Τελευταία Νέα
Τραπεζικά νέα

Τι μας έδειξε το α΄ 6μηνο 2022 της Πειραιώς; - Κέρδη 285 εκατ ή 614 εκατ μαζί με τα έκτακτα – Θα επιτύχει 435 εκατ το 2022

Τι μας έδειξε το α΄ 6μηνο 2022 της Πειραιώς; - Κέρδη  285 εκατ ή 614 εκατ μαζί με τα έκτακτα – Θα επιτύχει 435 εκατ το 2022
Το βασικό ζήτημα της Πειραιώς που είναι η εσωτερική δημιουργία κεφαλαίου αρχίζει να αποδίδει κάποιους καρπούς…

Τι μας έδειξε το α΄ 6μηνο 2022 της τράπεζας Πειραιώς;
Πρωτίστως εμφάνισε κέρδη 285 εκατ αυτά είναι τα τελικά καθαρά χωρίς τα έκτακτα ή 614 εκατ μαζί με τα έκτακτα κέρδη.
Ενδεικτικό είναι ότι στο α΄ τρίμηνο του 2022 σημείωσε κέρδη 519 εκατ και στο β΄ τρίμηνο 92 εκατ ευρώ.
Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι θα επιτύχει κέρδη 435 με 440 εκατ το 2022 με βάση τους αναθεωρημένους στόχους ενώ ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας θα ανέλθει στο 16,7%.
Το βασικό ζήτημα της Πειραιώς που είναι η εσωτερική δημιουργία κεφαλαίου αρχίζει να αποδίδει κάποιους καρπούς…

Τα έσοδα από τόκους ανήλθαν στα 591 εκατ μειωμένα σε σχέση με το α΄ 6μηνο του 2021 κυρίως λόγω της μείωσης των NPEs και της συνεπακόλουθης απώλειας τόκων που λογιστικοποιούνταν χωρίς να καταγράφονται.
Στο α΄ τρίμηνο εμφάνισε έσοδα από τόκους 286 εκατ και στο β΄ τρίμηνο 306 εκατ ευρώ.

Τα έσοδα από προμήθειες διαμορφώθηκαν στα 237 εκατ παραμένουν σε ικανοποιητικά επίπεδα.

Τα έσοδα από trading δηλαδή έκτακτα έσοδα ανήλθαν σε 653 εκατ εκ των οποίων τα 585 εκατ πραγματοποιήθηκαν στο α΄ τρίμηνο και 68 εκατ στο β΄ τρίμηνο του 2022.

Τα οργανικά, κύρια προ προβλέψεων έσοδα ανήλθαν σε 479 εκατ και τα συνολικά προ προβλέψεων έσοδα μαζί με τα έκτακτα δηλαδή 1,077 δισεκ. ευρώ.

Οι προβλέψεις που διενήργησε η Πειραιώς για προβληματικά δάνεια στο α΄ 6μηνο του 2022 ανήλθαν σε 433 εκατ εκ των οποίων 200 εκατ στο β΄ τρίμηνο και 233 εκατ στο α΄ τρίμηνο του 2022

Μονοψήφια τα NPEs στο 9,1%

Τα NPEs ο δείκτης των μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων διαμορφώθηκε στο 9,1% από 12,6% στο α΄ τρίμηνο και πλέον όλες οι μεγάλες συστημικές τράπεζες εμφανίζουν μονοψήφια NPEs.

Αυξήθηκαν τα κεφάλαια

Τα κεφάλαια της τράπεζας Πειραιώς βελτιώθηκαν αφού ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ανήλθε σε 16,7% και ο δείκτης CET 1 με την πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ σε 10,2%.

Στόχοι για το 2022

Η τράπεζα Πειραιώς λόγω των επιδόσεων αυτών αναθεωρεί τους στόχους για το 2022
Τα κέρδη θα ανέλθουν σε 435 ή 440 εκατ ευρώ ή 0,35 ευρώ ανά μετοχή για την χρήση 2022. 
Τα NPEs θα υποχωρήσουν στο 8% και θα δοθούν νέα δάνεια 2 δισεκ. ευρώ.
Επίσης ο δείκτης CET 1 με την πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ θα ανέλθει σε 11% από 10,2%.

Συμπέρασμα

Τα έκτακτα κέρδη της Πειραιώς βελτιώνουν μια σημαντική παράμετρο για τον ισολογισμό της τράπεζας, τα κεφάλαια αφού η εσωτερική δημιουργία κεφαλαίου επιτρέπει την συνέχιση της εξυγίανσης.
Ήδη τα NPEs έφθασαν στο 9,1% με προοπτική 8% έως το τέλος του 2022.
Στην Πειραιώς το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι θα επιτύχει κέρδη 435 με 440 εκατ και θα αυξήσει τα κεφάλαια της…
Το 2023 θα μπορεί να συγκριθεί επί ίσοις όροις με τις άλλες τράπεζες σε όλους τους τομείς…

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης