Ασφαλιστικά Νέα

Αύξηση του ρυθμού έκδοσης συντάξεων κατά 40% και λάθη σε 50.000 επικουρικές και αναπηρικές

Αύξηση του ρυθμού έκδοσης συντάξεων κατά 40% και λάθη σε 50.000 επικουρικές και αναπηρικές
Ο e-ΕΦΚΑ απονέμει με λάθος υπολογισμό τις μειωμένες επικουρικές συντάξεις, καθώς και τις αναπηρικές συντάξεις με κάτω από 80% διαπιστωμένης αναπηρίας
Σχετικά Άρθρα

Κατά 40% έχει αυξηθεί ο ρυθμός έκδοσης οριστικών συντάξεων σε σχέση με την τελευταία διετία, αλλά υπολείπεται προκειμένου να καλύψει την «κόκκινη» απόσταση των 300.000 εκκρεμών, ενώ την ίδια στιγμή διαπιστώνονται λάθη εξαιτίας του νόμου Κατρούγκαλου στην έκδοση των επικουρικών και αναπηρικών συντάξεων, για τουλάχιστον 50.000 δικαιούχους με αιτήσεις από 1η-1ου-2015.
Συγκεκριμένα, ο e-ΕΦΚΑ απονέμει με λάθος υπολογισμό τις μειωμένες επικουρικές συντάξεις, καθώς και τις αναπηρικές συντάξεις με κάτω από 80% διαπιστωμένης αναπηρίας.
Με τις ρυθμίσεις του νόμου Κατρούγκαλου θεσπίστηκε νέος τρόπος υπολογισμού, τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής σύνταξης.
Για τις κύριες συντάξεις ο νέος τρόπος αφορούσε αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβάλλονταν μετά τις 13-5-2016, ενώ για τις επικουρικές, ο νέος τρόπος υπολογισμού αφορούσε αιτήσεις που υποβλήθηκαν μετά την 1-1-2015.
Για τις κύριες συντάξεις προβλέφθηκε μείωση έως 30% της εθνικής μόνο και όχι της ανταποδοτικής σύνταξης, σε περίπτωση απονομής μειωμένης σύνταξης, δηλαδή σε ηλικιακό όριο χαμηλότερο της πλήρους.

Για τις επικουρικές συντάξεις ορίσθηκε ότι το ύψος της καθορίζεται από το άθροισμα δύο τμημάτων:

  • Το τμήμα σύνταξης, που αφορά χρόνο ασφάλισης μέχρι 31-12-2014 που υπολογίζεται με βάση συντελεστή αναπλήρωσης που για κάθε έτος ασφάλισης αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,45 επί των συνταξίμων αποδοχών
  • Το τμήμα σύνταξης από 1-1-2015 και εφεξής, που υπολογίζεται με βάση μαθηματικό τύπο, στον οποίο λαμβάνεται υπόψη (με έμμεσο τρόπο) η ηλικία συνταξιοδότησης.

Ωστόσο, από καμία διάταξη δεν προβλέφθηκε μείωση του ποσού της επικουρικής σύνταξης όταν απονέμεται μειωμένη σύνταξη γήρατος, δηλαδή σύνταξη σε ηλικιακό όριο χαμηλότερο της πλήρους ή σύνταξη αναπηρίας με ποσοστό χαμηλότερο του 80%.
Παρ΄ όλα αυτά κατά την απονομή των μειωμένων επικουρικών ή επικουρικών αναπηρίας, με ποσοστό μικρότερο του 80% επιβάλλεται μείωση, που στην πρώτη περίπτωση φθάνει έως το 30%, ενώ στην δεύτερη έως το 50%.
Όπως επισημαίνει ο ΕΝΔΙΣΥ, η επιβαλλόμενη μείωση που είναι συμβατή με την κοινωνικοασφαλιστική μας ιστορία αλλά και την θεωρητική προσέγγιση του περιορισμού της απονεμόμενης παροχής, όταν αυτή λαμβάνει χώρα σε ηλικιακό όριο χαμηλότερο της πλήρους ή με ποσοστό αναπηρίας χαμηλότερο αυτού της βαριάς αναπηρίας, ενώ στην κύρια σύνταξη ευρίσκει έρεισμα στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο, στην επικουρική σύνταξη πραγματοποιείται προεχόντως λόγω μιας κοινωνικοασφαλιστικής πρακτικής του παρελθόντος, η οποία βεβαίως είχε τότε νομοθετημένη από 1-1-2015 όμως από καμία ρύθμιση δεν προβλέπεται.

Επιταχύνθηκε η απονομή συντάξεων, αλλά το σύστημα πάσχει

Με βάση τα στοιχεία της έκθεσης ΑΤΛΑΣ, για τον Ιανουάριο παρατηρείται σημαντική αύξηση στο ρυθμό απονομής των συντάξεων και σταθερή μείωση των εκκρεμοτήτων.
Συγκεκριμένα, ολοκληρώθηκαν 16.251 αιτήματα συνταξιοδότησης συγκριτικά με 13.515 τον Ιανουάριο του 2020 και 11.643 τον αντίστοιχο μήνα του 2019. Έτσι, η αύξηση του ρυθμού ολοκλήρωσης των αιτημάτων τον Ιανουάριο 2021 ανέρχεται σε 20,24% έναντι του Ιανουαρίου του 2020 και 39,58% έναντι του Ιανουαρίου του 2019 και παρά το γεγονός πως οι υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ λειτουργούσαν με μειωμένο προσωπικό λόγω της πανδημίας του COVID-19.
Σημαντικό τμήμα της αύξησης αυτής προήλθε μέσω της ψηφιακής απονομής «ΑΤΛΑΣ».
Μέσω του συστήματος «ΑΤΛΑΣ», από την έναρξη λειτουργίας του τον Ιούλιο του 2020 μέχρι τις 31 Μαρτίου 2021 έχουν εκδοθεί ψηφιακά συνολικά 25.537 συντάξεις, όπου 19.321 εξ αυτών Σημαντικό τμήμα της αύξησης αυτής προήλθε μέσω της ψηφιακής απονομής «ΑΤΛΑΣ».
Μέσω του συστήματος «ΑΤΛΑΣ», από την έναρξη λειτουργίας του τον Ιούλιο του 2020 μέχρι τις 31 Μαρτίου 2021 έχουν εκδοθεί ψηφιακά συνολικά 25.537 συντάξεις, όπου 19.321 εξ αυτών αφορούν σε μεταβιβάσεις και 6.216 σε συντάξεις γήρατος αγροτών.
vasilopoulos_1.JPG

Οι νέες αιτήσεις για συνταξιοδότηση που υποβάλλουν οι ασφαλισμένοι παρουσιάζουν αυξητικές τάσεις από το 2017 που ιδρύθηκε ο e-ΕΦΚΑ, με το φαινόμενο να εμφανίζεται πιο έντονο το τετράμηνο Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος του 2019 (αύξηση 18,53% - 9.494 περισσότερες νέες αιτήσεις σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2018).
Οι αιτήσεις καταγράφονται με βάση την ημερομηνία υποβολής αντί της ημερομηνίας καταχώρησης στο πληροφοριακό σύστημα στο παρελθόν, καθώς στα τέλη του 2019 διαπιστώθηκε ότι υπήρχε μεγάλος αριθμός αιτημάτων τα οποία δεν είχαν καταχωρηθεί για πολλούς μήνες.
Για το 2021 το πλήθος των νέων αιτήσεων κύριας σύνταξης εκτιμάται περίπου στις 155.000 συνολικά.

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης