Κρυπτονομίσματα

Κατακεραυνώνει το bitcoin η BIS: Μέσο εγκλημάτων, ξεπλύματος χρημάτων και διαδικτυακών επιθέσεων

Κατακεραυνώνει το bitcoin η BIS: Μέσο εγκλημάτων, ξεπλύματος χρημάτων και διαδικτυακών επιθέσεων
Μέχρι τώρα, είναι σαφές ότι τα κρυπτονομίσματα είναι κερδοσκοπικά περιουσιακά στοιχεία και όχι χρήματα
Κατακεραυνώνει το bitcoin η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (BIS), η οποία αναφέρει ότι είναι πλέον σαφές ότι τα κρυπτονομίσματα δεν είναι χρήματα αλλά κερδοσκοπικά περιουσιακά στοιχεία, τονίζοντας ότι σε πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιούνται «για τη διευκόλυνση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, των επιθέσεων ransomware και άλλων οικονομικών εγκλημάτων».
Η Τράπεζα των Διεθνών Διακανονισμών δημοσίευσε την ετήσια οικονομική της έκθεση της, εστιάζοντας στα κρυπτονομίσματα, ιδίως το bitcoin, καθώς και τα ψηφιακά νομίσματα των κεντρικών τραπεζών (CBDC).

Που θα παραμείνει η εστίαση

Το BIS εξήγησε ότι «αρκετές πρόσφατες εξελίξεις έχουν θέσει μια σειρά πιθανών καινοτομιών που περιλαμβάνουν ψηφιακά νομίσματα στην ατζέντα» των κεντρικών τραπεζών.
«Το πρώτο από αυτά είναι η αυξανόμενη προσοχή που λαμβάνουν τα bitcoin και άλλα κρυπτονομίσματα», αναφέρει η έκθεση.
«Το δεύτερο είναι η συζήτηση για τα σταθερά νομίσματα και το τρίτο είναι η είσοδος μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών στις υπηρεσίες πληρωμών και στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες γενικότερα».

Μέσο εγκληματικών ενεργειών

Μέχρι τώρα, είναι σαφές ότι τα κρυπτονομίσματα είναι κερδοσκοπικά περιουσιακά στοιχεία και όχι χρήματα, και σε πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, επιθέσεων ransomware και άλλων οικονομικών εγκλημάτων.
Η έκθεση ερευνά επίσης και τα σταθερά νομίσματα, υποστηρίζοντας ότι «είναι τόσο καλά όσο η διακυβέρνηση πίσω από την υπόσχεση της υποστήριξης».
Αυτά τα νομίσματα «έχουν τη δυνατότητα να κατακερματίσουν τη ρευστότητα του νομισματικού συστήματος και να μειώσουν τον ρόλο του χρήματος ως μηχανισμού συντονισμού».

Συμπέρασμα

Το BIS κατέληξε στο συμπέρασμα: «Για να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό των CBDC για αποτελεσματικότερες διασυνοριακές πληρωμές, η διεθνής συνεργασία θα είναι υψίστης σημασίας.
Η συνεργασία σε σχέδια CBDC θα ανοίξει επίσης νέους τρόπους για τις κεντρικές τράπεζες να αντιμετωπίσουν την υποκατάσταση ξένου νομίσματος και να ενισχύσουν τη νομισματική κυριαρχία».

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης