Τελευταία Νέα
Οικονομία

Πάγιες Δαπάνες: Ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις, τον Ιούλιο τα κουπόνια σε 50.000 επιχειρήσεις

Πάγιες Δαπάνες: Ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις, τον Ιούλιο τα κουπόνια σε 50.000 επιχειρήσεις
Τα 8 «κλειδιά» του προγράμματος επιδότησης
Σχετικά Άρθρα

Επιδοτήσεις έως 1,5 εκατ. ευρώ για φόρους και ασφαλιστικές εισφορές με την μορφή κουπονιού σε 50.000 περίπου επιχειρήσεις με πτώση τζίρου 30% το 2020 ξεκλειδώνει το πρόγραμμα παγίων δαπανών ύψους 500 εκατ. ευρώ.

Η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ξεκινήσει από σήμερα εκτός απροόπτου να δέχεται αιτήσεις παραμένοντας ανοικτή ώς τις 17 Ιουνίου για τους ενδιαφερόμενους.
Οι επιχειρήσεις που θέλουν να κάνουν χρήση του νέου μέτρου των παγίων δαπανών θα πρέπει να επισπεύσουν τον χρόνο υποβολής της δήλωσης και ειδικά του εντύπου του Ε3 που είναι βασικό για να καταστούν επιλέξιμες.

Στόχος είναι τα πρώτα πιστωτικά σημειώματα συμψηφισμού με μελλοντικές φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις να δοθούν στους δικαιούχους αρχές Ιουλίου που θεωρείται κομβικός μήνας για την λειτουργίας της αγοράς.
Η απόφαση που θα εξειδικεύει τα κριτήρια για τις επιλέξιμες επιχειρήσεις καθώς και το χρονοδιάγραμμα το είδος και το ποσοστό κάλυψης της δαπάνης από το δημόσιο θα δοθεί σήμερα στην δημοσιότητα.

Μία από τις βασικές προϋποθέσεις για την λήψη της επιδότησης είναι η επιχείρηση να απασχολεί τουλάχιστον έναν εργαζόμενο με εξαρτημένη σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης, πράγμα που είχε προκαλέσει την αντίδραση της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), αφού με αυτό τον τρόπο αποκλείονται από την ενίσχυση περίπου 130.000 ατομικές και οικογενειακές επιχειρήσεις.

Τα 8 «κλειδιά» του προγράμματος επιδότησης είναι:

-
Η επιχείρηση θα έχει το δικαίωμα να επιλέξει το ποσό της ενίσχυσης που θέλει να κατανείμει για την πληρωμή φορολογικών οφειλών και το ποσό που θέλει να χρησιμοποιήσει για την πληρωμή ασφαλιστικών οφειλών.

-Η ενίσχυση θα υπολογιστεί ως ποσοστό των παγίων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2020 και δεν έχουν καλυφθεί από το πακέτο των κρατικών ενισχύσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την πανδημία

-Για να είναι επιλέξιμη μία επιχείρηση θα πρέπει να πληρεί σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια :

  • Να ανήκει σε πληττόμενους κλάδους.
  • Να έχει υποβάλλει όλες τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και τις δηλώσεις Ε3 για την περίοδο που υποχρεούται.
  • Να παρουσιάζει ζημιά προ φόρων τουλάχιστον 30% είτε σε σχέση με τα ακαθάριστα έσοδά της είτε σε σχέση με τα συνολικά έξοδά της για το 2020.
  • Να εμφανίζει πτώση τζίρου τουλάχιστον 30% το 2020 σε σχέση με το 2019. Σημειώνεται ότι ειδικά για τις νέες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις που απέκτησαν πρόσφατα υποκατάστημα δίνεται έμφαση στη ζημιά και όχι στη πτώση του τζίρου
  • Να μην ήταν προβληματική το 2019 εκτός κι αν ανήκει στις πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις

-Το ποσό της στήριξης προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της διαφοράς των παγίων δαπανών που κατέβαλε η επιχείρηση εντός του 2020 και των ενισχύσεων που έλαβε η επιχείρηση μέσα στο 2020 στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας.
-Οι δαπάνες που θα επιδοτούνται είναι αυτές που κατέβαλε η επιχείρηση το 2020 όπως αποτυπώνονται στο έντυπο Ε3 και αφορούν:

παροχές σε εργαζόμενους
ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολούμενων
ενέργεια
ύδρευση
τηλεπικοινωνίες
ενοίκια
λοιπά λειτουργικά έξοδα
χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα.

-Το ποσοστό της ενίσχυσης που θα προσδιοριστεί αφού ολοκληρωθούν οι αιτήσεις των επιχειρήσεων με βάση τον διαθέσιμο προϋπολογισμό του προγράμματος, ο οποίος και υπολογίζεται στα 500 εκ. ευρώ θα διαφοροποιείται με βάση τη πτώση του τζίρου και θα είναι υψηλότερο για επιχειρήσεις με πτώση τζίρου άνω του 60%.
Τίθενται ανώτατα όρια στο ύψος της ενίσχυσης το οποίο:

-Δεν μπορεί να υπερβαίνει το 70% επί των ζημιών προ φόρων για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και το 90% για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
-Δεν μπορεί να υπερβαίνει την απώλεια τζίρου μεταξύ του 2020 και του 2019. Ειδική μέριμνα θα υπάρχει για τις νέες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις που άνοιξαν πρόσφατα υποκατάστημα.
Δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1,5 εκ. ευρώ.

-Οι επιχειρήσεις που θα λάβουν επιδότηση υποχρεούνται να διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον αριθμό του προσωπικού που απασχολούν έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Μάριος Χριστοδούλου
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης