Τελευταία Νέα
Χρηματιστήριο

Αυτή θα είναι η νέα Ideal - Στοχεύει σε εξαγορές και βελτίωση μεγεθών

Αυτή θα είναι η νέα Ideal - Στοχεύει σε εξαγορές και βελτίωση μεγεθών
Θα ξεπεράσει τα 100 εκατ. ευρώ η αποτίμηση της Ideal με την είσοδο των νέων μετοχών – Πώς διαμορφώνονται οι δείκτες με την «προσθήκη» των νέων εταιρειών
Σχετικά Άρθρα

Στα 100 εκατ. ευρώ θα διαμορφωθεί η αποτίμηση της Ideal με την είσοδο των νέων μετοχών από τη συγχώνευση εταιρειών που ανακοινώθηκε πρόσφατα.
Η εταιρεία στοχεύει να ενισχύσει περαιτέρω τα μεγέθη της μέσω οργανικής ανάπτυξης αλλά και εξαγορών και συγχωνεύσεων.
Σύμφωνα με το ενημερωτικό στρατηγική του Ομίλου Ideal είναι η επέκταση σε νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες, διευρύνοντας το χαρτοφυλάκιό του, με στόχο την αύξηση του κύκλου εργασιών, την κερδοφορία και την εν γένει δημιουργία αξίας για τους μετόχους και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.
Για τη διεύρυνση και επέκταση των δραστηριοτήτων της, η Διοίκηση της Εταιρείας έκρινε απαραίτητη την αναζήτηση επιχειρηματικών συνεργασιών.
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η Συναλλαγή, καθώς, μέσω της Εισφοράς των μετοχών των Εισφερόμενων Εταιρειών SICC και ESM, ο Όμιλος επεκτάθηκε σε νέους κλάδους.
Ειδικότερα, μέσω της Εισφοράς, ο Όμιλος Ideal επεκτάθηκε στους κλάδους της συσκευασίας καταναλωτικών αγαθών και της εμπορίας και προώθησης ανθρακούχων αναψυκτικών.
Σκοπός της επέκτασης είναι η επαύξηση της πελατειακής βάσης και του κύκλου εργασιών του Ομίλου, η δημιουργία συνεργειών μέσω μελλοντικών επενδύσεων και η εξοικονόμηση κόστους δανεισμού, ώστε να διευκολυνθεί η ανάπτυξή του και κατ’ αποτέλεσμα να μεγιστοποιηθεί η αξία για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.
Μετά τη Συναλλαγή, ο Όμιλος στοχεύει στην περαιτέρω αύξηση των μεγεθών του και τη δημιουργία υπεραξίας μέσα από: (i) την οργανική ανάπτυξη των εταιρειών στις οποίες συμμετέχει και (ii) την ανάπτυξη των οικονομικών του μεγεθών μέσα από πιθανές εξαγορές και συγχωνεύσεις. Οι προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει το νέο σχήμα, αφορούν στην (i) επιτυχή ενσωμάτωση των νέων δραστηριοτήτων στην υπάρχουσα δομή του Ομίλου, (ii) επιλογή των κατάλληλων επιχειρηματικών κινήσεων για την αύξηση των μεγεθών, (iii) αντιμετώπιση τυχόν δυσμενών αλλαγών στις προοπτικές του κλάδου και στον ανταγωνισμό, (iv) επαύξηση της ανταγωνιστικότητας των θυγατρικών της και (v) διατήρηση της διοικητικής αυτοτέλειας των συμμετοχών με την ταυτόχρονη εμπέδωση ομιλικής φιλοσοφίας.

Η αλλαγή στο μετοχικό κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 9.270.716,80 ευρώ με την έκδοση και διάθεση 23.176.792 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,40 ευρώ και τιμή διάθεσης 2,42 ευρώ η κάθε μία, οι οποίες διατέθηκαν ως εξής: 16.609.651 μετοχές στους υφιστάμενους μετόχους της S.I.C.C. HOLDING LIMITED και 6.567.141 μετοχές στον υφιστάμενο μέτοχο της ESM EFFERVESCENT SODAS MANAGEMENT LIMITED, οι οποίοι εισέφεραν αντίστοιχα στην Εταιρεία το 100% των μετοχών των εταιρειών S.I.C.C HOLDING LIMITED και ESM EFFERVESCENT SODAS MANAGEMENT LIMITED.
Στις 2 Αυγούστου θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών και ο νέος αριθμός θα ανέλθει στα 31,5 εκατ. μετοχές περίπου ήτοι αποτίμηση 103 εκατ. ευρώ.

Τα νέα μεγέθη

Με βάση τα pro forma αποτελέσματα χρήσης 2020, με μέτρηση δηλαδή και των εταιρειών που συγχωνεύονται η καθαρή θέση θα ήταν στα 47,3 εκατ. ευρώ από 19,9 εκατ. ευρώ που ήταν της Ideal και οι συνολικές υποχρεώσεις θα ήταν στα 15 εκατ. ευρώ από 4,7 εκατ. ευρώ που ήταν μόνο της Ideal.
Τα ταμειακά διαθέσιμα θα ήταν 8,2 εκατ. ευρώ από 4,5 εκατ. ευρώ και ο συνολικός δανεισμός 5,9 εκατ. ευρώ από περίπου 500 χιλ. ευρώ.
Οι πωλήσεις θα ανέρχονταν στα 47,2 εκατ. ευρώ από 21 εκατ. ευρώ που ήταν μόνο της Ideal και τα καθαρά κέρδη στα 3,85 εκατ. ευρώ από 817 χιλ. ευρώ.
Η SICC έχει τη μεγαλύτερη συνεισφορά στις πωλήσεις και τα καθαρά κέρδη.
Στην αποτίμηση των 103 εκατ. ευρώ η μετοχή παίζει τα pro forma κέρδη του 2020 26,7 φορές, διαπραγματεύεται με p/bv 2,2 φορές και παραμένει με αρνητικό καθαρό δανεισμό.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
w
ww.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης