Τελευταία Νέα
Τραπεζικά νέα

Stress tests ευρωπαϊκών τραπεζών: Το δυσμενές σενάριο έχει αντίκτυπο 265 δισ., διατηρώντας τον δείκτη CET1 πάνω από 10%

Stress tests ευρωπαϊκών τραπεζών: Το δυσμενές σενάριο έχει αντίκτυπο 265 δισ., διατηρώντας τον δείκτη CET1 πάνω από 10%
Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) δημοσίευσε στις 31 Ιουλίου τα αποτελέσματα των stress tests

Τα 265 δισεκατομμύρια ευρώ «αγγίζει» ο αντίκτυπος του δυσμενούς σεναρίου των stress tests στις ευρωπαϊκές τράπεζες, με τον δείκτη CET1 να διατηρείται πάνω από 10%.
Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ) δημοσίευσε στις 30 Ιουλίου 2021 τα αποτελέσματα των stress tests σε όλη την ΕΕ για το 2021, στο οποίο συμμετείχαν 50 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα από 15 χώρες της ΕΕ και του ΕΟΧ, καλύπτοντας το 70% των περιουσιακών στοιχείων του τομέα.
Σύμφωνα με την ΕΒΑ, τα επιμέρους αποτελέσματα προάγουν την πειθαρχία της αγοράς και αποτελούν μια συμβολή στη διαδικασία λήψης εποπτικών αποφάσεων
Σε αυτό το πλαίσιο, το δυσμενές σενάριο έχει αντίκτυπο 485 μονάδων βάσης στον κεφαλαιακό δείκτη CET1 των τραπεζών (497 μονάδες σε μεταβατική βάση), ή CET1 10,2% (από 15%) στο τέλος του 2023 (10,3% σε μεταβατική βάση). 
ad_6.JPG
Σε σχέση με το προηγούμενο stress test σε όλη την ΕΕ, το 2018, οι τράπεζες συνέχισαν να ενισχύουν την κεφαλαιακή τους βάση.
Στην αρχή των test (δηλ. στο τέλος του 2020) είχαν CET1 15%.
Αυτό επιτεύχθηκε παρά την άνευ προηγουμένου μείωση του ΑΕΠ της ΕΕ λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19 το 2020.
Σημειώνεται ότι τα stress test διεξήχθησαν με βάση δυσμενές σενάριο σύμφωνα με το οποίο το ΑΕΠ στην Ευρωζώνη θα συρρικνωθεί κατά 3,6% το 2021 – κάτι το οποίο κρίνεται ιδιαίτερα απαισιόδοξη προοπτική, λαμβανομένης υπόψη της ασθενέστερης μακροοικονομικής αφετηρίας του 2020 ως αποτελέσματος της πανδημίας.
eba_133333.JPG
Πιστωτικές απώλειες

Ο συνολικός αντίκτυπος οδηγεί σε εξάντληση του CET1 (βασικά εποπτικά κεφάλαια) κατά 265 δισ. ευρώ και σε αύξηση του συνολικού ποσού έκθεσης σε κίνδυνο (REA) κατά 868 δισ. ευρώ σε ορίζοντα τριετίας, με αποτέλεσμα τη μείωση του ως άνω δείκτη κατά 485 μ.β. 
Οι βασικοί παράγοντες κινδύνου που συμβάλλουν στη συνολική επίπτωση στον δείκτη περιλαμβάνουν:
1)Απώλειες πιστωτικού κινδύνου 308 δισ. ευρώ (δηλαδή, -423 μονάδες βάσης CET1)
2)Ζημίες κινδύνου αγοράς ύψους 74 δισ. ευρώ (-102 μονάδες βάσης CET1)
3)Απώλειες λειτουργικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου συμπεριφοράς, ύψους 49 δισ. ευρώ (-68 bps CET1).

Τέλος, ο κεφαλαιακός δείκτης CET1 επηρεάζεται από το υφιστάμενο περιβάλλον οικονομικής επιβράδυνσης.
Σημειώνεται ότι η συμβολή του εισοδήματος ανέρχεται μόνο στα 290 μ.β., σημαντικά χαμηλότερη σε σύγκριση με τα προηγούμενα stress tests, γεγονός το οποίο είναι αποτέλεσμα των πολύ χαμηλότερων καθαρών κερδών από τόκους. 
eba_1555555_1.JPG
Μέτρα στήριξης κατά της Covid-19

Στα stress tests δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στα μέτρα στήριξης της οικονομικής δραστηριότητας, η οποία επηρεάστηκε σφόδρα από την Covid-19.
Σε αυτό το κλίμα, λαμβάνεται υπόψη ότι τα μορατόρια στις πληρωμές των δανείων έχουν πλέον λήξει και, ως εκ τούτου, αγνοείται η επίδρασή τους.
Στο δυσμενές σενάριο, οι τράπεζες εμφανίζουν περισσότερα «ανοίγματα» έναντι τομέων που έχουν πληγεί από την πανδημία (αύξηση στο Στάδιο 3, δηλαδή υψολότερης διαβάθμισης, από 2,8% το 2020 σε 9,1% το 2023) - κάτι το οποίο αποκαλύπτει υψηλό πιστωτικό κίνδυνο σε σύγκριση με το σύνολο των τραπεζών (τα δάνεια στο Στάδιο 3 αυξήθηκαν από 2,1% σε 6,3%). 
Όσον αφορά τα μέτρα στήριξης, κατά την εκκίνηση των tests, το 4,2% των συνολικών «ανοιγμάτων» είχε επωφεληθεί (1,4% δεν είχε ακόμη λήξει τον Δεκέμβριο του 2020) από τα μορατόρια.
Δεδομένης της σημασίας της παρακολούθησης του πιστωτικού κινδύνου για δάνεια που είχαν τύχει δημόσιας στήριξης, αξίζει να επισημανθεί η αύξηση του δείκτη του Σταδίου 3 για δάνεια υπό μορατόρια (από 3,1% σε 13,4%) .
Για τα ανοίγματα βάσει PGS, ο δείκτης του Σταδίου 3 φτάνει το 6,8% το 2023 (1,1% το 2020).

eba1666666.JPG
eba_1.JPG
eba_3.JPG
eba_4.JPG
eba_5.JPG

eba6.JPG
eba_7.JPGeba_8.JPG

eba_9.JPG

eba_10.JPGeba_11.JPG
eba_12.JPG
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης