Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Προοδευτική: Έκτακτη γενική συνέλευση στις 29 Νοεμβρίου 2022

Προοδευτική: Έκτακτη γενική συνέλευση στις 29 Νοεμβρίου 2022
Τα θέματα ημερησίας διάταξης

Σε ακολουθία της συμφωνίας της Εταιρείας με τον Οργανισμό “LDA CAPITAL LIMITED” και της σχετικής ανακοίνωσής μας, απευθύναμε στους κκ Μετόχους μας την από 08.11.20222 Πρόσκληση σε έκτακτη γενική συνέλευση την Τρίτη 29 Νοέμβριου 2022 στις 10:30 π.μ. με θέματα ημερησίας διάταξης:
1) «Λήψη μέτρων κεφαλαιοδότησης της Εταιρείας-Έκδοση τίτλων κτήσης μετοχών (“Warrants” επί μετοχών - “δικαιώματα προαίρεσης” ) με αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ της Εταιρείας “LDA CAPITAL LIMITED” σε εκτέλεση των σχετικών όρων της συμφωνίας της Εταιρείας με τον ως άνω οργανισμό.»
2) «Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος».
Σχετικά με την επικείμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση και για το σκοπό της πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, η Εταιρεία παρέχει τις ακόλουθες διευκρινίσεις ως προς την έκδοση τίτλων κτήσης μετοχών βάσει των σχετικών όρων της συμφωνίας της Εταιρείας με την “LDA CAPITAL LIMITED”:
α) Η επικείμενη Γενική Συνέλευση ενεργείται αφενός μεν στα πλαίσια ανάληψης σχετικής υποχρέωσης της Εταιρείας σύμφωνα με τις προβλέψεις της συμφωνίας της με τον Οργανισμό “LDA CAPITAL LIMITED” και με σκοπό την έκδοση τίτλων κτήσης μετοχών, αφετέρου δε κατ’εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του σε ισχύ εταιρικού νόμου (άρθρα 56 επ. ν.4548/2018).
β) Με την αυτή ως άνω Σύμβαση, η Εταιρεία έχει αναλάβει την υποχρέωση έκδοσης των υπόψη τίτλων με συγκεκριμένο πλαίσιο όρων και προΰποθέσεων το οποίο θα αξιολογηθεί και θα εγκριθεί αναλόγως από την Γενική Συνέλευση και στα όρια της αρμοδιότητάς της.
γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο θα ανακοινώσει στην Γενική Συνέλευση την έκθεσή-συμβουλευτική εισήγησή του επί του θέματος, όπως ο νόμος ορίζει.
δ) Οι αντίστοιχοι όροι έκδοσης των ως άνω τίτλων θα αποτυπωθούν κατόπιν της έγκρισής τους στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 29.11.2022, όπως ο νόμος ορίζει.

www.bankingnews.gr 

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης