Τραπεζικά νέα

Ταμείο Ανάκαμψης με την συμμετοχή των τραπεζών και με ακόμη μεγαλύτερα ερωτηματικά για την επιλεξιμότητα χρηματοδότησης

Ταμείο Ανάκαμψης με την συμμετοχή των τραπεζών και με ακόμη μεγαλύτερα ερωτηματικά για την επιλεξιμότητα χρηματοδότησης
Εάν ληφθεί υπόψη ότι τα 50 δισεκ. θα κατανεμηθούν σε 5 χρόνια αυτό σημαίνει περίπου 10 δισεκ. κάθε χρόνο, δεν είναι βέβαιο ότι μπορεί να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδος με τέτοια οικονομικά εργαλεία.
Σχετικά Άρθρα

Στην παρουσίαση των σχεδίων της για το πώς θα συμμετάσχει στο Ταμείο Ανάκαμψης προέβη η Εθνική τράπεζα σε εκδήλωση Εθνική 2.0 όπου παραβρέθηκε και ο αρμόδιο υπουργός της Κυβέρνησης για τα κεφάλαια του Ταμείου Θεόδωρος Σκυλακάκης.
Από την Εθνική παραβρέθηκαν ο διευθύνων σύμβουλος, Παύλος Μυλωνάς, και οι αρμόδιοι Γενικοί Διευθυντές Καραμούζης και Θεοφιλίδου.
Στην παρουσίαση αναφέρθηκαν ορισμένα στοιχεία τα; Οποία συνοψίζονται ως εξής

1)Τα 12,7 δισεκ. δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης μαζί με την μόχλευση των τραπεζών και βεβαίως τις επιχορηγήσεις φθάνουν τα 50 δισεκ. ευρώ.

2)Τα δάνεια θα μπορούν να εκταμιευτούν έως το τέλος του 2026 ενώ οι επιχορηγήσεις έως το τέλος Αυγούστου του 2026.

3)Η διαδικασία θα είναι ανοικτή δεν θα υπάρχει διαγωνισμός και τα προγράμματα θα κλείνουν ανά κλάδο και τομέα μέχρι εξάντλησης του δανεισμού.

4)Τα προαπαιτούμενα που θέτονται είναι να αφορούν τα επιχειρηματικά πλάνα των εταιριών επενδύσεις και όχι κατανάλωση.
Να μην προκαλούν περιβαλλοντική ζημία και βεβαίως η τράπεζα να έχει διασφαλίσει την βιωσιμότητα.

5)Έχει συμπεριληφθεί επίσης η εξής παράμετρος, μια επιχείρηση που είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης θα μπορεί ταυτόχρονα να λαμβάνει και άλλα κεφάλαια από διάφορα προγράμματα χρηματοδότησης, όπως ο αναπτυξιακός νόμος.
Προαπαιτούμενο μια επιχείρηση να πάρει δάνεια από διάφορες πηγές είναι να υποβληθούν ταυτόχρονα όλα τα σχέδια χρηματοδότησης από την υποψήφια επιχείρηση.

6)Όλοι οι κλάδοι θα λάβουν οικονομική υποστήριξη με έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και βεβαίως στην ψηφιακή οικονομία.

7)Η κυβέρνηση προωθεί το σχέδιο μεγέθυνσης των επιχειρήσεων μέσω εξαγορών, συγχωνεύσεων και συνεργασιών.
Όσες επιχειρήσεις εντάσσονται σε αυτό το πλαίσιο θα χρηματοδοτούνται με προαπαιτούμενο το άθροισμα με βάση τον κύκλο εργασιών των δύο εταιριών να είναι 1,5 φορές τον τζίρο της μιας εταιρίας.
Π.χ. μια εταιρία με 1 εκατ τζίρο πρέπει να απορροφήσει μια άλλη εταιρία με 500 χιλιάδες τζίρο όχι 100 χιλιάδες τζίρο.

8)Ένα από τα κίνητρα που δίδονται είναι ότι το 30% του κεφαλαίου θα μπορούσε να αφορά κεφάλαιο κίνησης ώστε να διευκολύνει ταμειακά τις επιχειρήσεις.

9)Η κατανομή των κονδυλίων είναι ψηφιακή αναβάθμιση 50%, πράσινη μετάβαση 25% και καινοτομίες 25%.

10)Η επιλεξιμότητα των επιχειρήσεων αποτελεί ένα ζητούμενο και καθαρές απαντήσεις δεν δόθηκαν στην παρουσίαση.
Πολλές επιχειρήσεις είναι εκτός λόγω των προβληματικών δανείων ενώ οι τράπεζες δήλωναν στο παρελθόν ότι οι πραγματικά επιλέξιμες εταιρίες για δανεισμό είναι 30.000 με 40.000 ενώ το κράτος θα ήθελε 800.000 επιχειρήσεις.

11)Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι σε σχέση με την πιστωτική επέκταση του παρελθόντος που στηρίχθηκε στην κατανάλωση, τώρα στοχεύει στην αλλαγή του αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας και θα χρηματοδοτήσει τις επενδύσεις.

12)Η ουσία είναι ότι οι τράπεζες εμφανίστηκαν θετικές στην χρηματοδότηση της οικονομίας με συνολικά 50 δισεκ. 12,7 δισεκ. δάνεια από το Ταμείο Ανάκαμψης, 18 δισεκ. επιδοτήσεις και 18 δισεκ. τραπεζικός δανεισμός και ιδιωτικές επενδύσεις επειδή θα χρησιμοποιήσουν τα 12,7 δισεκ. δάνεια ως μηχανισμό εγγύησης.

13)Στην ερώτηση τι θα συμβεί με τα δάνεια που μπορεί να καταλήξουν προβληματικά άπαξ και τα δάνεια πρέπει να επιστραφούν, η κυβέρνηση ανέφερε ότι θα είναι pari passu δηλαδή αναλογική ζημία θα επιμεριστεί μεταξύ κράτους και τραπεζών.

Εάν ληφθεί υπόψη ότι τα 50 δισεκ. θα κατανεμηθούν σε 5 χρόνια αυτό σημαίνει περίπου 10 δισεκ. κάθε χρόνο, δεν είναι βέβαιο ότι μπορεί να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδος με τέτοια οικονομικά εργαλεία.
Το ζήτημα της επιλεξιμότητας είναι κεφαλαιώδες καθώς οι μισοί έλληνες θα μείνουν εκτός και ο κίνδυνος είναι το 50% με 60% των δανείων και επιδοτήσεων να καταλήξουν στις μεγάλες εταιρίες που δεν τα χρειάζονται.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης