Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Κέκροψ: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά 2,97 εκατ ευρώ

Κέκροψ: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά 2,97 εκατ ευρώ

H ονομαστική αξία κάθε κοινής ονομαστικής μετά δικαιώματος ψήφου μετοχής μειώνεται από €0,30 σε €0,15

Σχετικά Άρθρα
Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ», η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Κέκροψ, που πραγματοποιήθηκε στις 27/6, αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των €2.970.620,10, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετά δικαιώματος ψήφου μετοχής της από €0,30 σε €0,15 προς συμψηφισμό λογιστικών ζημιών παρελθουσών χρήσεων.
Κατόπιν της ως άνω μείωσης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει στο ποσό των € 2.970.620,10 διαιρούμενο σε 19.804.134 κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,15 η κάθε μία.
Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε να τροποποιηθεί αντίστοιχα το άρθρο 4 περί Μετοχικού Κεφαλαίου του Καταστατικού της Εταιρείας.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης