Τελευταία Νέα
Τραπεζικά νέα

Στάθης Χαρίτος (Σύλλογος Εργαζομένων Eurobank): Οι στόχοι του νέου Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης και το Veto

Στάθης Χαρίτος (Σύλλογος Εργαζομένων Eurobank): Οι στόχοι του νέου Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης και το Veto
Πρακτικά τι σημαίνει ίδρυση του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης της Eurobank;
Σχετικά Άρθρα

Στα οφέλη του νέου Ταμείου επαγγελματικής ασφάλισης της Eurobank αναφέρεται σε συνέντευξη του ο Στάθης Χαρίτος Πρόεδρος Δ.Σ. Σωματείου Εργαζομένων Eurobank (Union) και μέλος της Διοίκησης της Γ.Σ.Ε.Ε. και της ΟΤΟΕ.
Με την ευκαιρία της υπογραφής της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας μεταξύ της Τράπεζας και του Σωματείου (04/06/2021) για την ίδρυση ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Τ.Ε.Α.) Ομίλου Eurobank ο Πρόεδρος του Συλλόγου αναφέρεται στους στόχους της κίνησης αυτής, του veto που έχουν οι εργαζόμενοι

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ BANKINGNEWS
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑΘΗ ΧΑΡΙΤΟΥ

1)Πρακτικά τι σημαίνει ίδρυση του Τ.Ε.Α. Eurobank;

Μεταβιβάζονται από τα Ομαδικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια που είχε συνάψει η Τράπεζα με την Eurolife Ασφαλιστική όλες οι προβλεπόμενες παροχές και των δύο Κλάδων Ασφάλισης:
Σύνταξης και Υγείας και θα μεταφερθούν στο Τ.Ε.Α. Ομίλου Eurobank, όταν οι αρμόδιοι φορείς της Πολιτείας εγκρίνουν την σύσταση του. Μέχρι να γίνει αυτό θα συνεχίζεται το καθεστώς Eurolife.

2)Ποια τα άμεσα οφέλη των εργαζομένων μετά την υπογραφή αυτής της Ε.Σ.Σ.Ε. με την οποία ιδρύεται το Τ.Ε.Α.;

Το πρώτο άμεσο όφελος για όλους τους εργαζόμενους είναι ότι εξαιτίας αυτής της αντικατάστασης του μέχρι τώρα φορέα διαχείρισης του Συνταξιοδοτικού/Αποταμιευτικού Προγράμματος (Eurolife) το σύνολο του κεφαλαίου που είχε συσσωρευτεί (εισφορές εργοδότη, αλλά και τυχόν εθελοντικές εισφορές εργαζομένων) ρευστοποιείται και δίνεται η μοναδική ευκαιρία σε κάθε εργαζόμενο να αναλάβει όχι μόνο το ποσό που είχε μέσα στην ατομική του μερίδα, αλλά το ποσό που θα προκύψει με μία πρόσθετη υπεραπόδοση που υπολογίζουμε ότι θα είναι περίπου 30%!!!

3)Υπάρχουν όμως και άλλα οφέλη στο πλαίσιο του νέου Τ.Ε.Α. Ομίλου Eurobank;

Το εφάπαξ ποσό που θα παρέχει το Τ.Ε.Α. Ομίλου Eurobank στους εργαζόμενους-ασφαλισμένους θα είναι αφορολόγητο κατά 100%, ενώ στο καθεστώς των Ιδιωτικών Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων (Eurolife) υπάρχει φορολόγηση σύμφωνα με την Νομοθεσία. Επίσης το εφάπαξ σε καθεστώς Τ.Ε.Α. δεν επιβαρύνεται με εισφορά αλληλεγγύης, όπως συμβαίνει τώρα με τα ποσά των ατομικών μεριδίων Eurolife.

4)Στον Αποταμιευτικό/Συνταξιοδοτικό Κλάδο του νέου φορέα (Τ.Ε.Α. Eurobank) νομίζω ότι η Τράπεζα θα βάλει πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη της για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών, σε σχέση με αυτά που έδινε μέχρι τώρα στην Eurolife για το ομαδικό συμβόλαιο…

Η άλλη μεγάλη, θετική επίπτωση στο νέο καθεστώς του Τ.Ε.Α. Ομίλου Eurobank για τους εργαζόμενους είναι ότι αυξάνεται η εισφορά που κάθε μήνα θα καταβάλει η Τράπεζα στους λογαριασμούς τους (ατομικές μερίδες) και από 2% για αποδοχές μέχρι 2.432 € που μέχρι τώρα κατέβαλε θα καταβάλει 2,3% για το 2023 και 2,5 % για το 2024 και εξής.
Για τις αποδοχές πάνω από τα 2.432 € το αντίστοιχο ποσοστό της εισφοράς του εργοδότη ήταν 8% το μήνα.
Τώρα θα γίνει 8,25% (από 1 Ιανουαρίου 2024).

5)Άλλο όφελος συγκριτικά με το αντίστοιχο αποταμιευτικό πρόγραμμα (Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Eurolife) υπάρχει στο υπό ίδρυση Τ.Ε.Α. Ομίλου Eurobank;

Υπάρχει όμως κι άλλο όφελος στο νέο καθεστώς του Τ.Ε.Α. για το Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα.
Ο εργαζόμενος μπορεί να πάρει το σύνολο του ποσού της ατομικής του μερίδας (100%) σε 5 χρόνια, το 75% σε 4 χρόνια και το 50% σε 3 χρόνια.
Τα αντίστοιχα χρονικά όρια αναμονής στην Eurolife ήταν δυσμενέστερα, δηλαδή: 5 χρόνια για το 50% και 10 χρόνια για το 100%…
Η οικονομική διαχείριση των αποθεματικών του Τ.Ε.Α. Ομίλου Eurobank θα έχει οπωσδήποτε ένα συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με την αντίστοιχη της Eurolife, γιατί στο πεδίο λειτουργίας του Τ.Ε.Α. και από το Καταστατικό του δεν υπάρχει ο σκοπός του κ έ ρ δ ο υ ς, όπως επεδίωκε η Eurolife.
Η Επενδυτική Επιτροπή που θα αναλάβει το κομμάτι των επενδύσεων θα απαρτίζεται από πιστοποιημένους ειδικούς επιστήμονες και θα τελεί υπό τον έλεγχο όχι μόνο του Δ.Σ., αλλά και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τους Ορκωτούς Ελεγκτές, τους Εσωτερικούς Ελεγκτές που θα ελέγχουν και όλο το Τ.Ε.Α. το οποίο θα το εποπτεύει το Υπουργείο Εργασίας και η Εθνική Αναλογιστική Αρχή

6)Έχετε λάβει πρόνοια στην Ε.Σ.Σ.Ε. (04/06/2021) που υπογράψατε με την Διοίκηση της Τράπεζας για το τι θα γίνει, αν για τον οποιοδήποτε λόγο το Τ.Ε.Α. Ομίλου Eurobank στο μέλλον αναγκαστεί να διακόψει τη λειτουργία του;

Με την Ε.Σ.Σ.Ε. που υπογράψαμε με την Τράπεζα στις 04/06/2021 όχι μόνο διασφαλίσαμε όλα τα πιο πάνω πλεονεκτήματα, αλλά προβλέψαμε κιόλας, ότι, αν για τον οποιοδήποτε λόγο το Τ.Ε.Α. Eurobank αναγκαστεί να διακόψει την λειτουργία του (παύση), τότε το σύνολο των παροχών και για το πιο πάνω Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα, αλλά και για τον Κλάδο Υγείας θα μεταφερθεί με ευθύνη και υποχρέωση της Τράπεζας σε άλλους κατάλληλους φορείς.
Για την τελευταία αυτή περίπτωση που θεωρητικά μπορεί κάποτε να συμβεί στο μέλλον, δηλαδή για το ενδεχόμενο διάλυσης του Ταμείου (Τ.Ε.Α.) η σχετική απόφαση του Δ.Σ. απαιτεί, για ευνόητους λόγους προστασίας και ασφάλειας των εργαζομένων, ομοφωνία των μελών του, δηλαδή εδώ ο εκπρόσωπος των εργαζομένων έχει δικαίωμα VETO, κατά μοναδική θετική πρωτοπορία στην Ελλάδα τουλάχιστον!

7)Όχι μόνο καταφέρατε να καταστήσετε μία μονομερή παροχή του εργοδότη σε συμβατική του υποχρέωση, μέσω της υπογραφής Ε.Σ.Σ.Ε., αλλά πετύχατε το σύνολο των παροχών που μεταβιβάζονται στο Τ.Ε.Α. Ομίλου Eurobank να συνεχίζονται στο διηνεκές για το Προσωπικό ακόμα και αν χρειαστεί να αλλάξετε φορέα παροχών. Αλλά, εκείνο που δεν υπάρχει σε κανένα άλλο Τ.Ε.Α. και σας δίνει μοναδικό συγκριτικό πλεονέκτημα παροχών είναι η ίδρυση Κλάδου Υγείας και Ασφάλειας στο Τ.Ε.Α. Ομίλου Eurobank.
Αλήθεια τι περιλαμβάνει αυτός;

Ο Κλάδος Υγείας και Ασφάλειας του Τ.Ε.Α. Ομίλου Eurobank περιλαμβάνει τις ασφαλιστικές καλύψεις: Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη, Νοσοκομειακή Περίθαλψη, Παροχές Μητρότητας, Οδοντιατρική Περίθαλψη, Ορθοδοντική Περίθαλψη, Οφθαλμολογική Περίθαλψη, Ασφάλιση Ζωής από Ασθένεια ή και από Ατύχημα, Ασφάλιση Μόνιμης ή και Μερικής Ανικανότητας από Ασθένεια ή και από Ατύχημα.
Όλες αυτές οι παροχές, όπως τις έχουμε κατοχυρώσει με προηγούμενες Ε.Σ.Σ.Ε. Τράπεζας-Union Eurobank, αλλά και όπως επιπλέον προβλέπονται από το σχετικό Ομαδικό Συμβόλαιο Τράπεζας-Eurolife μεταφέρονται και ισχύουν αυτούσιες στο Τ.Ε.Α. Ομίλου Eurobank το οποίο, μόλις εγκριθεί το Καταστατικό λειτουργίας του κλπ, θα αναλάβει και όλο το διαδικαστικό κομμάτι.
Είναι το μοναδικό Τ.Ε.Α. στην Ελλάδα που θα διαθέτει και τον ως άνω Κλάδο Υγείας/Ασφαλείας για τον οποίο μάλιστα οι εργαζόμενοι δεν πληρώνουν καμιά εισφορά!!!. (Ειδικά η κάλυψη για την Οδοντιατρική, Ορθοδοντική και Οφθαλμολογική Περίθαλψη δεν υπάρχει σε καμία Ασφαλιστική Εταιρεία, σε καμιά άλλη Τράπεζα ή επιχείρηση, σε κανένα άλλο Τ.Ε.Α.).
Προστίθεται στις παροχές που είχαμε μέσω Eurolife και άλλη μία πολύ σοβαρή που αφορά περιπτώσεις που απευχόμεθα, αλλά δυστυχώς υπάρχουν. Έτσι προβλέπεται στο πλαίσιο του Τ.Ε.Α. ότι σε περίπτωση θανάτου ενεργού ασφαλισμένου-συναδέλφου όλο το ως άνω Πρόγραμμα Υγείας και Ασφάλειας θα συνεχίσει για τα προστατευόμενα μέλη του για μία ακόμη 5ετία…

8)Η συμμετοχή στο Τ.Ε.Α. Eurobank έχει κάποιο περιορισμό για τους εργαζόμενους; Υπάρχει υποχρέωση ένταξης τους σε αυτό;

Η συμμετοχή μας στο νέο φορέα ασφαλιστικών παροχών της Τράπεζας δηλαδή το Τ.Ε.Α. Ομίλου Eurobank θα είναι χωρίς κανένα απολύτως περιορισμό (όρια ηλικίας κλπ, όπως συμβαίνει αλλού) αρκεί να υπογράψουμε την προβλεπόμενη αίτηση συμμετοχής σας, όταν έρθει η ώρα. Η συμμετοχή μας είναι προαιρετική. Η ασφάλιση στους κρατικούς φορείς για κύρια σύνταξη και υγεία, όπως και στην επικουρική σύνταξη παραμένει ως έχει, γιατί το Τ.Ε.Α. (και οι καλύψεις του) είναι συμπληρωματική παροχή και με την Ε.Σ.Σ.Ε. που υπογράψαμε την μετατρέψαμε σε συμβατική υποχρέωση του εργοδότη (Τράπεζα).

9)Πως επιτυγχάνεται ο «εργατικός έλεγχος» στο όλο εγχείρημα; Υπάρχει και ποια είναι η εκπροσώπηση των εργαζομένων στο Τ.Ε.Α. Eurobank;

Εξασφαλίσαμε την ισότιμη συμμετοχή εκπροσώπου των εργαζομένων στο Δ.Σ. του Τ.Ε.Α., με αυξημένο κύρος και αρμοδιότητες (δικαίωμα VETO σε περίπτωση διάλυσης του Τ.Ε.Α., δικαίωμα παράστασης στην Επενδυτική Επιτροπή κλπ), για να τηρείται η αρχή της διαφάνειας σε όλα τα επίπεδα.

10)Νομίζω ότι αυτή η πρωτοποριακή κατάκτηση θωρακίζει με παροχές Υγείας και Ασφάλειας το παρόν των εργαζομένων στον Όμιλο Eurobank, αλλά και εξασφαλίζει το μέλλον τους με τον Αποταμιευτικό/Συνταξιοδοτικό Κλάδο που λειτουργεί με το κεφαλαιοποιητικό σύστημα, άρα χωρίς κίνδυνο να χαθεί το αποθεματικό κάθε ατομικής μερίδας και να μεταβιβαστεί σε άλλη κατεύθυνση, όπως δυστυχώς συμβαίνει στο αναδιανεμητικό της υφιστάμενης κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής). 
Όλο αυτό το πλέγμα των παροχών χρηματοδοτείται από την Τράπεζα και μόνο. Αν θέλουν οι εργαζόμενοι καταβάλλουν και συμπληρωματική ασφαλιστική εισφορά στον Συνταξιοδοτικό τους Κλάδο…

Η συνολική οικονομική επιβάρυνση του εργοδότη για όλο αυτό το πλέγμα των παροχών, όπως αντιλαμβάνεστε είναι πολύ μεγάλη και μάλιστα σε μία περίοδο που η παρατεταμένη κρίση, αλλά και η πανδημία έχουν σπρώξει τις κατακτήσεις των εργαζομένων στον «Καιάδα» με την διαρκή περιστολή συμφερόντων και δικαιωμάτων.
Εμείς μέσα σε αυτή την ζοφερή περίοδο της μεταμνημονιακής κατάθλιψης και της οικονομικής απραξίας, χτίσαμε το πιο δυνατό τείχος ασφάλειας και προστασίας των δικαιωμάτων του σήμερα και των προσδοκιών του α ύ ρ ι ο.

11)Θα θέλατε να συμπληρώσετε κάτι στο τέλος αυτής της πολύ ενδιαφέρουσας συνέντευξης;

Να επισημάνω ότι είναι το πρώτο και μοναδικό Τ.Ε.Α. στην Ελλάδα τουλάχιστον που ιδρύεται κατόπιν γραπτής συμφωνίας των εκπροσώπων των εργαζομένων με αυτούς του εργοδότη.
Έτσι η μονομερής και εξ ελευθεριότητας παροχή γίνεται συμβατική υποχρέωση υπέρ των εργαζομένων που εξασφαλίζουν σταθερή εκπροσώπηση στην Διοίκηση, αλλά εμμέσως και στη διαχείριση του Ταμείου, αφού αυτές οι δεσμεύσεις προβλέπονται στην Ε.Σ.Σ.Ε. που υπογράψαμε στις 4 Ιουνίου 2021. Ελπίζω να ανοίξει ο δρόμος και σε άλλα συνδικάτα για την κατάκτηση της νέας μορφής συμμετοχικής δράσης με κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα την διαφάνεια.
Να ευχαριστήσω όσους εργάστηκαν άοκνα και από τις δύο πλευρές για να ολοκληρώσουμε ένα εγχείρημα πρωτοποριακό με την ελπίδα τα μόλις 12-15 Τ.Ε.Α. στην Ελλάδα να πολλαπλασιαστούν και να αναπτυχθεί ο Κλάδος της Επαγγελματικής Ασφάλισης όπως στις προηγμένες χώρες της Ευρώπης, αφού αυτός είναι εντελώς διαφορετικός και από τον αντίστοιχο της κρατικής ασφάλισης και από τον αντίστοιχο της ιδιωτικής ασφάλισης, αν και έχει πάρει στοιχεία και από τις δύο.
Τέλος να ευχαριστήσω τα μέλη του Σωματείου μου Union Eurobank και το Δ.Σ. σύσσωμο για την δύναμη και την στήριξη που μας δίνουν, αλλά και για την εμπιστοσύνη για όλους τους χειρισμούς που κάναμε μέχρι το τελικό αίσιο τέλος της διαπραγμάτευσης.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης