Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Νέα επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προς το BN - Δηλώνει αναρμόδια για το fit and proper των μελών ΔΣ εταιριών

Νέα επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προς το BN - Δηλώνει αναρμόδια για το fit and proper των μελών ΔΣ εταιριών
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ισχυρίζεται ότι δεν έχει καμία δικαιοδοσία να κάνει έλεγχο στην καταλληλότητα με βάση το νόμο των προσώπων που μετέχουν στα ΔΣ των εισηγμένων.
Σχετικά Άρθρα

Με αφορμή το δημοσίευμα του bankingnews με τίτλο «Fit and proper για κλάματα στις εισηγμένες-Οι περιπτώσεις Μπουλούτα-Παπακωνσταντίνου και …Κουτσολιούτσων» (πατήστε εδώ για να διαβάσετε το δημοσίευμα) λάβαμε επιστολή από την Διοίκηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την οποία ευχαρίστως και δημοσιεύουμε.

Η επιστολή της Επιτροπής

«Σε σχέση με το χθεσινό δημοσίευμά σας που αναρτήθηκε στον ιστότοπο www.bankingnews.gr, με τίτλο «Fit and proper για κλάματα στις εισηγμένες-Οι περιπτώσεις Μπουλούτα-Παπακωνσταντίνου και …Κουτσολιούτσων», σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το νόμο 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης (άρθρο 3 παράγραφος 4), κώλυμα για την επιλογή μέλους διοικητικού συμβουλίου, είναι η έκδοση, εντός ενός έτους, πριν ή από την εκλογή του, τελεσίδικης δικαστικής απόφασης που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιογόνες συναλλαγές της εταιρίας με συνδεδεμένα μέρη.
Είναι προφανές, λοιπόν, ότι, οι απαιτήσεις του νόμου έχουν διαφορετικό περιεχόμενο και προϋποθέσεις εφαρμογής από τα αναφερόμενα στο δημοσίευμά σας.
Διευκρινίζουμε δε και πάλι ότι, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν έχει την αρμοδιότητα να προβαίνει σε έλεγχο “fit & proper” στα μέλη διοικητικών συμβουλίων εισηγμένων εταιριών.
Ο έλεγχος αυτός γίνεται από τις ίδιες τις εισηγμένες εταιρίες με βάση τα οριζόμενα στην πολιτική καταλληλότητας που υιοθετούν, η οποία, μάλιστα, εγκρίνεται (όπως και τα ίδια τα μέλη άλλωστε) από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
Επισημαίνουμε ότι, η προσπάθεια «αποδόμησης» του νόμου εταιρικής διακυβέρνησης με ανακρίβειες, υπονομεύει την προσπάθεια όλων μας για την ορθή εφαρμογή του νόμου και την εμπέδωση εμπιστοσύνης στην εταιρική διακυβέρνηση και την ίδια την αγορά.
Τέλος, σε σχέση με τη δεύτερη υπόθεση στην οποία αναφέρεστε, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κινήθηκε με βάση στοιχεία της κυπριακής αρχής που τέθηκαν υπόψη των υπηρεσιών μας το 2018 και συνεπώς ουδόλως ισχύουν αυτά που γράφετε.

Η Διοίκηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς»

Η απάντηση του bankingnews

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ισχυρίζεται ότι δεν έχει καμία δικαιοδοσία να κάνει έλεγχο στην καταλληλότητα με βάση το νόμο των προσώπων που μετέχουν στα ΔΣ των εισηγμένων.
Την ίδια στιγμή αναφέρει ότι μοναδικό κώλυμα αποτελεί κώλυμα είναι η έκδοση, εντός ενός έτους, πριν ή από την εκλογή του, τελεσίδικης δικαστικής απόφασης που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιογόνες συναλλαγές της εταιρίας με συνδεδεμένα μέρη.

Ο νόμος προβλέπει εποπτεία από την ΕΚ

Στο άρθρο 2 παράγραφος 4 του νόμου 4706/2020 αναφέρεται ότι «Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 24 εφαρμόζονται με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων του ενωσιακού ή του εθνικού δικαίου, καθώς και των κανονιστικών πράξεων της Τράπεζας της Ελλάδος ή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτών, οι οποίες διέπουν την εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών που εποπτεύονται:
α) στο πλαίσιο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή από την Τράπεζα της Ελλάδος,
β) από την Τράπεζα της Ελλάδος, στο πλαίσιο των εποπτικών της αρμοδιοτήτων,
γ) από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στο πλαίσιο των προληπτικών εποπτικών της αρμοδιοτήτων».
Επίσης στο άρθρο 24 αναφέρεται ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να διενεργεί ελέγχους και να επιβάλει πρόστιμα στις εταιρίες που παραβιάζουν τα άρθρα 1 έως 23 στα οποία περιλαμβάνονται και οι διατάξεις για την πολιτική καταλληλότητας.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει δημοσιεύσει από το Σεπτέμβριο του 2020 απόφαση με την οποία περιγράφει τις κατευθυντήριες γραμμές εφαρμογής του άρθρου 2.

Υπάρχει νόμος χωρίς εποπτεία;

Και το ερώτημα είναι το εξής. Υπάρχει νόμος που δεν έχει εποπτεία εφαρμογής ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποποιείται της εποπτείας την οποία ρητά προβλέπει ο νόμος 4706/2020; Και από πότε ένας νόμος όπως ισχυρίζεται η Επιτροπή μπορεί να προβλέπει την αυτορρύθμιση και την ίδια στιγμή να προβλέπει ρητά ότι μπορεί να διενεργεί ελέγχους και να επιβάλει πρόστιμα;
Και εν πάση περιπτώσει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θεωρεί ότι αν έχει επιβάλει σε κάποιον πρόστιμο για χειραγώγηση μπορεί αυτός να είναι μέλος ΔΣ εισηγμένης εταιρίας;
Σε κάθε περίπτωση πάντως η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιβεβαιώνει αυτό που αναφέραμε ότι στο άρθρο μας ότι το fit and proper είναι για κλάματα και μπορεί ακόμα και ο Κουτσολιούτσος που δεν έχει τιμωρηθεί τελεσίδικα να είναι μέλος ΔΣ εισηγμένων εταιριών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η κα Λαζαράκου σε συνέντευξή της στην ιστοσελίδα euro2day στις 20 Ιουλίου 2020 είχε αναφέρει ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ήταν αυτή που εισηγήθηκε το νομοσχέδιο για την εταιρική διακυβέρνηση και τις λοιπές διατάξεις. Δηλαδή σήμερα ισχυρίζεται ότι εισηγήθηκε ένα νόμο αντιφατικό που έχει διατάξεις τις οποίες δεν εποπτεύει κανένας.
Και εν τέλει ποιος αποδομεί το νόμο για την εταιρική διακυβέρνηση;
Το bankingnews που αποκαλύπτει ότι είναι κενός περιεχομένου ή η ίδια η Κεφαλαιαγορά που αναφέρει ότι δεν έχει εποπτεία αλλά ο νόμος λέει ότι έχει;

Δύο ερωτήματα για την υπόθεση Μπουλούτα

Σε σχέση με την δεύτερη υπόθεση που αναφέρει η Διοίκηση της Επιτροπής (περίπτωση Μπουλούτα) καλόν θα ήταν πριν προβεί σε χαρακτηρισμούς για να ανακρίβειες να μας ενημερώσει:

  • Αφού πήραν έτοιμη δουλειά από τις Κυπριακές Αρχές (την οποία δεν έκαναν οι ίδιοι ως Επιτροπή) γιατί χρειάστηκαν τρία χρόνια να φτάσουν σε απόφαση;
  • Υπάρχουν υποθέσεις ανοιχτές από το 2015 για τον κ. Μπουλούτα και οι οποίες αφορούν σε υποθέσεις χειραγώγησης και διασποράς ψευδών ειδήσεων για την περίοδο εννεάμηνου του 2011 και συγκεκριμένα μια ετήσια οικονομική κατάσταση και δύο περιοδικές οικονομικές καταστάσεις; Τι έχει γίνει με αυτή την υπόθεση έξι ολόκληρα χρόνια από τότε που άνοιξε ο φάκελος και δέκα χρόνια από την περίοδο που βρίσκεται υπό έλεγχο; Υπάρχει εισήγηση των υπηρεσιών και αν ναι τι έγινε;

Υποθέτουμε ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα είναι σε θέση να παράσχει απαντήσεις και να μην χρησιμοποιεί το απόρρητο κατά το δοκούν προβαίνοντας σε χαρακτηρισμούς περί «ουδόλως ισχυόντων».
Επίσης αναμένουμε απαντήσεις στα ερωτήματα που έχουμε θέσει και για την υπόθεση Λάμπρου Παπακωνσταντίνου σε σύγκριση με την υπόθεση Μπουλούτα και ειδικά στο χειρισμό της αποστολής των υποθέσεων στις δικαστικές αρχές προς διερεύνηση.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης