Τραπεζικά νέα

Tράπεζα Πειραιώς: Στο 27% η συμμετοχή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Tράπεζα Πειραιώς: Στο 27% η συμμετοχή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
Από τις συνολικές μετοχές της Εταιρείας που κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, 123.761 μετοχές έχουν περιορισμένα δικαιώματα ψήφου

Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. («η Εταιρεία») ενημερώνει, κατ΄ εφαρμογή του ν. 3556/2007, όπως ισχύει, κατόπιν της από 11.05.2021 σχετικής γνωστοποιήσεως του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ότι το τελευταίο κατέχει άμεσα από την 07.05.2021, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, συνολικά 337.599.150 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €1 η κάθε μία, ήτοι ποσοστό 27% επί του συνόλου των κοινών μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας.
Από τις συνολικές μετοχές της Εταιρείας που κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, 123.761 μετοχές έχουν περιορισμένα δικαιώματα ψήφου κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 7 α του ν. 3864/2010, όπως ισχύει.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης