Τελευταία Νέα
Ασφαλιστικά Νέα

Αποζημιώσεις 2,5 εκ. για ευθύνες το 2020 με απόθεμα εκκρεμών ζημιών 19 εκ.

Αποζημιώσεις 2,5 εκ. για ευθύνες το 2020 με απόθεμα εκκρεμών ζημιών 19 εκ.
Έξι χιλιάδες ζημιές σύνολο 152 χιλιάδων ασφαλιστηρίων.

Δυόμισι εκατομμύρια ευρώ σε αποζημιώσεις κατέβαλλαν οι ασφαλιστικές το 2020 για 5,8 χιλιάδες ζημιές σε σύνολο 152,4 χιλιάδων ασφαλιστήριων συμβολαίων αστικής ευθύνης ισχύος εντός του έτους.
Για τα παραπάνω 5,8 χιλιάδες συμβόλαια που εμφάνισαν ζημιές σχηματίστηκε απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων ύψους 19,1 εκατομμύρια ευρώ.

Συγκεντρωτικά στοιχεία σύμφωνα με την έρευνα της ΕΑΕΕ
1_132.JPG
Κατανομή συμβολαίων

Στη συνολική παραγωγή η Γενική Αστική Ευθύνη (κατασκευαστών, ξενοδόχων, βιομηχανικών κινδύνων και λοιπών καλύψεων) καταλαμβάνει μερίδιο 52,3%.
Η Εργοδοτική (αναλυόμενη σε κατασκευαστών, ξενοδόχων, βιομηχανικών κινδύνων και λοιπών καλύψεων) μερίδιο 14,5%.
Οι Λοιπές καλύψεις (που περιλαμβάνουν Ευθύνη προϊόντος μερίδιο 4,4%.
Η Επαγγελματική, Στελεχών Διοίκησης, Κλινικές δοκιμές, IT-Cyber καταλαμβάνει μερίδιο 28,8%,
2_123.JPG
Κατανομή ποσού συνόλου αποζημιώσεων (πληρωθείσες + εκκρεμείς)

Τα ποσοστά αποζημιώσεων για κάθε επιμέρους κλάδο που κατέβαλλαν συνολικά οι 24 ασφαλιστικές επιχειρήσεις οι οποίες και συγκεντρώνουν το 97,8% της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων των καλύψεων αστικής ευθύνης, των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα έχουν ως εξής:
3_85.JPG
Η μέση ζημία έφθασε τα 3.737 ευρώ για το σύνολο των κινδύνων. Το μέσο κόστος κάλυψης των κινδύνων υπολογίζεται στα 142 ευρώ.

Κανάλια διαμεσολάβησης - πρώτοι στις πωλήσεις τα αποκλειστικά δίκτυα και πράκτορες

Σύμφωνα με την έρευνα κατανομής της παραγωγής ασφαλίστρων συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων συμβολαίων ανά κανάλι διαμεσολάβησης (σύμφωνα με τον Νόμο «Διανομή Ασφαλιστικών Προϊόντων», ήτοι δίκτυα & πράκτορες αποκλειστικής συνεργασίας, πράκτορες μη αποκλειστικής συνεργασίας, μεσίτες ασφαλίσεων, συνεργασία με τράπεζες (bancassurance), απευθείας πωλήσεις (πωλήσεις μέσω αλληλογραφίας, ασφαλιστικών υπαλλήλων, διαδικτύου, τηλεφωνικών κέντρων, διαμεσολαβητές δευτερεύουσας δραστηριότητας των οποίων η κύρια δραστηριότητα δεν είναι η διανομή ασφαλιστικών προϊόντων), η κυρίαρχη μορφή διαμεσολάβησης για το σύνολο των καλύψεων αστικής ευθύνη ήταν: - - η αποκλειστική συνεργασία με δίκτυα και πράκτορες (33% του συνόλου της παραγωγής ασφαλίστρων του κλάδου), ακολουθούμενη από την μη αποκλειστική συνεργασία με πράκτορες (30,5% αντίστοιχα).

Κανάλια διαμεσολάβησης (% συμμετοχή) – σύνολο καλύψεων 2020
4_73.JPG
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης