Τελευταία Νέα
Speculator

Η ατιμολόγητη απαίτηση της Κλουκίνας - Λάππας (Μothercare) για πάνω από 10 χρόνια και τα ερωτήματα

Η ατιμολόγητη απαίτηση της Κλουκίνας - Λάππας (Μothercare) για πάνω από 10 χρόνια και τα ερωτήματα
Η πρώτη αναφορά που γίνεται στις οικονομικές καταστάσεις του 2021
Σχετικά Άρθρα

Ήταν Μάρτιος του 2007 όταν η Κλουκίνας Λάππας ανακοίνωσε στο Χρηματιστήριο ότι ανέλαβε έργα συνολικής αξίας 10 εκατ ευρώ.
Μεταξύ αυτών ανακοίνωσε «σύμβαση με την Πρωτοβουλία Σπετσών, φορέα του έργου Ανάπλασης και Επέκτασης του ιστορικού Ξενοδοχείου Ποσειδώνιον στις Σπέτσες, ενός ιδιαίτερα σημαντικού κτιρίου».
Έκτοτε η εταιρία ήταν ιδιαίτερα φειδωλή σε ό,τι αφορά στο συγκεκριμένο έργο.
Μέχρι το 2016 μάλιστα δεν υπήρχε καμία απολύτως αναφορά στις οικονομικές της καταστάσεις ενώ στη συνέχεια μέχρι και το 2020 γινόταν αναφορά περί «της υπόθεσης της θυγατρικής εταιρείας “ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” κατά της Πρωτοβουλίας Σπετσών Α.Ε., για την οποία διεκδικεί το ποσό των 2,2 εκ. ευρώ, πλέον τόκων και εξόδων».

Συζητήσεις και αντιπαραθέσεις 

Το εν λόγω ξενοδοχείο πάντως έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία συζητήσεις και αντιπαραθέσεις σε ότι στη διαδικασία με την οποία ανέλαβε τη διαχείριση του ξενοδοχείου από ίδρυμα το οποίο είναι ιδιοκτήτης αλλά για την εταιρία δεν υπάρχουν στοιχεία εδώ και πέντε χρόνια στο ΓΕΜΗ.
Ωστόσο από τα φετινά στοιχεία που παρέχει η Κλουκίνας στις οικονομικές της καταστάσεις εμφανίζονται το περίεργο φαινόμενο να υπάρχει δεδουλευμένη και μη τιμολογημένη απαίτηση άνω της δεκαετίας ύψους 10 εκατ. ευρώ.
Ειδικότερα, στις οικονομικές καταστάσεις του 2021 για πρώτη φορά αναφέρεται πως «Το σωρευτικό ποσό που έχει αναγνωρισθεί ως έσοδο από κατασκευαστικά συμβόλαια έως την 31.12.2021 είναι €10.053.371 (31.12.2020 €10.053.371) και αφορά σε δουλευμένη και μη τιμολογημένη απαίτηση της θυγατρικής ΚΛΜ ΑΤΕ από την Πρωτοβουλία Σπετσών για την κατασκευή του ξενοδοχείου «Ποσειδώνιο» στις Σπέτσες.
Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για αναγνώριση εσόδων και ποσοστού ολοκλήρωσης είναι η μέθοδος ποσοστιαίας ολοκλήρωσης βάσει του ποσοστού του κόστους που πραγματοποιήθηκε σε σχέση με το αναμενόμενο συνολικό κόστος για ολοκλήρωση του έργου. Τα συνολικά κόστη που πραγματοποιήθηκαν και τα αναγνωρισμένα κέρδη (μείον ζημιές) για τα ημιτελή έργα μέχρι την 31.12.2021 είναι €10.053.371 (31.12.2020 €10.053.371)».
Μάλιστα είναι η πρώτη φορά που η εταιρία μιλά για δεδουλευμένη και μη τιμολογημένη απαίτηση την οποία δείχνει να μεταφέρει χρόνια.
Σε άλλο σημείο των οικονομικών καταστάσεων η Κλουκίνας αναφέρει πως «διατηρούσε απαίτηση κατά της εταιρείας «Πρωτοβουλία Σπετσών Ανώνυμη Ξενοδοχειακή Τουριστική Εμπορική Τεχνική Διαχειριστική Εταιρεία» ποσού € 2.266.312 κατά κεφάλαιο, πλέον τόκων και εξόδων, από την εκτέλεση εργολαβικού συμφωνητικού και την επέκταση – τροποποίηση αυτού από την ως άνω εταιρείας».

Από το 2015

Δεν υπάρχει καμία αναφορά για το πότε προέκυψε η συγκεκριμένη απαίτηση αλλά η ιστορία στις φετινές οικονομικές καταστάσεις ξεκινά το 2015 καθώς αναφέρονται τα εξής:
«Για να κριθεί η αγωγή αυτή συγκροτήθηκε το Διαιτητικό Δικαστήριο. Ενώπιον του Διαιτητικού Δικαστηρίου κατατέθηκε (την 3.3.2015) ανταγωγή της αντιδίκου εταιρείας κατά της Εταιρείας με την οποία ζητούσε η αντίδικος εταιρεία όπως της καταβληθεί το συνολικό ποσό των € 4.079.192 για επικαλούμενη αντισυμβατική συμπεριφορά της Εταιρείας (εκπρόθεσμη παράδοση του έργου, ποινικές ρήτρες, απαιτήσεις λόγω ελαττωμάτων και κακοτεχνιών του έργου, διαφυγόντα κέρδη κ.λπ.).
Επί της αγωγής και της ανταγωγής εξεδόθη απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου, κατατεθείσα στα βιβλία διαιτησιών του Πρωτοδικείου Αθηνών, δυνάμει της οποίας (α) έγινε εν μέρει δεκτή η αγωγή της Εταιρείας,
(β) απορρίφθηκε ως απαράδεκτη η ανταγωγή της αντιδίκου εταιρείας,
(γ) έγιναν δεκτές εν μέρει οι προταθείσες σε συμψηφισμό απαιτήσεις της αντιδίκου εταιρείας,
(δ) υποχρεώνεται η αντίδικος εταιρεία όπως καταβάλλει στη Εταιρεία κατά κεφάλαιο το ποσό των € 1.741.994, πλέον νομίμων τόκων του κεφαλαίου αυτού και δικαστικών εξόδων κατά τα επί μέρους οριζόμενα στη διαιτητική απόφαση.
Η αντίδικος οφειλέτρια εταιρεία είχε ασκήσει κατά της διαιτητικής απόφασης δύο αιτήσεις αναστολής ενώπιον του Εφετείου Αθηνών, οι οποίες απορρίφθηκαν και οι δύο.
Ομοίως είχε ασκήσει δύο αγωγές ακύρωσης κατά της διαιτητικής απόφασης ενώπιον του Εφετείου Αθηνών, οι οποίες απορρίφθηκαν και οι δύο.
Η αντίδικος οφειλέτρια εταιρεία άσκησε περαιτέρω αίτηση αναστολής κατά της διαιτητικής αναίρεση είχε προσδιοριστεί προς συζήτηση ενώπιον του Αρείου Πάγου κατά τη δικάσιμο της 04.12.2017, οπότε και συζητήθηκε και εξεδόθη επ’ αυτής την 14.02.2020 απόφαση η οποία κάνει δεκτή την ασκηθείσα αναίρεση, λόγω μη νόμιμης συγκρότησης του Εφετείου Αθηνών που εξέδωσε την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση, και παραπέμπει την υπόθεση προς επανεκδίκαση στο Εφετείο.
Επί τη βάσει της ως άνω εκδοθείσας αποφάσεως του Αρείου Πάγου, το Εφετείο επανεκδίκασε την 20.05.2021 τη μία εκ των δύο ασκηθέντων αγωγών ακύρωσης της αντιδίκου οφειλέτριας εταιρείας και την 14.03.2022 εκδόθηκε η απόφαση του Εφετείου σύμφωνα με την οποία απορρίφθηκε η αγωγή ακύρωσης της αντιδίκου οφειλέτριας εταιρείας.

Πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης

Η Εταιρεία έχει προβεί σε πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της οφειλέτριας εταιρείας (αναγκαστικές κατασχέσεις κατά της οφειλέτριας εταιρείας εις χείρας τραπεζών ως τρίτων), με αποτέλεσμα τη μέχρι και σήμερα εν μέρει, κατά το ποσό των € 325.294,04, ικανοποίηση της απαιτήσεώς της.
Περαιτέρω η Εταιρεία έχει ασκήσει την από 15.10.2017 αγωγή της ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τακτική διαδικασία) με κύριο αίτημα την αναγνώριση της ακυρότητας δικαιοπραξιών που φέρεται να έχει καταρτίσει η ως άνω οφειλέτρια εταιρεία με τρίτα νομικά πρόσωπα, με αποτέλεσμα των δικαιοπραξιών αυτών τη ματαίωση των αποτελεσμάτων από τις επιβληθείσες αναγκαστικές κατασχέσεις της Εταιρείας κατά της οφειλέτριας εταιρείας εις χείρας των τραπεζών ως τρίτων.
Επί της αγωγής αυτής εξεδόθη την 17.8.2020 απόφαση η οποία αναβάλλει τη συζήτηση της αγωγής αυτής μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόφασης επί της αγωγής ακύρωσης της αντιδίκου οφειλέτριας εταιρείας κατά της Εταιρείας για την ακύρωση της διαιτητικής απόφασης.
Επίσης, κατά της οφειλέτριας εταιρείας και τρίτου νομικού προσώπου, ασκήθηκε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων από την Εταιρεία ενώπιον του ΜΠΑ λόγω των ως άνω δικαιοπραξιών στις οποίες έχουν προβεί οι καθ’ ων η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων εταιρείες, και έγινε αυτή εν μέρει δεκτή δυνάμει αποφάσεως που εξεδόθη από το ΜΠΑ την 14.09.2017, με βάση δε τη σχετική αυτή εκδοθείσα απόφαση επεβλήθη εν συνεχεία από την Εταιρεία συντηρητική κατάσχεση κατά του τρίτου νομικού προσώπου (φερόμενης αντισυμβαλλόμενης της οφειλέτριας εταιρείας) μέχρι του ποσού των € 270.000,00 εις χείρας των τραπεζών ως τρίτων».

Τα ερωτήματα

Άραγε ο τρόπος απεικόνισης όλων των παραπάνω στις οικονομικές καταστάσεις του ομίλου εδώ και πάνω από 10 έτη θεωρείται ότι έγινε με βάση τις διατάξεις της νομοθεσίας;
Και εν τέλει πόσα χρόνια μεταφέρεται μια δεδουλευμένη και μη τιμολογημένη απαίτηση....

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

Advertisement -->