Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Κέκροψ: Από την 1η Αυγούστου η μετοχή θα διαπραγματεύεται με τη νέα ονομαστική αξία 0,15 ευρώ

tags :
Κέκροψ: Από την 1η Αυγούστου η μετοχή θα διαπραγματεύεται με τη νέα ονομαστική αξία 0,15 ευρώ
Μεσολάβησε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου προς συμψηφισμό ζημιών
Σχετικά Άρθρα

Από την 1η Αυγούστου η μετοχή της Κέκροψ θα διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο της Αθήνας με τη νέα ονομαστική αξία 0,15 ευρώ ανά μετοχή, μετά τη μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των €2.970.620,10, με
μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από €0,30 σε €0,15 προς συμψηφισμό ζημιών που ενέκρινε η Γενική Συνέλευση μετόχων της 27ης Ιουνίου.

Αναλυτικότερα, η ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρει:

Η εταιρεία με την επωνυμία «Ξενοδοχειακαί Τουριστικαί Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις ο Κέκροψ Ανώνυμος Εταιρεία» ανακοίνωσε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 27ης Ιουνίου 2022 αποφάσισε, μεταξύ των άλλων, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €2.970.620,10, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετά δικαιώματος ψήφου μετοχής της Εταιρείας από €0,30 σε €0,15 και αποφάσισε το ανωτέρω ποσό της μείωσης (€2.970.620,10) να χρησιμοποιηθεί στο σύνολό του προς συμψηφισμό λογιστικών ζημιών παρελθουσών χρήσεων.
Την 12.07.2022 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2911680, η με αριθμό 2662034ΑΠ/12.07.2022 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων (Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή - Γενική Διεύθυνση Αγοράς - Δ/νση Εταιρειών - Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Α.Ε.) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με την από 27.06.2022 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.
Κατόπιν της ως άνω μείωσης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των €2.970.620,10 διαιρούμενο σε 19.804.134 κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,15 η κάθε μία.
Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του XA ενημερώθηκε για τη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή της την 27 η Ιουλίου 2022.
Κατόπιν των ανωτέρω, από την 1η Αυγούστου 2022 οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία, ήτοι €0,15 ανά μετοχή.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης