Τελευταία Νέα
Χρηματιστήριο

Νέα στέγη ψάχνει... εκ νέου η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς - Έως 85 χιλ. ευρώ το μίσθωμα

Νέα στέγη ψάχνει... εκ νέου η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς - Έως 85 χιλ. ευρώ το μίσθωμα

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Αθήνα την Τετάρτη 15-09-2021 και ώρα 11:00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής

Ψάχνει εκ νέου ακίνητο η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για να στεγαστούν οι υπηρεσίες της.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προκήρυξε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες προσφορές για τη μίσθωση χώρου γραφείων ελάχιστης μικτής συνολικής επιφάνειας 3.600 τ,μ. εξαιρουμένων των κοινόχρηστων χώρων, κλιμακοστασίων με τα πλατύσκαλά τους και των χώρων στάθμευσης.
Το μηνιαίο μίσθωμα δεν δύναται να ξεπερνά το ποσό των 85.000 ευρώ μηνιαίως πλέον χαρτοσήμου και χρηματοδοτείται από πόρους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 715/1979, στην Αθήνα την Τετάρτη 15-09-2021 και ώρα 11:00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής που έχει συγκροτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 715/1979, η οποία θα συνεδριάσει δημόσια στην αίθουσα συνεδριάσεων του 4ου ορόφου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ., στην Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, Αθήνα.
Οι προσφορές υποβάλλονται στα γραφεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (5ος όροφος) από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης μέχρι την ημέρα και ώρα έναρξης του διαγωνισμού.
Σε καμία περίπτωση δεν θα γίνει δεκτή προσφορά που θα υποβληθεί μετά την 11:00 π.μ.
Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό, ο κάθε Συμμετέχων ή ο νομίμως εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του, υποβάλλει δύο πλήρεις φακέλους: Έναν κλειστό φάκελο Οικονομικής προσφοράς και έναν φάκελο δικαιολογητικών.
Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.
Οι ενδιαφερόμενοι μετέχουν στον διαγωνισμό αυτοπροσώπως ή με αντιπροσώπους τους, οι οποίοι διορίζονται με σχετική ενυπόγραφη επιστολή.

Τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει το ακίνητο

Να είναι κατάλληλο για τη χρήση που προορίζεται (γραφεία).
Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται εντός της περιοχής όπου τα όριά της εκτείνονται έως 500 μέτρα από το μικρό δακτύλιο της Αθήνας και επιπλέον σε απόσταση 500 μέτρων το ανώτερο από σταθμό του Μετρό.
Να διαθέτει Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης.
Να διαθέτει στους κύριους χώρους ελεύθερο ύψος σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.
Να είναι ελαιοχρωματισμένο κατά το χρόνο παράδοσής του.
Να διαθέτει ή να μπορεί να προσαρμοστεί στις διαμορφώσεις χώρων που περιγράφονται στον Πίνακα 1 Κτηριολογικής μελέτης.
Οι διαμορφώσεις χώρων θα γίνουν καθ’ υπόδειξη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σε συνεργασία με αρμόδιους υπαλλήλους/συνεργάτες του εκμισθωτή, με δαπάνες του εκμισθωτή, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας προκήρυξης.
Με την κατακύρωση του διαγωνισμού και την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου, ο εκμισθωτής μόλις λάβει τις τελικές υποδείξεις διαμόρφωσης του κτηρίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, οφείλει εντός δώδεκα μηνών να παραδώσει το κτήριο έτοιμο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οπότε και θα υπογραφεί το πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής και θα αρχίσει η καταβολή των μισθωμάτων.
Να διαθέτει σε κάθε όροφο κατ’ ελάχιστον 2 wc ανδρών και 2 wc γυναικών ανά 300 τ.μ. (με στρογγυλοποίηση του αριθμού των wc προς τα κάτω) και κατ' ελάχιστον ένα wc ΑΜΕΑ με τον ανάλογο εξοπλισμό του σε όλο το κτήριο.
Να διαθέτει σε κάθε όροφο κατ’ ελάχιστον 1 χώρο για κουζίνα ανά 300 τ.μ. (με στρογγυλοποίηση του αριθμού των κουζινών προς τα κάτω), που θα περιλαμβάνει επιδαπέδιο ερμάριο μελαμίνης με ενσωματωμένο νεροχύτη, επίτοιχο ερμάριο – πιατοθήκη και θέση για την τοποθέτηση ψύκτη νερού και ψυγείου.
Να διαθέτει κεντρική είσοδο καθώς και δεύτερη έξοδο διαφυγής.
Να διαθέτει δύο (2) τουλάχιστον ανελκυστήρες μεταφοράς τουλάχιστον 4 ατόμων (75kg/άτομο) έκαστος.
Για την εξασφάλιση της προσπέλασης των χώρων από άτομα με κινητικά προβλήματα, οι υφιστάμενες υψομετρικές διαφορές θα πρέπει να καλύπτονται με κεκλιμένα επίπεδα – ράμπες, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Να πληροί όλες τις συνθήκες ασφάλειας και πυροπροστασίας (έξοδοι κινδύνου, οδεύσεις διαφυγής και ύπαρξη πυροδιαμερισμάτων, κλιμακοστάσια χωρίς σφηνοειδή σκαλοπάτια), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Να διαθέτει Πιστοποιητικό πυροπροστασίας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Να διαθέτει Σύστημα Φωτισμού
Να διαθέτει αποτελεσματικό σύστημα θέρμανσης και ψύξης.
Να διαθέτει επαρκή αριθμό φωτιστικών σωμάτων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης.
Να διαθέτει ηλεκτρολογικό δίκτυο με αυτόνομο μετρητή, ικανό να παρέχει την απαιτούμενη για τη λειτουργία της Υπηρεσίας ισχύ.
Να διαθέτει ηλεκτροπαραγωγικό ζεύγος (γεννήτρια).
Να διαθέτει δίκτυο ύδρευσης με αυτόνομο μετρητή.
Να διαθέτει τηλεπικοινωνιακή υποδομή συμβατή με την τηλεπικοινωνιακή δικτύωση που απαιτείται για τη λειτουργία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας προκήρυξης.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης