Τελευταία Νέα
Speculator

Τα θέματα ενοποίησης στην Εβροφάρμα και η σχέση Ευρωκρέτα - πρώην Creta Farms

Τα θέματα ενοποίησης στην Εβροφάρμα και η σχέση Ευρωκρέτα - πρώην Creta Farms
Περίεργα φαινόμενα στις συνδεδεμένες εταιρίες του ομίλου Εβροφάρμα

Περίεργα φαινόμενα εμφανίζονται σε ότι αφορά στις συνδεδεμένες εταιρίες του ομίλου Εβροφάρμα με τις οποίες γίνονται ιδιαίτερα υψηλές συναλλαγές όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις του 2021.
Η εταιρία στις οικονομικές της καταστάσεις αναφέρει τα εξής: «Στα πλαίσια της ενθάρρυνσης τόσο από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα όσο και από το Υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξης και Τροφίμων, να δημιουργούνται ομάδες παραγωγών, η Campus, όπως είναι γνωστό προ ετών πήρε την πρωτοβουλία και με άλλους συστεγασμένους κτηνοτρόφους, σύστησε την Ομάδα Παραγωγών Γάλακτος Αλ.μαρώ ΙΚΕ.
Σύμφωνα δε με την νομοθεσία του Υπουργείου, κάθε μέλος υποχρεούται να κατέχει το πολύ έως 20% του μετοχικού κεφαλαίου της ομάδας και να διακινεί μέσω της ομάδας την παραγόμενη ποσότητα γάλακτος. Παράλληλα όμως, οι ομάδες κτηνοτρόφων και τα μέλη τους επωφελούνται από θεσμικά και οικονομικά κίνητρα και να πραγματοποιούν επενδύσεις.
Επίσης επιχορηγούνται να εφαρμόζουν μέσω εκπαίδευσης καινοτόμες πρακτικές προκειμένου να αυξήσουν την παραγωγή και να βελτιώσουν την ποιότητα, ώστε να καταστούν πιο ανταγωνιστικοί και βιώσιμοι».
Ποια όμως είναι η ομάδα κτηνοτρόφων εκτός από την Campus που ίδρυσε την ΑΛ ΜΑΡΩ ΙΚΕ;
Όπως είχε αποκαλύψει το BN «Η εταιρία ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2018 με το 20% να κατέχει η θυγατρική της Εβροφάρμα η Campus και το υπόλοιπο 80% να κατανέμεται σε τέσσερα μέλη της οικογένειας Παπαζηλάκη. Το κεφάλαιο ίδρυσης ήταν 5.000 ευρώ.» Σύμφωνα με τα στοιχεία πάντως του ΓΕΜΗ τον Ιούνιο του 2019 δημοσιεύτηκε αυτεπάγγελτη λύση και εκκαθάριση της ΑΛ ΜΑΡΩ ΙΚΕ.
Λίγες ημέρες μετά αποφασίζεται η αναβίωση της εταιρίας με τροποποίηση του καταστατικού και επέκταση της διάρκειας λειτουργίας της έως το 2040.
Το ερώτημα που τίθεται είναι το εξής: Είναι δυνατό η εταιρία να ελέγχεται κατά 20% από θυγατρική της ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ και τα υπόλοιπο 80% από μέλη των οικογενειών των βασικών μετόχων και διοικούντων αλλά να μην ενοποιείται;
Ποια η διαφορά της από την περίφημη ΕΥΡΩΚΡΕΤΑ των αδελφών ΔΟΜΑΖΑΚΗ με Η και με Ι η οποία επί χρόνια μη σύννομα δεν ενοποιείτο;
Σημειώνεται ότι η ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ δηλώνει στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του 2021 έσοδα από την ΑΛ ΜΑΡΩ ΙΚΕ 4,615 εκ ευρώ, αγορές 6,439 εκ ευρώ, απαιτήσεις 1,073 εκ ευρώ και υποχρεώσεις 1,053 εκ ευρω.
Το ερώτημα είναι πως προκύπτουν τα έσοδα από την ΑΛ ΜΑΡΩ γιατί στις οικονομικές καταστάσεις δεν υπάρχει αναφορά.

Νίκος Καρούτζος
Nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gfr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

Advertisement -->