Τελευταία Νέα
Το Παρασκήνιο της Αγοράς

Εκτός από το ενεργειακό οι εισηγμένες ετοιμάζονται να δουν πίεση στα κέρδη λόγω αυξημένων τόκων

Εκτός από το ενεργειακό οι εισηγμένες ετοιμάζονται να δουν πίεση στα κέρδη λόγω αυξημένων τόκων
Τα εταιρικά ομόλογα που έχουν εκδώσει αρκετές εισηγμένες αντισταθμίζουν την πίεση αφού, έχουν κλειδώσει αρκετές εταιρείες και μάλιστα με ελκυστικά επιτόκια ένα σημαντικό μέρος του δανεισμού τους.
Στην «πρέζα» θα μπουν στο δεύτερο εξάμηνο τα εταιρικά κέρδη, καθώς από τη μία το υψηλό ενεργειακό κόστος και ο πληθωρισμός «ροκανίζει» την κερδοφορία, ενώ από την άλλη η αύξηση των επιτοκίων επηρεάζει επίσης σημαντικά όσες εισηγμένες έχουν υψηλό δανεισμό.
Τα εταιρικά ομόλογα που έχουν εκδώσει αρκετές εισηγμένες αντισταθμίζουν την πίεση αφού, έχουν κλειδώσει αρκετές εταιρείες και μάλιστα με ελκυστικά επιτόκια ένα σημαντικό μέρος του δανεισμού τους.
Από την άλλη κάποιες εταιρείες βλέποντας τι έρχεται έχουν κάνει κινήσεις αντιστάθμισης επιτοκίων.
Όσες όμως έχουν επιτόκια που είναι συνδεμένα με Euribor, βλέπουν ήδη αύξηση στο κόστος δανεισμού.
Από την ανάγνωση των λογιστικών καταστάσεων ενδεικτικά προκύπτει για παράδειγμα πως στην Attica Group μια μεταβολή του επιτοκίου κατά 1% θα είχε επίδραση στα αποτελέσματα του ομίλου έως 2,7 εκατ. ευρώ περίπου σε ετήσια βάση, ενώ στη MIG το αποτέλεσμα θα ήταν 4,1 εκατ. ευρώ πλήγμα στα κέρδη για 1% αύξηση.
Στη MIG το μέσο επιτόκιο του Ομίλου για την εξαμηνιαία περίοδο που έληξε την 30/06/2022 ανήλθε σε 4,00% (31/12/2021: 3,64%).
Αύξηση επιτοκίων κατά 1% στην ΕΛΤΟΝ επηρεάζει τα αποτελέσματα της χρήσης του ομίλου κατά 347.918.

Τι αναφέρουν άλλες εισηγμένες

Στη ΔΕΗ η μεταβολή της ισοτιμίας Ευρώ / Δολαρίου ΗΠΑ ενδέχεται να έχει δυσμενή επίδραση στις τιμές στις οποίες η Μητρική Εταιρεία προμηθεύεται υγρά καύσιμα (ντίζελ και μαζούτ) και φυσικό αέριο. Η Μητρική Εταιρεία εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο από την υπερτίμηση του Δολαρίου ΗΠΑ έναντι του Ευρώ, καθώς οι τιμές του πετρελαίου εκφράζονται σε Δολάρια ΗΠΑ. Η εταιρεία πρόλαβε και μέσω ομολογιακών εκδόσεων κλείδωσε το επιτόκιο μεγάλου μέρους του δανεισμού της.
Από τα 4,3 δισ. ευρώ δάνεια που έχει 1,5 είναι κυμαινόμενου επιτοκίου.
Στη Viohalco το μέσο επιτόκιο επί των ανεξόφλητων τραπεζικών δανείων στις 30 Ιουνίου 2022 ήταν 3.1% (3% στις 31.12.2021)
Το μέσο πραγματικό επιτόκιο των δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου Prodea
ανέρχεται σε 2,63% (31 Δεκεμβρίου 2021: 2,66%).
Στη Μotor Oil η μείωση των χρεωστικών τόκων της μητρικής το Α΄ εξάμηνο 2022 έναντι της αντίστοιχης ενδιάμεσης περιόδου του 2021,οφείλεται στις πρόσφατες ομολογιακές εκδόσεις και ειδικότερα στην έκδοση του εισηγμένου στο Χρηματιστήριο Αθηνών ομολογιακού δανείου ποσού 200 εκατ. ευρώ λήξης 2028 με ετήσιο επιτόκιο 1,90% και του εισηγμένου στην αγορά Global Exchange Market (GEM) του Χρηματιστηρίου Euronext Dublin της Ιρλανδίας Ευρωομολόγου ποσού 400 εκατ. ευρώ λήξης 2026 με ετήσιο επιτόκιο 2,125%.
Η Cenergy λαμβάνοντας υπόψη τις ανοδικές τάσεις στα επιτόκια που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2022, οι εταιρείες του Ομίλου άρχισε, το δεύτερο τρίμηνο του 2022, να χρησιμοποιεί συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (swaps) για τον δανεισμό τους σε κυμαινόμενο επιτόκιο προκειμένου να αντισταθμίσουν τυχόν αυξημένες χρηματοοικονομικές δαπάνες στο μέλλον.
Ανάλογη κίνηση έγινε και από τη ΣΙΔΜΑ αλλά και άλλες εισηγμένες.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης