Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Cenergy: Μεικτό μέρισμα 0,05 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2022

Cenergy: Μεικτό μέρισμα 0,05 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2022
Το μέρισμα της Cenergy για τη χρήση 2022
Σχετικά Άρθρα
Η Cenergy Holdings S.A. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 30 Μαΐου 2023, αποφάσισε την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσης και τη διανομή μεικτού μερίσματος 0,05 ευρώ ανά μετοχή.
Το μεικτό ποσό 0,05 ευρώ ανά μετοχή, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου μερισμάτων 30% (*) σύμφωνα με τη Βελγική νομοθεσία.
Η ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων του μερίσματος (record date) είναι η Τρίτη, 20 Ιουνίου 2023 (ημερομηνία αποκοπής μερίσματος είναι η Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2023). Η ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος είναι η Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2023, μέσω της τράπεζας ING Belgium.
Όσον αφορά στους μετόχους που οι μετοχές τους διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών, και τηρούνται στο Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε., η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μέσω των Χειριστών του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), αφού τα ποσά καταβληθούν στους Χειριστές από το Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.
(*) Το τελικό καθαρό μέρισμα δύναται να διαφοροποιηθεί, καθώς οι βελγικές φορολογικές αρχές επιβάλλουν παρακράτηση φόρου και διατυπώσεις φορολογικής συμμόρφωσης, ανάλογα με τη φορολογική κατοικία του μετόχου.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης