Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Alpha Trust - Ανδρομέδα: Από τις 11/8 ξεκινά η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών από την αύξηση κεφαλαίου

Alpha Trust - Ανδρομέδα: Από τις 11/8 ξεκινά η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών από την αύξηση κεφαλαίου
Οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξίων των Μετόχων στο Σ.Α.Τ.
Η Εταιρία  ΑLPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ανακοίνωσε ότι την 11.08.2022 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων εφτακοσίων είκοσι πέντε (1.929.725) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας 3,4375 Ευρώ εκάστης, που προέκυψαν από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, όπως αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 25.02.2022 και από 12.07.2022 και 05.08.2022 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.
Η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά την συνεδρίασή του στις 09.08.2022 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 1.929.725 νέων μετοχών.
Οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξίων των Μετόχων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης