Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Στις 21 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση της Lamda Development

Στις 21 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση της Lamda Development
Την αναθεωρημένη πολιτική αποδοχών της εταιρείας καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση. Δείτε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Τακτική Γενική Συνέλευση της Lamda Development την 21η Ιουνίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. στο The Ellinikon Experience Centre (εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγ. Κοσμά).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022 έως 31.12.2022), καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/ 2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2022.
3. Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών/ Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023 έως 31.12.2023) και για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού.
4. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του για την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022 έως 31.12.2022).
5. Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Νόμου 4548/ 2018.
6. Υποβολή προς ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του Νόμου 4548/ 2018 για την εταιρική χρήση 2022.
7. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου προς τους Μετόχους για την Εταιρική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022.
8. Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/ 2020.
9. Επανεκλογή της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.
10. Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας προς εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.
11. Έγκριση πλάνου κινήτρων για το προσωπικό.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης