Τελευταία Νέα
Τραπεζικά νέα

Γιατί οι τράπεζες δεν τολμούν μεγαλύτερες αυξήσεις κεφαλαίου; - Πειραιώς ή Alpha φέρθηκε καλύτερα στον μικρομέτοχο;

Γιατί οι τράπεζες δεν τολμούν μεγαλύτερες αυξήσεις κεφαλαίου; - Πειραιώς ή Alpha φέρθηκε καλύτερα στον μικρομέτοχο;
Πειραιώς ή Alpha φέρθηκε καλύτερα στον μικρομέτοχο;
Σχετικά Άρθρα

Παρατηρώντας και αξιολογώντας δύο αυξήσεις κεφαλαίου της Πειραιώς στα 1,38 δισεκ. ευρώ και της Alpha bank 800 εκατ ευρώ, η πρώτη ερώτηση που γεννάται είναι γιατί οι τράπεζες δεν αντλούν περισσότερα κεφάλαια;
Και στις δύο αυξήσεις κεφαλαίου που έχουν ανακοινωθεί παίρνουμε ως υπόθεση ότι η Πειραιώς θα μπορούσε να αντλήσει 2 δισεκ. αντί 1,38 δισεκ. ευρώ και η Alpha bank 1,5 δισεκ. αντί 800 εκατ.
Σίγουρα οι διοικήσεις θα επικαλεστούν δύο κλασσικά επιχειρήματα
P/BV δηλαδή χρηματιστηριακή τιμή προς ίδια κεφάλαια και ROE απόδοση ιδίων κεφαλαίων.
Ας δώσουμε ένα παράδειγμα.
Η Alpha bank στο σχέδιο tomorrow θα μειώσει το 2024 τα NPEs στα 1,1 δισεκ. από 11,4 δισεκ. της τρέχουσας περιόδου.
Για την υλοποίηση του σχεδιασμού αυτού τα ενσώματα ίδια κεφάλαια από 7,7 δισεκ. θα μειωθούν στα 5,4 δισεκ. το 2021 για να φθάσουν στα 5,7 δισεκ. το 2022 και στα 6,3 δισεκ. το 2023.
Παίρνουμε ως μέτρο σύγκρισης τα 5,4 δισεκ. tangible book κεφάλαια του 2021 συμπεριλαμβανομένης και της αύξησης των 800 εκατ ευρώ.
Με αύξηση 1,5 δισεκ. αντί 800 εκατ ευρώ η Alpha bank θα είχε αποτίμηση στο χρηματιστήριο με τις ίδιες παραδοχές δηλαδή τιμή 1 ευρώ 3 δισεκ. ευρώ που αυτό μεταφράζεται σε P/BV 0,55 θα ήταν μια ακριβή έκδοση και θα ελαχιστοποιούσε τα ανοδικά περιθώρια για την μετοχή της Alpha bank.
Και με όρους ROE η Alpha bank υποστηρίζει ότι μπορεί να επιτυγχάνει 600 εκατ ευρώ ετησίως από το 2024 δηλαδή περίπου 10% απόδοση επί των ιδίων κεφαλαίων.
Οι ίδιες παραδοχές ισχύουν και για την Πειραιώς.

Η απάντηση

Επί 10 χρόνια όλες οι ελληνικές τράπεζες δεν είχαν ούτε απόδοση ιδίων κεφαλαίων, ούτε P/BV καθώς με τρεις ανακεφαλαιοποιήσεις και ζημίες από τα NPEs η πραγματική τους εικόνα ήταν πολύ επιδεινωμένη.
Εκτιμούμε ότι οι τράπεζες Πειραιώς και Alpha bank έπρεπε να αντλήσουν περισσότερα κεφάλαια η μεν Πειραιώς 2 δισεκ. και η Alpha bank 1,5 δισεκ. ευρώ.
Π.χ. η Alpha bank θα μειώσει με την αύξηση των 800 εκατ το DTC την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση από 3 δισεκ. σε 2,55 δισεκ. ευρώ ενώ με αύξηση 1,5 δισεκ. το DTC θα μειωνόταν κατά 800 εκατ ευρώ.
Εάν αναλυθεί το σχέδιο tomorrow της Alpha bank και οι εκτιμήσεις της τράπεζας για τα δάνεια που θα χορηγήσει συνολικά έως το 2024 περίπου 10 δισεκ. και τα NPEs θα έχουν μειωθεί στο 1,1 δισεκ. ή 2% NPEs ratio το συμπέρασμα που εξάγεται είναι ότι χρειαζόταν περισσότερο εμπροσθοβαρές κεφάλαιο.
Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια tangible book μειώνονται από 7,7 δισεκ. σε 5,4 δισεκ. το 2021 για να αναρριχηθούν στα 5,7 δισεκ. το 2022 και στα 6,2 δισεκ. το 2023.
Η οργανική ανάπτυξη και η κερδοφορία θα αυξήσει στο μέλλον τα κεφάλαια αλλά η πραγματικότητα είναι ότι και η Alpha bank και η Πειραιώς στόχευσαν στα λιγότερο δυνατά κεφάλαια με βάση τις εποπτικές απαιτήσεις του SSM αν και δεν πρέπει να συγκρίνονται οι δύο τράπεζες γιατί ξεκινούν από πολύ διαφορετική κεφαλαιακή αφετηρία.
Προφανώς η Alpha bank ήταν σε καλύτερη κεφαλαιακή θέση από την Πειραιώς προ των αυξήσεων κεφαλαίου.
Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι οι τράπεζες έπρεπε να αντλήσουν περισσότερα κεφάλαια αλλά οι εκδώσεις θα προσέκρουαν στις ακριβές αποτιμήσεις με όρους P/BV και ο κίνδυνος να αποθαρρυνθούν οι επενδυτές θα ήταν μεγαλύτερος…
Η Πειραιώς έπρεπε να μηδενίσει το μετοχικό της κεφάλαιο για να μπορέσει να αποτιμηθεί με όρους P/BV στο 0,30 και η Alpha bank χωρίς να μηδενίσει το κεφάλαιο της στο 0,40 με 0,41.

Πειραιώς ή Alpha φέρθηκε καλύτερα στον μικρομέτοχο;

Τόσο η διοίκηση Ψάλτη στην Alpha bank όσο και η διοίκηση Μεγάλου στην Πειραιώς ακολούθησαν την ίδια μεθοδολογία.
Υλοποίησαν αυξήσεις κεφαλαίου χωρίς δικαιώματα προτίμησης και η μεν Πειραιώς επέτρεψε στους παλαιούς έλληνες μετόχους να έχουν προνομιακή μεταχείριση ενώ η Alpha bank για να αποφύγει το dilution έδωσε το δικαίωμα σε όλους τους παλαιούς μετόχους να συμμετάσχουν στην αύξηση των 800 εκατ ευρώ.
Για να συμμετάσχεις στην αύξηση κεφαλαίου των 800 εκατ ευρώ της Alpha bank η μόνη προϋπόθεση είναι να διαθέτεις μετοχές πριν την αύξηση και την καθορισμένη ημερομηνία που θα οριστεί για την συμμετοχή στην αύξηση κεφαλαίου.
Εάν βάλεις στην ζυγαριά τις δύο αυξήσεις κεφαλαίου και αγνοήσεις την κεφαλαιακή αφετηρία της κάθε τράπεζας, είναι προφανές ότι η Alpha bank φέρθηκε πολύ καλύτερα στους μετόχους της.
Ωστόσο εάν ληφθεί υπόψη η κεφαλαιακή αφετηρία από την οποία ξεκίνησαν οι δύο τράπεζες η σημερινή αποτίμηση της Πειραιώς έχει καλύψει μέρος της ζημίας που προκάλεσε στους μικρομετόχους.
Η Alpha bank υιοθέτησε πιο ήπια προσαρμογή εάν εξαιρεθεί το limit down στις 21 Μαίου η Alpha bank με αποτίμηση 1,5 δισεκ. πριν την αύξηση έχει συμπεριφερθεί πολύ καλύτερα στον μικρομέτοχο της έναντι των 90 εκατ που ήταν η αποτίμηση της Πειραιώς πριν την αύξηση.
Επειδή όμως όλα αξιολογούνται στο τελικό αποτέλεσμα, η Πειραιώς με τρέχουσα αποτίμηση 1,92 δισεκ. κάλυψε μέρος της ζημίας που προκάλεσε στον μικρομέτοχο προφανώς γιατί ήθελε να ευνοήσει όλους τους νέους μετόχους ενώ η Alpha bank επέδειξε καλύτερη επενδυτική δικαιοσύνη… για να χρησιμοποιήσουμε ένα αδόκιμο όρο.
Η Πειραιώς έχει σήμερα αποτίμηση 1,92 δισεκ. με 4,9 δισεκ. κεφάλαια ή P/BV 0,39 και η Alpha bank θα έχει χρηματιστηριακή αξία 2,3 με 2,4 δισεκ. μετά την αύξηση 0,41 P/BV ή 0,44 εφόσον τα tangible book είναι 5,4 δισεκ. για το 2021 και θα φθάσουν στα 5,7 δισεκ. το 2022.
Πρακτικά η Πειραιώς και η Alpha bank ενώ ξεκίνησαν από πολύ διαφορετικές αφετηρίες κεφαλαίων και NPEs, προφανώς η Alpha bank σε πολύ καλύτερη κατάσταση, το τελικό αποτέλεσμα ισοδυναμεί με παραπλήσιες αποτιμήσεις στο χρηματιστήριο.
Η διαδρομή προς αποτιμήσεις στο 0,40 P/BV της Alpha bank ήταν ξεκάθαρα καλύτερη, ηπιότερη και χωρίς ακρότητες ενώ της Πειραιώς πιο βίαιη αλλά όλα προφανώς ξεκινούν από την κεφαλαιακή αφετηρία της κάθε τράπεζας.

Κακό προηγούμενο αυξήσεις κεφαλαίου χωρίς δικαιώματα προτίμησης

Οι τράπεζες επικαλούνται διάφορους λόγους για να δικαιολογήσουν την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης με βασικότερους, είτε τον χρόνο βλέπε Alpha bank, είτε για να ευνοήσει ειδικούς επενδυτές βλέπε Πειραιώς όπως ο Paulson.
Όμως ξεκαθαρίζουμε ότι οι αυξήσεις κεφαλαίου με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης είναι λάθος και αυτή η νέα τακτική δεν θα πρέπει να γίνει η νέα κανονικότητα.
Οι αυξήσεις κεφαλαίου χωρίς δικαιώματα προτίμησης δημιουργούν μεγάλη μεταβλητότητα στις μετοχές, προκαλούν μεγάλες διακυμάνσεις, αυξάνουν την ανησυχία στους επενδυτές ότι θα χάσουν και φέρνουν νέα επενδυτικά ήθη που δεν μπορεί να είναι η νέα κανονικότητα.
Οι αυξήσεις κεφαλαίου πρέπει να υλοποιούνται με δικαιώματα προτίμησης, αυτό είναι το σωστό, το αποδεκτό και το επενδυτικά ηθικό.
Όλα τα υπόλοιπα επιχειρήματα τα «ακούμε» αλλά δεν μπορούν να αντιπροσωπεύουν την νέα κανονικότητα.
Ας είναι οι τελευταίες αυξήσεις κεφαλαίου χωρίς δικαιώματα προτίμησης.

Το σχέδιο της Alpha bank που ονομάζει tomorrow
Alpha_tomorrow.png

alpha_npesss.png
alpha_capitalllbn.png
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης