Τελευταία Νέα
Κρυπτονομίσματα

Panetta (ΕΚΤ): Το «ρευστό» θα παύσει να είναι ο… βασιλιάς – Πώς θα λειτουργεί και γιατί χρειάζεται το ψηφιακό ευρώ

Panetta (ΕΚΤ): Το «ρευστό» θα παύσει να είναι ο… βασιλιάς – Πώς θα λειτουργεί και γιατί χρειάζεται το ψηφιακό ευρώ

Οι εργασίες για τα ψηφιακά νομίσματα της κεντρικής τράπεζας πρέπει να ενταθούν, επισημαίνει ο Fabio Panetta μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ

Σχετικά Άρθρα
Όπως το γραμματόσημο τείνει προς εξαφάνιση με την άφιξη του Διαδικτύου και του e-mail, έτσι και τα μετρητά θα μπορούσαν να χάσουν τη σημασία τους σε μια ψηφιακή οικονομία, επισημαίνει ο Fabio Panetta μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) σε ανάρτησή του στο blog, την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2021
Σημειώνει ότι η χρήση μετρητών στις πληρωμές μειώνεται καθώς οι άνθρωποι προτιμούν όλο και περισσότερο να πληρώνουν ψηφιακά και να ψωνίζουν διαδικτυακά.
Στη ζώνη του ευρώ, οι μισοί καταναλωτές προτιμούν πλέον να πληρώνουν με μέσα πληρωμής χωρίς μετρητά.
Οι διαδικτυακές πωλήσεις έχουν διπλασιαστεί από το 2015.
Εάν συνεχιστούν αυτές οι τάσεις, τα μετρητά ενδέχεται να χάσουν τον κεντρικό τους ρόλο, επισημαίνει ο Panetta.

Μετάβαση στις ψηφιακές συναλλαγές

Αυτό έχει επιπτώσεις στον βασικό ρόλο του χρήματος της κεντρικής τράπεζας στις πληρωμές, υπογραμμίζεται.
Επισημαίνει ότι ήμερα το ρευστό χρησιμοποιείται ευρέως από νοικοκυριά και επιχειρήσεις για συναλλαγές καταναλωτών και από άτομο σε άτομο με τη μορφή μετρητών και από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για συναλλαγές χονδρικής με τη μορφή ηλεκτρονικών καταθέσεων.
Παρατηρεί την ίδια ώρα ότι ο ρόλος των μετρητών αμφισβητείται από την ψηφιοποίηση, ενώ η εμφάνιση νέων τεχνολογιών δημιουργεί νέες δυνατότητες για συναλλαγές χονδρικής.
Για να συνεχίσει να παίζει τον ρόλο του ως «άγκυρα» του νομισματικού συστήματος, ο Panetta σημειώνει ότι το χρήμα της κεντρικής τράπεζας θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις εξελισσόμενες ανάγκες.
Αυτό σημαίνει ότι οι εργασίες για τα ψηφιακά νομίσματα της κεντρικής τράπεζας πρέπει να ενταθούν, συμπεραίνει.

Τα CBDC λιανικής

Ορίζοντας τα ψηφιακά νομίσματα της κεντρικής τράπεζας (CBDC) για τις συναλλαγές λιανικής επισημαίνει ότι αφορούν τη δημιουργία της δυνατότητας για όλους να χρησιμοποιούν χρήματα από την κεντρική τράπεζα για ψηφιακές πληρωμές λιανικής.
Αυτό είναι το επίκεντρο του έργου της ΕΚΤ για την ανάπτυξη ενός ψηφιακού ευρώ, σημειώνει.
Ως αντεπιχείρημα παρουσιάζεται ότι τα CBDC λιανικής θα ήταν περιττά δεδομένης της τεράστιας προσφοράς ιδιωτικών ψηφιακών μέσων πληρωμών υπογραμμίζει αξιωματούχος της ΕΕ.

Νομισματική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα

Κατά την άποψή μου, ισχύει το αντίθετο, σημειώνει.
Η ομαλή λειτουργία των πληρωμών, η οποία είναι κρίσιμη για τη νομισματική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα, εξαρτάται τελικά από το κρατικό χρήμα που θα συνεχίσει να διαδραματίζει τον πρωταρχικό του ρόλο στην ψηφιακή εποχή.
Επομένως, οι κεντρικές τράπεζες πρέπει να εξελιχθούν με μεταβαλλόμενες τεχνολογίες, συνήθειες πληρωμών και χρηματοπιστωτικά οικοσυστήματα.

Ο ρόλος των κεντρικών τραπαζών – Ομαλή λειτουργία των συστημάτων πληρωμών

Ο ίδιος εξηγεί τους λόγους που πρέπει να συμβεί αυτό: Έχουμε συνηθίσει να χρησιμοποιούμε διαφορετικές μορφές χρημάτων εναλλακτικά επισημαίνει.
Είμαστε βέβαιοι ότι «ένα ευρώ είναι ένα ευρώ» όποια μορφή κι αν έχει, και αυτό επιτρέπει στα συστήματα πληρωμών να λειτουργούν ομαλά και να ρέει το εμπόριο.
Αλλά αυτή η «μοναδικότητα» των χρημάτων δεν προέκυψε τυχαία.
Τονίζει ότι η εμπιστοσύνη στο ιδιωτικό χρήμα – τραπεζικές καταθέσεις, πιστωτικές κάρτες και λύσεις ηλεκτρονικών πληρωμών – στηρίζεται στη δυνατότητα μετατροπής του, στο άρτιο, σε χρήμα κεντρικής τράπεζας, που είναι η ασφαλέστερη διαθέσιμη μορφή χρημάτων.
Οι συναλλαγγές με ιδιωτικά χρήματα ξεκινούν όταν αυτή η εμπιστοσύνη εξαφανιστεί.

Αγκυρα μετατρεψιμότητας

Αυτό δεν σημαίνει – υπογραμμίζει ο Panetta- ότι άλλες διασφαλίσεις, όπως η τραπεζική ρύθμιση και εποπτεία, η ασφάλιση των καταθέσεων και η λειτουργία παρακολούθησης των κεφαλαιαγορών, δεν είναι επίσης σημαντικές και αποτελεσματικές.
Πρέπει όμως να συμπληρωθούν από την «άγκυρα μετατρεψιμότητας» ως βάση για τη διατήρηση ενός εύρυθμου συστήματος πληρωμών και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, συμπληρώνει.

Το ιδιωτικό χρήμα και η μοναδικότητα τουνομίσματος

Υπογραμμίζει ως επιχείρημα για το ρόλο των κεντρικών τραπεζών ότι χωρίς τα χρήματα που εκδίδουν τα εν λόγω ιδρύματα ώστε να παρέχεται μια αδιαμφισβήτητη νομισματική άγκυρα, οι άνθρωποι θα έπρεπε να παρακολουθούν την ευρωστία των ιδιωτών εκδοτών προκειμένου να αξιολογήσουν την αξία κάθε μορφής ιδιωτικού χρήματος, υπονομεύοντας την «μοναδικότητα» του νομίσματος. Πράγματι, η ιστορία μάς έχει δείξει επανειλημμένα ότι διαφορετικές μορφές ιδιωτικού χρήματος που συνυπάρχουν ελλείψει κρατικού χρήματος οδηγούν σε κρίσεις, συμπεραίνει.

Τα CBDC χονδρικής

Ο πρωταρχικός στόχος πολιτικής ενός ψηφιακού ευρώ θα ήταν να προλάβει μια τέτοια κατάσταση, σημειώνει ενώ υπογραμμίζει ότι τα CBDC λιανικής στοχεύουν να διασφαλίσουν ότι το δημόσιο χρήμα παραμένει ευρέως προσβάσιμο και χρησιμοποιήσιμο για καθημερινές συναλλαγές.
Η πρόκληση είναι διαφορετική για τα CBDC χονδρικής, επισημαίνει:
Αυτά υπάρχουν ήδη συμπληρώνει: οι κεντρικές τράπεζες παρέχουν ψηφιακές υποδομές για τον διακανονισμό των συναλλαγών μεταξύ των τραπεζών σε χρήμα κεντρικής τράπεζας.
Στην περίπτωση του Ευρωσυστήματος, αυτές είναι οι Υπηρεσίες Target: Target2 για πληρωμές χονδρικής, Target2-Securities (T2S) για διακανονισμό τίτλων και Target Instant Payment Settlement (TIPS) για στιγμιαίες πληρωμές.

Μείωση κινδύνων

Συνεπεί των παραπάνω επισημαίνει ότι η ευρεία χρήση του χρήματος της κεντρικής τράπεζας, είναι το ασφαλέστερο και πιο ρευστό περιουσιακό στοιχείο διακανονισμού για συναλλαγές χονδρικής, συμβάλλει στη μείωση των κινδύνων για το χρηματοπιστωτικό σύστημα.
Παράλληλα με την εργασία για το ψηφιακό ευρώ, πρέπει επομένως -  σημειώνει - ότι η ΕΚΤ θα πρέπει να εξετάζει διαρκώς την ανάγκη αναβάθμισης των υπηρεσιών που παρέχει για τον διακανονισμό συναλλαγών χονδρικής.
«Αυτός είναι ο λόγος που εργαζόμαστε για την ενοποίηση των πλατφορμών Target2 και T2S», υπογραμμίζει.

Υπηρεσίες Target

Η ελκυστικότητα των υπηρεσιών Target επιβεβαιώθηκε πρόσφατα από την επίσημη εκδήλωση ενδιαφέροντος για περαιτέρω μελέτη της μετάβασης στην Target Services από τη Δανική Εθνική Τράπεζα και τη Σουηδική Riksbank.
Η πρώτη βασίζεται στο T2S για αρκετά χρόνια και η δεύτερη έχει ήδη αποφασίσει να υιοθετήσει τα TIPS.
Ο Panetta συμπεραίνει ότι διασφαλίζοντας ότι το χρήμα της κεντρικής τράπεζας παραμένει η «άγκυρα» του συστήματος πληρωμών, θα υποστηρίζεται η χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την εμπιστοσύνη στο νόμισμα.
Αυτό είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής και, κατά συνέπεια, την προστασία της αξίας του χρήματος, καταλήγει ο αξιωματούχος της ΕΚΤ.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

`
Κλείσιμο
Advertisement