Το Παρασκήνιο της Αγοράς

Συγκλίνουν… αποκλίνοντας από τον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης οι εισηγμένες – Μελέτη του ΒΝ

Συγκλίνουν… αποκλίνοντας από τον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης οι εισηγμένες – Μελέτη του ΒΝ
Από απλά θέματα μέχρι και αρκετά σοβαρά, σχεδόν το σύνολο των εισηγμένων έχει αποκλίσεις από τον κώδικα
Τους ισολογισμούς των εισηγμένων μελετήσαμε ξανά στο Bankingnews, αυτή τη φορά όχι για τα αποτελέσματα, αλλά για να δούμε πως εφαρμόζουν των κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης οι εισηγμένες εταιρείες.
Το συμπέρασμα είναι ότι συγκλίνουν… αποκλίνοντας και μάλιστα για θέματα που εύκολα θα μπορούσαν να είχαν υλοποιήσει, αλλά φαίνεται πως προτιμούν να παρεκκλίνουν προς όφελος προφανώς των διοικήσεων και των μεγαλομετόχων.
Όμως είναι και αποκλίσεις που δείχνουν ότι η διοίκηση γίνεται από τον βασικό μέτοχο και αυτός έχει όλο τον έλεγχο χωρίς να δίνει αρμοδιότητες σε επιτροπές που οφείλει να έχει.
Γιατί, η ωρίμανση του προγράμματος διάθεσης μετοχών στα στελέχη, για παράδειγμα, πρέπει να ωριμάζει στα τρία έτη σύμφωνα με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, αλλά γιατί να χάσουν ένα χρόνο τα στελέχη από το bonus;
Επιπλέον ακόμα και μεγάλες εισηγμένες αποκλίνουν στον κώδικα που ορίζει την εκπροσώπηση των μελών το ποσοστό των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια, για να μην αναφερθούμε στις πρόσφατες αποκαλύψεις του ΒΝ για μικρότερες εταιρείες όπου τοποθετούσαν εκτελεστικά μέλη σε επιτροπή που δεν προβλέπεται από τον κώδικα.
Σε πολλές εισηγμένες αναφέρεται επίσης ως απόκλιση πως στην επιτροπή αποδοχών δεν επιτρέπεται να συμμετέχει ο πρόεδρος του Δ.Σ. και αν συμμετέχει δεν μπορεί να προεδρεύει.
Πολλές όμως είναι και οι περιπτώσεις όπου τα μη εκτελεστικά μέλη ενώ θα πρέπει να συνεδριάζουν τουλάχιστον ετησίως χωρίς την παρουσία εκτελεστικών μελών, στην πράξη δε γίνεται, κάτι που δείχνει την ποιότητα των μη εκτελεστικών μελών και τον πραγματικό ρόλο που έχουν, δηλαδή διακοσμητικό.
Μία ακόμα απλή περίπτωση απόκλισης είναι και η μη υιοθέτηση προγράμματος συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου στην αρχή κάθε έτους, το οποίο αναθεωρείται ανάλογα με τις ανάγκες.
Στο συγκεκριμένο έχει απόκλιση μεταξύ άλλων εταιρειών η Jumbo, η Ελλάκτωρ, η Καρέλιας, η Δρομέας.
Από αρκετές εισηγμένες απουσιάζει πλάνο πλήρωσης θέσεων και διαδοχής μελών του Δ.Σ.
Κοιτώντας μεγάλες εισηγμένες όπως για παράδειγμα η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, βλέπουμε απόκλιση στο εδάφιο του Κώδικα περί ωρίμανσης δικαιωμάτων προαίρεσης με δυνητικό διάστημα ωρίμανσης κάτω από 3 έτη από την εταιρεία με τον κώδικα να προβλέπει ότι δεν μπορεί να είναι μικρότερο από τρία.
Στο ίδιο εδάφιο υπάρχει απόκλιση και από τη Lamda Development και τη Σαράντης.
Η Jumbo αναφέρει πως για το εδάφιο «το Διοικητικό Συμβούλιο συστήνει Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων η οποία έχει τον πρωταρχικό ρόλο στη διαδικασία ανάδειξης υποψηφίων, στο σχεδιασμό πλάνου διαδοχής και για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα ανώτατα διοικητικά στελέχη» η μη εφαρμογή αφορά μόνο ανώτατα διευθυντικά στελέχη και η Εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία συμμόρφωσης.
Αρκετές σελίδες για την ανάλυση των αποκλίσεων από τον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης περιλαμβάνει ο ετήσιος ισολογισμός της Μotor Oil και έχουν να κάνουν με το διοικητικό συμβούλιο, τις εκθέσεις αποδοχών, την ενημέρωση των μη εκτελεστικών μελών, τον κανονισμό λειτουργίας, την εκπροσώπηση των φύλων, την πολυμορφία και την πολιτική καταλληλότητας, αλλά και θέματα όπως τις αποδοχές.
Θέματα απόκλισης στην πολυμορφία και στην εκπροσώπηση με βάση το φύλο έχει η Intralot, η Avax και η Δρομέας μεταξύ άλλων.
Μάλιστα κάποιες εταιρείες (π.χ. Δρομέας) σημειώνουν πως λόγω του μεγέθους της Εταιρίας και του περιορισμένου αριθμού διευθυντικών στελεχών, εκτιμάται ότι τυχόν εισαγωγή τέτοιων κριτηρίων θα ήταν αδόκιμη για την ορθή στελέχωση σημειώνεται από την εταιρεία.
Άλλες αναφέρουν πως η απόκλιση γίνεται ουσιαστικά επειδή ο κλάδος που δραστηριοποιούνται δεν έχει πολλές γυναίκες (Ελλάκτωρ) και υπάρχουν και περιπτώσεις που αναφέρουν πως αν επέλεγαν με βάση το φύλο θα ήταν λόγος διάκρισης (Καρέλιας).
Στην Ικτίνος ο πρόεδρος είναι εκτελεστικό μέλος και έχει εκλεγεί από το σύνολο του Δ.Σ. ενώ ο κώδικας προβλέπει να επιλέγεται από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.
Αντίστοιχη απόκλιση εντοπίζουμε και στην Intracom όπου ο πρόεδρος είναι εκτελεστικό μέλος, ενώ σημειώνεται απόκλιση και στο θέμα των πρόσθετων αποδοχών μελών του Δ.Σ. που δεν εμφανίζονται διακριτά στην έκθεση αποδοχών.
Από το Δ.Σ. έχει οριστεί και ο πρόεδρος της Intralot ο οποίος είναι και εκτελεστικός.
Στο Ιατρικό Αθηνών εντοπίζεται μεταξύ άλλων απόκλιση στα κριτήρια πολυμορφίας πέρα από τα μέλη του Δ.Σ. αλλά και απουσία πρόβλεψης στις συμβάσεις των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. να απαιτηθεί η επιστροφή μέρους ή όλου του bonus λόγω παράβασης συμβατικών όρων ή ανακριβών οικονομικών καταστάσεων κ.α.
Το παραπάνω εδάφιο το εντοπίσαμε σε αρκετούς ακόμα ισολογισμούς, ως απόκλιση, καθώς όπως φαίνεται ακόμα και αν υπάρξει ευθύνη για λάθη ή παραλείψεις τα μέλη του Δ.Σ. δε θα πρέπει να χάσουν τα χρήματα που αποφάσισαν οι ίδιοι να δώσουν στους εαυτούς τους.
Βέβαια, σε μία υποθετική περίπτωση όπου υπάρχουν ανακρίβειες στη λογιστική κατάσταση θα μπορούσε να οδηγήσει σε παραπλάνηση του επενδυτικού κοινού.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης