με τη θυγατρική (;) Αφοί Κωτσιόπουλοι

Η ενδιαφέρουσα σύμπτωση με την INTERION AD...

 

Δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που ανακοινώθηκε η είσοδος της Bespoke  του κ. Σπύρου Θεοδωρόπουλου με ποσοστό 45% στο μετοχικό κεφάλαιο της ΙΟΝ.
Συγκεκριμένα η ανακοίνωση έγινε στις 22 Ιουλίου με την ΙΟΝ να έχει νωρίτερα ανακοινώσει αποτελέσματα χρήσης 2021. 
Στην  ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αναφερόταν οι  πωλήσεις στη Βουλγαρία με προϊόντα NUCREMA και οι εξαγωγές στη Ρωσία καλύπτονται από́ τη θυγατρική́ μονάδα στη Σόφια, στην οποία μεταφέρεται η παραγωγή σοκοπάστας.
Η παραγωγή στη Βουλγαρία, στην INTERION A.D. στην οποία η ΙΟΝ κατέχει το 99,96% του μετοχικού κεφαλαίου, θα ξεκινήσει τους πρώτους μήνες του 2023, ενώ στο μεσοδιάστημα, η ΙΟΝ θα καλύψει τις ανάγκες της αγοράς από το στοκ που έχει «κτίσει» στο εργοστάσιο του Φαλήρου».
Λίγες ημέρες όμως πριν την ανακοίνωση της εξαγοράς έχουμε την εξής κίνηση.
Το ΔΣ αποφασίζει την πώληση της INTERION AD έναντι 7 εκ ευρώ στα μέλη του ΔΣ της ΙΟΝ Κωνσταντίνα Κωτσιοπούλου, Ευστάθιο Βυτογιάννη, Ευστάθιο Λοϊζο και Νικόλα Καρκαζή.
Ουσιαστικά από τη μια πλευρά έχουμε πώληση μετοχών προς τον κ. Σπύρο Θεοδωρόπουλο κ
αι από την άλλη επιστροφή χρημάτων στην εταιρία από πώληση θυγατρικής στους παλαιούς μετόχους.
Και την ίδια στιγμή δημιουργούνται ερωτήματα αν μετά την πώληση η INTERION η οποία έχει και σημαντική ακίνητη περιουσία στη Βουλγαρία θα συνεχίσει και υπό ποιες προϋποθέσεις να παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες στην ΙΟΝ.

Τα περίεργα φαινόμενα με την Αφοί Κωτσιόπουλοι 

Ανατρέχοντας στις οικονομικές καταστάσεις της ΙΟΝ για τη χρήση 2021 ενδιαφέρον προκαλεί η αναφορά του ορκωτού ελεγκτή ότι «στις εμπορικές απαιτήσεις από πελάτες του ομίλου περιλαμβάνονται και επισφαλείς – επίδικες απαιτήσεις συνολικού ποσού ευρώ 5.297 χιλ. περίπου που αφορούν θυγατρική του Ομίλου, για τις οποίες η διενεργηθείσα από τη θυγατρική απομείωση ποσού ευρώ 3.174 χιλ. υπολείπεται της απαιτούμενης κατά ευρώ 2.124 χιλ.
Δεν διευκρινίζεται σε ποια θυγατρική αφορούν οι απαιτήσεις αυτές.
Ωστόσο από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις προκύπτει ότι αφορούν στην Αφοι Κωτσιόπουλοι ΑΕ.΄
Εντύπωση δε προκαλεί ότι οι απαιτήσεις της ΙΟΝ από θυγατρικές ανέρχεται σε 20 εκ ευρώ ενώ οι αγορές αγαθών μέσα στη χρήση είναι μόλις 2,25 εκ ευρώ.
Την ίδια στιγμή η ΙΟΝ αγοράζει από θυγατρικές υπηρεσίες 15,8 εκ ευρώ (την εξής μια την Αφοι Κωτσιόπουλοι) και πληρώνει στην ώρα της.

Ουσιαστικά δηλαδή έχουμε μια μεταφορά κερδοφορίας προς θυγατρικές και έμμεση χρηματοδότηση μέσω δημιουργίας απαιτήσεων.
Πρωταθλήτρια στις υποχρεώσεις είναι επίσης οι Αφοι Κωτσιόπουλοι με υπόλοιπο υποχρεώσεων 17,8 εκ ευρώ.
Οι υποχρεώσεις προς την ΙΟΝ συνίστανται στην υποχρέωση απόδοσης σε αυτή των εισπράξεων από τις πωλήσεις για λογαριασμό της, μείον την παρακράτηση της μεταξύ τους συμβατικής προμήθειας αλλά το ποσό που διακρατείται είναι σημαντικό. 
Ενδιαφέρον είναι το στοιχείο ότι η Αφοι Κωτσιόπουλοι στις οικονομικές καταστάσεις χαρακτηρίζεται ως έμμεσα θυγατρική της ΙΟΝ χωρίς να προκύπτει πουθενά το έμμεσο της συμετοχής καθώς στις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής αναφέρεται ότι το 100% της Αφοι Κωτσιόπουλοι «κατέχεται από πρόσωπα που ενεργούν στο όνομά τους αλλά για λογαριασμό των εταιρειών του Ομίλου».


Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

`
Κλείσιμο