Τραπεζικά νέα

Θετική γνώμη από την ΕΚΤ 26/2 για τον νόμο για το ΤΧΣ, ψηφίζεται 9 έως 12/3 – Ο CEO αποσυνδέεται από εποπτικές αρχές

Θετική γνώμη από την ΕΚΤ 26/2 για τον νόμο για το ΤΧΣ, ψηφίζεται 9 έως 12/3  – Ο CEO αποσυνδέεται από εποπτικές αρχές
Η προκήρυξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την θέση του διευθύνοντος συμβούλου του ΤΧΣ στις 1 ή 8 Μαρτίου
Σχετικά Άρθρα

Η ελληνική κυβέρνηση επιταχύνει τις θεσμικές τις παρεμβάσεις για την εξυγίανση των ελληνικών τραπεζών καθώς τόσο ο νόμος που θα διέπει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα ψηφιστεί έως τις 12 Μαρτίου 2021 ή το διάστημα μεταξύ 9 και 12 Μαρτίου 2021 ενώ την 1η ή 8η Μαρτίου θα δημοσιευθεί και η προκήρυξη για τον νέο διευθύνοντα σύμβουλο του Ταμείου…

Σήμερα 26 Φεβρουαρίου 2021 η γνώμη της ΕΚΤ για τον νόμο που θα διέπει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Σήμερα 26 Φεβρουαρίου 2021 θα δημοσιοποιήσει η ΕΚΤ την γνώμη για τον νόμο που θα διέπει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Σχεδόν σε ποσοστό 90% έχει αποδεχθεί τις παραμέτρους της ελληνικής κυβέρνησης και πλέον στόχος είναι να ψηφιστεί στο διάστημα μεταξύ 9 και 12 Μαρτίου 2021.

Η προκήρυξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την θέση του διευθύνοντος συμβούλου του ΤΧΣ στις 1 ή 8 Μαρτίου

H Egon Zehnder Βρετανίας έχει αναλάβει την διαδικασία αναζήτησης νέου διευθύνοντος συμβούλου για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Η προκήρυξη της διαγωνιστικής διαδικασίας θα δημοσιευθεί την 1η ή 8η Μαρτίου 2021 και στόχος είναι έως τέλος Μαρτίου ή το αργότερο την 1η εβδομάδα του Απριλίου να έχει προταθεί ο διευθύνων σύμβουλος.
Η κυβέρνηση όπως θα ορίζει και ο νόμος θα ήθελε ο νέος διευθύνων σύμβουλος να είναι πλήρως αποσυνδεδεμένος από τις εποπτικές αρχές.
Μάλιστα το ΤΧΣ θα λειτουργεί ως κοινός μέτοχος των τραπεζών και όχι με τον παλαιό του ρόλο ως ειδικό Ταμείο για την χρηματοπιστωτική σταθερότητα των τραπεζών.
Αρμόδια πηγή αναφέρει ότι θα πρέπει να υπάρξει αποσύνδεση μεταξύ της διοίκησης του Ταμείου με οποιαδήποτε εποπτική αρχή, είτε της ΤτΕ, είτε της ΕΚΤ.
Δεν μπορεί ο κοινός μέτοχος των τραπεζών το ΤΧΣ να εποπτεύεται από εποπτική αρχή.
Αυτή η παράμετρος μπορεί να είναι πολύ ουσιώδης και στο ποιοι θα διεκδικήσουν τελικώς την θέση του διευθύνοντος συμβούλου.
Στην προκήρυξη πάντως είναι πιθανό να αναφέρεται ότι θα πρέπει να ομιλεί την ελληνική γλώσσα όπερ σημαίνει ότι θα είναι έλληνας, οι πειραματισμοί με ξένους μάλλον δεν θα επαναληφθούν.
Εν τω μεταξύ ο Αιβάζης παλαιό στέλεχος του ΟΤΕ και των τραπεζών θα αντικαταστήσει την Μ. Φραγκάκη στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Ο νέος νόμος για το ΤΧΣ

Με βάση τον σχεδιασμό μεταξύ  9 και 12 Μαρτίου 2021 θα έχει ψηφιστεί ο νόμος που θα αφορά το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Αλλάζει επενδυτικό προφίλ το ΤΧΣ

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) διαδραμάτισε σημαίνοντα ρόλο στις 3 μεγάλες ανακεφαλαιοποιήσεις των ελληνικών τραπεζών.
Το ΤΧΣ είχε στόχο να συμβάλλει στην χρηματοπιστωτική σταθερότητα, δηλαδή στην σταθερότητα των τραπεζών.
Ως ειδικό νομικό πρόσωπο θα πρέπει να κρατήσει μέρος αυτού του ρόλου αλλά θα πρέπει να εξελιχθεί το προφίλ του.
Θα πρέπει το ΤΧΣ να μετατραπεί περισσότερο σε κοινό μέτοχο.
Κοινός μέτοχος σημαίνει ότι πρέπει να λειτουργεί πλέον περισσότερο για την αποκομιδή κέρδους αλλά χωρίς να συγκρούεται με άλλους μετόχους και ταυτόχρονα να διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον.
Επίσης το ΤΧΣ θα επιλέγει το πότε θα συμμετέχει πλήρως ή μερικώς στις μελλοντικές αυξήσεις κεφαλαίου των τραπεζών και θα συνεχίσει να διατηρεί ένα ρόλο εγγυητή κάλυψης των αυξήσεων κεφαλαίου.

Αποσυνδέεται η Τράπεζα της Ελλάδος από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Άπαξ και αλλάζει το προφίλ του ΤΧΣ, είναι εύλογο να αλλάξει και η διοικητική του δομή, υπό την έννοια ότι δεν πρέπει να συνδέεται π.χ. με την Τράπεζα της Ελλάδος.
Το ΤΧΣ δεν είναι επόπτης των τραπεζών, είναι Ταμείο σε ρόλο μετόχου που τώρα θα αλλάξει προφίλ και θα εξελιχθεί σε κοινό μέτοχο.
Προφανώς δεν μπορεί και δεν πρέπει να έχει σχέση η Τράπεζα της Ελλάδος με το ΤΧΣ.
Να σημειωθεί ότι ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του ΤΧΣ ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος αυτό θα αλλάξει.

Τι θα περιλαμβάνει η ρήτρα νομικής ευθύνης

Το κράτος κατανοεί ότι η μετατροπή του ΤΧΣ από Ταμείο που εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον σε κοινό μέτοχο που θα εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, ενέχει ρίσκα για την διοίκηση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Πολλά τα ζητήματα

  • Θα συμμετέχει το ΤΧΣ μερικώς, ολικώς ή κατά το δοκούν στις μελλοντικές αυξήσεις κεφαλαίου των τραπεζών και ποιοι παράγοντες θα το καθορίζουν;
  • Θα μπορεί να αποεπενδύει μέσω placement το ΤΧΣ από τις ελληνικές τράπεζες και με ποιους όρους;
  • Εάν το ΤΧΣ συμμετάσχει σε αύξηση κεφαλαίου ή πουλήσει μετοχές, οι μεγάλες αποκλίσεις από τις παρελθούσες τιμές δεν θα πρέπει να συνιστούν ποινικό αδίκημα.

Τι θα περιλαμβάνει ο νόμος για τις αλλαγές στα διοικητικά συμβούλια των τραπεζών;

Ο νέος νόμος που θα διέπει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα περιλαμβάνει μια ενδιαφέρουσα ρήτρα.
Πως θα στελεχώνονται τα διοικητικά συμβούλια των τραπεζών;
Η κυρίαρχη άποψη ήταν να στελεχώνονται κατά βάση από τραπεζικά στελέχη του εξωτερικού.
Το καθεστώς αυτό αλλάζει, ώστε περισσότεροι έλληνες να συμμετέχουν στα διοικητικά συμβούλια.
Επίσης το ΤΧΣ ως κοινός μέτοχος θα συμμετέχει ενεργά στα διοικητικά συμβούλια των τραπεζών χωρίς όμως να λειτουργεί εις βάρος των ιδιωτικών κεφαλαίων.

Διατηρείται η ρήτρα του veto για ειδικά θέματα

Ως γνωστό στο υφιστάμενο καθεστώς που διέπει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ως μέτοχος των τραπεζών μπορεί να ασκήσει veto σε αποφάσεις της διοίκησης.
Με τον νέο νόμο διατηρείται το veto αλλά μόνο για ειδικά θέματα, μειώνεται η περίμετρος δράσης του veto.
Ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις για την αποεπένδυση του δημοσίου από τις τράπεζες

Η Κυβέρνηση έχει ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τους θεσμούς, την ΕΚΤ και τις ελληνικές τράπεζες καθώς και με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για το πώς και το πότε θα αποεπενδύσει το Ταμείο από τις ελληνικές τράπεζες.
Να σημειωθεί ότι το ΤΧΣ κατέχει

  • Το 61,34% της Πειραιώς τρέχουσας αξίας 415 εκατ ευρώ
  • Το 40,3% της Εθνικής τράπεζας τρέχουσας αξίας 725 εκατ ευρώ
  • Το 10,9% της Alpha bank τρέχουσας αξίας 125 εκατ ευρώ
  • Το 1,4% της Eurobank τρέχουσας αξίας 29 εκατ ευρώ

Η συνολική αποτίμηση των μετοχών του ΤΧΣ στις ελληνικές τράπεζες ανέρχεται σε 1,3 δισεκ. ευρώ ενώ συνολικά επενδύθηκαν περίπου 44 δισεκ. ευρώ ή συνολική λογιστική ζημία ανέρχεται σε 97% επί της συνολικής επένδυσης.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης