Τελευταία Νέα
Speculator

Απίστευτα πράγματα συμβαίνουν στην Κλουκίνας - Λάππας... η αίτηση έκτακτου ελέγχου και άλλα παράδοξα

Απίστευτα πράγματα συμβαίνουν στην Κλουκίνας - Λάππας... η αίτηση έκτακτου ελέγχου και άλλα παράδοξα
H Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θεωρεί ότι κάνει το καθήκον με απαντήσεις σαν της Κλουκίνας που αντί να πληροφορούν το επενδυτικό παρουσιάζουν μονομερείς θέσεις χωρίς κανένα στοιχείο ώστε οι επενδυτές να εξάγουν συμπεράσματα;

Την τακτική της αοριστίας επιλέγει η διοίκηση της Κλουκίνας Λάππας στις ερωτήσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε σχέση με την προσφυγή στα δικαστήρια του μετόχου κ. Σπεντζάρη με την οποία αιτείται τη διενέργεια έκτακτου ελέγχου.
Το ζήτημα που τίθεται πέραν αυτού είναι ότι η εταιρία αποστέλλει επιστολή στο Χρηματιστήριο με απαντήσεις χωρίς όμως να περιλαμβάνονται οι ερωτήσεις που έχει αποστείλει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με προφανή συνέπεια την πρόκληση σύγχυσης στο επενδυτικό κοινό.
Η Κλουκίνας ισχυρίζεται ότι ο κ. Σπεντζάρης «προβάλλει αρχικά αιτιάσεις σε σχέση με την εκμίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας της Εταιρείας σε πολυεθνικό όμιλο, την οποία δήθεν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είχε αξιολογήσει δεόντως από άποψη οικονομική, εμπορική και νομική».
Δεν αναφέρεται όμως επ ουδενί στα επιχειρήματα Σπεντζάρη τα οποία αφορούν στην ενοικίαση ακινήτου της εταιρίας που βρίσκεται στην οδό Ερμού στην Adidas. Η εταιρία κρίνει ότι χορήγησε πλήρης διευκρινίσεις τις οποίες και προφανώς δεν γνωρίζει το επενδυτικό κοινό όπως και τα ζητήματα που θέτει ο προσφύεγων.
Πέραν των παραπάνω είναι απορίας άξιον το γεγονός ότι ενώ από την επιστολή της Κλουκίνας προκύπτει ότι ο κ. Σπεντζάρης έχει στην αίτηση περιλάβει «αιτιάσεις σε σχέση με το λογιστικό χειρισμό των αμοιβών και προκαταβολών αμοιβών για το 2020, για την αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, στο πλαίσιο της από 14.7.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, επειδή δεν συνοδευόταν από την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του άρθρου 111 παρ. 2 του ν. 4548/2018 και για το περιεχόμενο της Πολιτικής Αποδοχών (ότι δεν έχει το ελάχιστο περιεχόμενο του άρθρου 111 παρ. 1 του ν. 4548/2018), καθώς και για περιεχόμενο της Έκθεσης Αποδοχών που είχε υποβληθεί στην ίδια Τακτική Γενική Συνέλευση». 
Στο σημείο αυτό υπάρχουν και ζητήματα λογιστικών χειρισμών και είναι απορίας άξιον αν έχουν πάρει θέση οι αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που σε άλλες περιπτώσεις παρεμβαίνουν αν υπάρχει ζήτημα και εφ όσον κρίνουν ότι υφίσταται ζήτημα επιβάλλουν ποινές.

Πέραν των άλλων ζητημάτων αποκαλυπτική των πρακτικών της Κλουκίνας είναι η τελευταία παράγραφος της επιστολής προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς που αναφέρει ότι «η αίτηση αναφέρεται αφενός σε δήθεν απουσία υπεύθυνων κανονιστικής συμμόρφωσης και διαχείρισης κινδύνων – κάτι το οποίο είναι παντελώς ανακριβές, καθώς δυνάμει των από 24.2.2022 και 4.3.2022 αποφάσεων του Διοικητικού της Συμβουλίου, η Εταιρεία έχει ορίσει ως υπεύθυνο κανονιστικής συμμόρφωσης τον συνεργαζόμενο με την Εταιρεία δικηγόρο Αθηνών, κ. Μιλτιάδη Δανιήλ και ως υπεύθυνη διαχείρισης κινδύνων την εταιρεία ΑΜiD (outsourcing)».
Και εδώ το ερώτημα που τίθεται είναι το εξής:
Πρόκειται για δήθεν απουσία ή για εκ των υστέρων παρέμβαση και εφ όσν είχε υποβληθεί η αίτηση Σπεντζάρη προς το δικαστήριο.
Αλήθεια γιατί η Κλουκίνας δεν αναφέρει πότε υπέβαλε ο μέτοχος την αίτηση και πότε η ίδια έλαβε γνώση της υποβολής της αίτησης και αν πέραν τούτων έχει λάβει και άλλες επιστολές αιτήματα επί των συγκεκριμένων ζητημάτων;
Αλήθεια η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θεωρεί ότι κάνει το καθήκον με απαντήσεις σαν της Κλουκίνας που αντί να πληροφορούν το επενδυτικό παρουσιάζουν μονομερείς θέσεις χωρίς κανένα στοιχείο ώστε οι επενδυτές να εξάγουν συμπεράσματα;

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

Advertisement -->