Ασφαλιστικά Νέα

Minetta: Κέρδη 20,5 εκατ. το 2020 με δείκτη SCR 159%

Minetta: Κέρδη 20,5 εκατ. το 2020 με δείκτη SCR 159%
Πτώση κερδοφορίας 10% από αρνητική επίδραση του επενδυτικού

Κέρδη ασφαλίσεων €20,5 εκ., έναντι €22,5 εκ. σε σχέση με το 2019 και Δείκτη Φερεγγυότητας 159,3% έγραψε η Minetta Ασφαλιστική για το 2020
Τα Κέρδη Ασφαλίσεων (Τεχνικό Αποτέλεσμα + Επενδυτικό Αποτέλεσμα + Λοιπά) της διαμορφώθηκαν στα €20,5 εκ., έναντι €22,5 εκ. σε σχέση με το 2019 παρουσιάζοντας μείωση 10% που αποδίδεται στην αρνητική επίδραση του επενδυτικού αποτελέσματος που διαμορφώθηκε σε ζημιά (2,9) εκ. έναντι θετικού αποτελέσματος 4,7 εκ. το 2019.
Το τεχνικό αποτέλεσμα για το 2020 παρουσιάζει σημαντική αύξηση και ανήλθε σε €22,9 εκ. βελτιωμένο κατά 32% έναντι €17,3 εκ. το 2019, έχοντας αυξηθεί σε όλους τους κλάδους.
Στον κλάδο Ζωής αυξήθηκε οριακά αναφορικά με το 2019 κατά € 0,23 εκ. σε μειούμενη παραγωγή κατά 9% στα €2,4 εκ. η Αστική Ευθύνη Αυτοκινήτου παρουσίασε αύξηση του τεχνικού αποτελέσματος κατά 40,4% στα €11,4 εκ. η αύξηση της ασφαλιστικής παραγωγής, που παρουσίασαν οι Λοιποί κλάδοι Γενικών ασφαλίσεων κατά 5,3%, συνέβαλε ώστε το τεχνικό αποτέλεσμα να ανέλθει σε €11,3 εκ. αυξημένο 23,3% έναντι του 2019.
Με δεδομένο ότι ο εμπορικός κλάδος του Αυτοκινήτου αποτελεί περίπου το 85% του χαρτοφυλακίου, η αύξηση των λοιπών κλάδων οφείλεται σε αυξανομένη διείσδυση των συμπληρωματικών καλύψεων στο κλάδο αυτοκινήτου
Σε επίπεδο Μικτών Εγγεγραμμένων Ασφαλίστρων και συναφών Εσόδων («ΜΕΑ + Δικαιώματα») παρατηρείται μια οριακή μείωση -1,6% λόγω μείωσης του ΜΕΑ εξ αίτιας της έκπτωσης «περιορισμένης κυκλοφορίας». Αντίθετα επί των Καθαρών Δεδουλευμένων Ασφαλίστρων και συναφών Εσόδων («ΚΔΑ + Δικαιώματα»), σημειώθηκε μείωση -4,7% που εν μέρει αποδίδεται στην εξέλιξη της ετησίας παραγωγής χρονικά.
Ο Κλάδος Αυτοκινήτου αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας.
Το σύνολο των ασφαλισμένων οχημάτων διαμορφώθηκε στα 218 χιλιάδες οχήματα για την περίοδο αναφοράς (+ 1,6% σε σχέση με το 2019).
Η αύξηση αυτή συνοδεύτηκε από οριακή μείωση παραγωγής, ενώ μείωση παρουσίασε και το ΜΕΑ + Δικαίωμα (κατά 4,0%) , σε αντιστοιχία και με τα στοιχεία της ασφαλιστικής αγοράς για τον κλάδο Η μείωση παραγωγής στην Αστική Ευθύνη Αυτοκινήτου κατά 5,9% για την Εταιρεία και είναι κατ’ αντιστοιχία με την ετησία μείωση του συνολικού κλάδου Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτου όπου σύμφωνα με στοιχεία της ΕΑΕΕ ανήλθε σε -5,7% σε σύγκριση με το 2019.

Δείκτες Φερεγγυότητας SCR, MCR 2020

Ο Δείκτη Κάλυψης Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας (SCR) για το 2020 διαμορφώθηκε στο 159,3%, ξεπερνώντας τον μεσοπρόθεσμο στόχο του 120%. Ο Δείκτης Κάλυψης Ελάχιστης Κεφαλαιακής Απαίτησης (MCR) στο 593,2%.

Έλενα Ερμείδου

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης