Τελευταία Νέα
Οικονομία

Στα 17 δισ. ευρώ οι επενδύσεις των ασφαλιστικών - Μεγαλύτεροι θεσμικοί επενδυτές στην Ελλάδα

Στα 17 δισ. ευρώ οι επενδύσεις των ασφαλιστικών - Μεγαλύτεροι θεσμικοί επενδυτές στην Ελλάδα
Εν μέσω ζυμώσεων και ανασυνθέσεων, εξαγορών και συγχωνεύσεων σε επίπεδο ασφαλιστικών εταιρειών η συνολική εικόνα που κατέγραψε η ασφαλιστική αγορά το 2021 εμφανίζεται βελτιωμένη συγκριτικά με το 2020
Σχετικά Άρθρα

Αύξηση 7,7% κατέγραψε η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων στο διάστημα Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2021 μετά από πτώση που έγραψε μεταξύ 2020 – 2019.
Στο διάστημα αυτό οι ασφαλίσεις ζωής κατέγραψαν αύξηση 10% σε σχέση με το 2020 ενώ οι ασφαλίσεις κατά ζημιών αύξηση 5,7%.
Στις ασφαλίσεις κατά ζημιών η ασφάλιση αυτοκινήτων -αστική ευθύνη οχημάτων και συμπληρωματικές καλύψεις κατέγραψε αύξηση κατά 0,4%, ενώ οι λοιποί κλάδοι πλην αυτοκινήτων αυξάνουν συνολικά την παραγωγή τους σε ποσοστό 10%.

Αποζημιώσεις 2,3 δισεκ. το 2021

Η ιδία κράτηση, δηλαδή η συμμετοχή των ασφαλιστικών επιχειρήσεων επί των ασφαλιστικών αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στις ασφαλίσεις Ζωής ήταν 1.341 εκατ. ευρώ, ενώ επιπροσθέτως αυξήθηκε η ιδία κράτηση των μαθηματικών αποθεμάτων και λοιπών προβλέψεων κατά 431εκατ. ευρώ. Επομένως το άθροισμα της ιδίας κράτησης των πληρωθεισών αποζημιώσεων και της αντίστοιχης μεταβολής των προβλέψεων έφθασε τα 1.772 εκατ. ευρώ.
Στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών, η ιδία κράτηση επί των ασφαλιστικών αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν ήταν 594 εκατ. ευρώ ενώ η μεταβολή των προβλέψεων ήταν -32 εκατ. .
Επομένως για τις ασφαλίσεις κατά Ζημιών, το αντίστοιχο άθροισμα της ιδίας κράτησης των πληρωθεισών αποζημιώσεων και της μεταβολής των προβλέψεων έφθασε τα 562 εκατ.
ευρώ.
Συνολικά σε ότι αφορά την ιδία κράτηση, οι πληρωθείσες αποζημιώσεις εντός του έτους και η μεταβολή των προβλέψεων έφθασε αθροιστικά τα 2.334 εκατ. ευρώ για το σύνολο των
κλάδων ασφάλισης.

Σε τίτλους τοποθετημένο το ενεργητικό των ασφαλιστικών

Το ενεργητικό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων διαμορφώθηκες στα 20,1 δισ. ευρώ εκ των οποίων 16,7 δισ. έχουν επενδυθεί σε τίτλους. Τα ίδια κεφάλαια στα 4,55 δισ. με τις  ασφαλιστικές προβλέψεις στα 13,1 δισ.
Στις 30.9.2020 η συνολική κεφαλαιακή απαίτηση Φερεγγυότητας (SCR) των ασφαλιστικών ανήλθε σε 1,9 δισ. ευρώ, με τα συνολικά επιλέξιμα ίδια κεφάλαια αρ 3,4 δισ. ευρώ.
Η ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση (MCR) στο σύνολο της ασφαλιστικής αγοράς διαμορφώθηκε σε 0,7 δισ. ευρώ, με τα αντίστοιχα συνολικά επιλέξιμα ίδια κεφάλαια να ανέρχονται σε 3,3 δισ. ευρώ. όλες οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις διαθέτουν δείκτη κάλυψης σε επίπεδα σημαντικά υψηλότερα του 100%.

Ελ. Ερμ.
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης