Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Μύλοι Κεπενού: Σε 44,65% και 44,66% ανήλθε η συμμετοχή των Δημητρίου Κεπενού και Ελένης Κεπενού αντίστοιχα

Μύλοι Κεπενού: Σε 44,65% και 44,66% ανήλθε η συμμετοχή των Δημητρίου Κεπενού και Ελένης Κεπενού αντίστοιχα
Με γονική παροχή του πατέρα τους αυξάνουν περαιτέρω τη συμμετοχή τους στην εταιρεία ο Δημήτριος Κεπενός και η Ελένη Κεπενού
Σχετικά Άρθρα

Μετά από γονική παροχή εκ μέρους του πατέρα τους Γεωργίου Κεπενού μεγάλων πακέτων μετοχών που μεταβιβάστηκαν εξωχρηματιστηριακά, ο Δημήτριος Κεπενός, βασικός μέτοχος και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, της εταιρείας καθώς και η Ελένη Κεπενού, βασική μέτοχος και διευθύνουσα σύμβουλος, ενίσχυσαν περαιτέρω τα ποσοστά τους στην εταιρεία Μύλοι Κεπενού και πλέον κατέχουν το 44,65% και το 44,66% των μετοχών αντίστοιχα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρει:

Η εταιρεία με την επωνυμία ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Συνεπεία γνωστοποίησης που έλαβε η Εταιρεία στις 29.07.2022, από τον κ. Δημήτριο  Κεπενό, μέτοχο της Εταιρείας και Πρόεδρο του Διοικητικού της Συμβουλίου, αυτός απέκτησε εξωχρηματιστηριακά στις 27.07.2022, λόγω γονικής παροχής από τον πατέρα του, κ. Γεώργιο Κεπενό, 290.000 κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές της Εταιρείας (ΜΥΛΟΙΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) και κωδ. ISIN: GRS438003006), με συνέπεια σήμερα να κατέχει 2.992.002 μετοχές της Εταιρείας και το ποσοστό του να ανέλθει από το 40,328% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας στο 44,657%, υπερβαίνοντας το ρυθμιζόμενο από το άρθρο 9 παρ. 4 του ν. 3556/2007 όριο του 3%. Έτσι, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ασκεί τον άμεσο έλεγχο επί 2.992.002 δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, αντιστοιχούντων στο 44,657% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου αυτής.

Ακόμη, συνεπεία γνωστοποίησης που έλαβε η Εταιρεία στις 29.07.2022, από την κα Ελένη  Κεπενού, μέτοχο της Εταιρείας και Διευθύνουσα Σύμβουλο αυτής, αυτή απέκτησε εξωχρηματιστηριακά στις 27.07.2022 λόγω γονικής παροχής από τον πατέρα της, κ. Γεώργιο Κεπενό, 320.000 κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές της Εταιρείας (ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) και κωδ. ISIN: GRS438003006), με συνέπεια σήμερα να κατέχει 2. 992.202 μετοχές της Εταιρείας και το ποσοστό της να ανέλθει από το 39,883% του συνόλο  των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας στο 44,660%, υπερβαίνοντας το ρυθμιζόμενο από το άρθρο 9 παρ. 4 του ν. 3556/2007 όριο του 3%. Έτσι, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας, ασκεί τον άμεσο έλεγχο επί 2.992.202 δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, αντιστοιχούντων στο 44,660% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου αυτής.

Τέλος, συνεπεία γνωστοποίησης που έλαβε η Εταιρεία στις 29.07.2022, από τον κ. Γεώργιο Κεπενό, μέτοχο της Εταιρείας, αυτός μεταβίβασε εξωχρηματιστηριακά στις 27.07.2022, λόγω γονικής παροχής, στα δύο τέκνα του, κ.κ. Ελένη Κεπενού και Δημήτριο Κεκενό, 610.000 κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές της Εταιρείας (ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) και κωδ. ISIN: GRS438003006), με συνέπεια σήμερα να κατέχει 194.299 μετοχές της Εταιρείας και το ποσοστό του να κατέλθει από το 12,004% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας στο 2,899%, κατερχόμενο έτσι των ρυθμιζόμενων από το άρθρο 9 παρ. 1 του ν. 3556/2007 ορίων του 10% και 5%.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης