Τελευταία Νέα
Τραπεζικά νέα

Έως 8 Μαρτίου ψηφίζεται ο νόμος για ΤΧΣ και αποστέλλεται ο Ηρακλής 2 σε θεσμούς – Στις 16/3 ανακοινώνει η Πειραιώς ΑΜΚ

Έως 8 Μαρτίου ψηφίζεται ο νόμος για ΤΧΣ και αποστέλλεται ο Ηρακλής 2 σε θεσμούς – Στις 16/3 ανακοινώνει η Πειραιώς ΑΜΚ
Η Πειραιώς στις 16 Μαρτίου 2021 θα ανακοινώσει τα σχέδια της για αύξηση κεφαλαίου 1,1 με 1,3 δισεκ.
Σχετικά Άρθρα

Έως τις 8 Μαρτίου 2021 ή το νωρίτερο την Παρασκευή 5 Μαρτίου η κυβέρνηση θα έχει ψηφίσει τον νόμο που θα διέπει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Ταυτόχρονα έως τις 8 Μαρτίου θα έχει σταλεί στους θεσμούς, στις Βρυξέλλες και στην DGComp την Επιτροπή Ανταγωνισμού η πρόταση για τον Ηρακλή 2 όπου όλες οι τράπεζες συνωστίζονται για να συμμετάσχουν.
Ήδη η Πειραιώς έχει κάνει σημαντική προεργασία, ώστε να συμμετάσχει με 7 δισεκ. τιτλοποίηση (στον Ηρακλή 2 θα εντάξει δύο τιτλοποιήσεις 7 και 7 δισεκ. η μια θα πραγματοποιηθεί το 2021 και η δεύτερη το 2022).
Η Πειραιώς στις 16 Μαρτίου 2021 θα ανακοινώσει τα σχέδια της για αύξηση κεφαλαίου 1,1 με 1,3 δισεκ. με τιμή αύξησης κεφαλαίου προ των απαραίτητων αναπροσαρμογών της ονομαστικής αξίας... στα 0,30 ευρώ.
Η κυβέρνηση επιταχύνει το θεσμικό πλαίσιο ώστε οι τράπεζες να μπορούν να υλοποιήσουν αυξήσεις κεφαλαίου και ταυτόχρονα να συνεχίσουν την διαδικασία εξυγίανσης τους.

Το σχέδιο της κυβέρνησης για την επόμενη ημέρα των τραπεζών

Η κυβέρνηση μελετάει ένα σχέδιο για την επόμενη ημέρα για το πώς οι τράπεζες
θα χρηματοδοτήσουν την οικονομία με 80-100 δισεκ. σε 4 χρόνια, πως θα συμβάλλουν στην ανάκαμψη της χρηματιστηριακής αγοράς και πως θα συνδράμουν στην αναβάθμιση της οικονομίας σε επενδυτική βαθμίδα από το 2022.
Το bankingnews θα παρουσιάσει μέρος αυτού του σχεδιασμού στις 2 Μαρτίου 2021.

Τι περιλαμβάνει ο νέος νόμος για το ΤΧΣ

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο νέος νόμος για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) που είναι ο βασικός μέτοχος των τραπεζών περιλαμβάνει ορισμένα ενδιαφέροντα στοιχεία που είναι ξεκάθαρα προς την σωστή κατεύθυνση.
Το ΤΧΣ κατέχει το 61,35% των μετοχών της Πειραιώς, το 40,3% των μετοχών της Εθνικής τράπεζας, 10,98% της Alpha bank και το 1,4% της Eurobank.

Ορισμένα από τα θετικά στοιχεία του νέου νόμου είναι

1)Ότι το ΤΧΣ θα μπορεί να συμμετέχει και σε αυξήσεις κεφαλαίου με αναπτυξιακή διάσταση.
Στο παρελθόν το Ταμείο συμμετείχε σε προληπτικές ανακεφαλαιοποιήσεις, για να αντιμετωπιστεί πιθανή αφερεγγυότητα ή σε δημόσια χρηματοδοτική στήριξη και εξυγίανση.
Πλέον το ΤΧΣ θα συμπεριφέρεται ως κοινός μέτοχος, θα έχει τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους άλλους μετόχους.
2)Η συμμετοχή του ΤΧΣ στις μελλοντικές αυξήσεις κεφαλαίου θα λειτουργεί και ως μηχανισμός εγγύησης των αυξήσεων κεφαλαίου, καθώς θα μπορεί να συμμετέχει ολικώς δηλαδή να συμμετέχει κατά το ύψος της συμμετοχής, μερικώς με βάση το ενδιαφέρον ιδιωτών μετόχων ή και ακόμη να καλύπτει τυχόν αδιάθετες μετοχές αυξάνοντας το ποσοστό συμμετοχής στις τράπεζες.
3)Το ΤΧΣ διατηρεί το δικαίωμα veto εάν μια τράπεζα επιδιώξει να περιορίσει ή αποκλείσει το Ταμείο από σχέδια αυξήσεων κεφαλαίου
4)Η αποεπένδυση δηλαδή η διαδικασία μείωσης του ποσοστού του ΤΧΣ στις ελληνικές τράπεζες, μπορεί να πραγματοποιηθεί με μερική άσκηση των δικαιωμάτων σε μια αύξηση κεφαλαίου ή με πώληση – διάθεση μετοχών
5)Όλα αυτά έχουν ως σκοπό την μεσοπρόθεσμη αποεπένδυνση του ΤΧΣ από τις ελληνικές τράπεζες

Υπάρχουν και αντιφάσεις στο νέο νόμο


Ενώ η γενική προσέγγιση του νέου νόμου που θα διέπει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας είναι σωστή, υπάρχουν ορισμένες αντιφάσεις που χρήζουν προσοχής.
Ενώ ο νόμος αναφέρει ότι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας μπορεί να ασκήσει ολικώς τα δικαιώματα σε μια αύξηση με βάση το ποσοστό του, έχει επίσης και την δυνατότητα μερικής συμμετοχής, άρα θα υποστεί αραίωση το ποσοστό του – απίσχναση ή dilution – αλλά ταυτόχρονα μπορεί και να καλύπτει αδιάθετες δηλαδή να αυξάνει το ποσοστό του.
Η προσέγγιση αυτή καλύπτει όλο το εύρος των επιλογών για το Ταμείο… ωστόσο ο νέος νόμος είναι εμποτισμένος με την φιλοσοφία της αποεπένδυσης.
Ενώ είναι ορθή η αναφορά, η συμμετοχή του ΤΧΣ να μην συνιστά κεφαλαιακή ενίσχυση σε μια αύξηση κεφαλαίου, ωστόσο ζητείται από δύο συμβούλους να αποτιμήσουν τα δεδομένα και να κρίνουν εάν αξίζει να επενδύσει σε αύξηση κεφαλαίου βελτιώνοντας την αξία της υφιστάμενης συμμετοχής ή σχεδιάζοντας την αποεπένδυση.
Λαμβάνοντας υπόψη πόσα κεφάλαια έχει επενδύσει το ΤΧΣ σχεδόν 44 δισεκ. η αποεπένδυση πρέπει να συντελεστεί με ειδικούς όρους… ενώ η συμμετοχή στην αύξηση θα πρέπει να δικαιολογηθεί εάν θα αυξήσει την αξία της συμμετοχής.
Η τιμή κτήσης και η τιμή διάθεσης στην αύξηση κεφαλαίου μπορούν να είναι χαμηλότερες από τις πιο πρόσφατες τιμές κτήσης των μετοχών.
Επιπροσθέτως, η τήρηση της εν λόγω διαδικασίας κατά το σχέδιο νόμου θεωρείται ότι συνιστά επιμελή διαχείριση της περιουσίας του ΤΧΣ από το ίδιο και ότι, σε περίπτωση που η συγκεκριμένη μορφή αποεπένδυσης αποδειχθεί εν τέλει επιζήμια για την περιουσία τουΤΧΣ , η κίνηση ποινικής διαδικασίας είναι δυνατή μόνον εάν το ίδιο αυτοαποφασίσει να κινήσει ποινική δίωξη βάσει των σχετικών διατάξεων του ελληνικού Ποινικού Κώδικα.
Είναι προφανές ότι ο νόμος δίνει νομική ασυλία στην διοίκηση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Παρέχεται κάποιας μορφής προστασία στην διοίκηση του ΤΧΣ


Όπως ανέφερε η ΕΚΤ οποιαδήποτε τροποποίηση στη δομή διακυβέρνησης του ΤΧΣ θα πρέπει να έχει ως γνώμονα την παροχή σε αυτό της δυνατότητας ουσιαστικής επιδίωξης και εκπλήρωσης της κρίσιμης σημασίας εντολής του για διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, με παράλληλη ελαχιστοποίηση του κόστους για τους φορολογούμενους.
Η τελευταία πρόταση ουσιαστικά τερματίζει τα σχέδια για εναλλακτική λύση δηλαδή bad bank.

To συμπέρασμα


Ο νέος νόμος ενώ επιτρέπει όλα τα εναλλακτικά σενάρια, αύξηση ποσοστού, κάλυψη ποσοστού, μείωση ποσοστού για το ΤΧΣ στις ελληνικές τράπεζες, στην πράξη καθοδηγεί το Ταμείο στην διαδικασία αποεπένδυσης
Η αποεπένδυση εάν δεν πραγματοποιείται σε τιμές υψηλότερες σε σχέση με παρελθούσες αυξήσεις κεφαλαίου, δεν διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον.
Ενώ στον νόμο αναφέρεται η ελαχιστοποίηση του βάρους για τους έλληνες φορολογούμενους ορθή προσέγγιση η έννοια πραγματική οικονομική σημασία για μερική ή ολική συμμετοχή στις αυξήσεις κεφαλαίου θα είναι μείζονος σημασίας θέμα το επόμενο διάστημα.
Ο νόμος για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας έχει θετικά στοιχεία αλλά και αντιφάσεις που στην πράξη θα δοκιμάσουν την στόχευση του.
Το διακύβευμα πρέπει να είναι να κερδίσουν οι ιδιώτες μέτοχοι αλλά να μην χάσει το ΤΧΣ που εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης