Τελευταία Νέα
Τραπεζικά νέα

Attica Bank: Η Βασιλική Σκούμπα νέο εκτελεστικό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο

Attica Bank: Η Βασιλική Σκούμπα νέο εκτελεστικό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο
Η Βασιλική Σκούμπα είναι το νέο εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Attica Bank...
Η Βασιλική Σκούμπα είναι το νέο εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Attica Bank.
Ειδικότερα, η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, σε συνέχεια της από 02.02.2023 ανακοίνωσής της, ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, και σε συνέχεια του από 08-02-2023 Πρακτικού της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. και Αποδοχών, εξέλεξε ως νέο εκτελεστικό μέλος του την κ. Βασιλική Σκούμπα του Χρήστου, σε θέση παραιτηθέντος εκτελεστικού μέλους.
Σημειώνεται ότι με την εκλογή της ανωτέρω πληρούνται
i) οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 του ν. 4706/2020 σε συνδυασμό με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της 07.07.2021 των μετόχων αναφορικά με τον απαιτούμενο αριθμό των ανεξαρτήτων μελών του Δ.Σ.,
και ii) οι απαιτήσεις του άρθρου 3 παρ.1.β του νόμου 4706/2020 αναφορικά με την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο στο Δ.Σ. της Τράπεζας.
Η ως άνω εκλογή ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι έως και 01.09.2023, θα ανακοινωθεί δε από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όπως ορίζεται στον νόμο και στο καταστατικό της Τράπεζας.

Το οργανόγραμμα...

Κατόπιν της ανωτέρω εκλογής, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Κωνσταντίνος Μακέδος του Γεωργίου, Πρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος
Αβραάμ (Μίνος) Μωυσής του Εσδρά, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος, Εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
Ελένη Βρεττού του Χρήστου, Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Βασιλική Σκούμπα του Χρήστου, Εκτελεστικό Μέλος
Αλέξιος Πελέκης του Διονυσίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Χαρίκλεια Βαρδακάρη του Νικολάου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Ζωγραφάκης του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Αιμίλιος Γιαννόπουλος του Πολύκαρπου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Γρηγόριος Ζαριφόπουλος του Διονυσίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Στη σημερινή συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε ο ορισμός αρμοδιοτήτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της Τράπεζας να διατηρηθεί ως έχει αποφασιστεί και περιγράφεται στο με αριθμό 1402/02-02-2023 πρακτικό Δ.Σ. Η σύνθεση των Επιτροπών του Δ.Σ. διατηρείται ως έχει.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης