Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

H ΛΑΡΚΟ χρειάζεται 250 εκατ επενδύσεις, 500 εργαζόμενους – Το δημόσιο θα ωφεληθεί έως 140 εκατ… και το τίμημα

H ΛΑΡΚΟ χρειάζεται 250 εκατ επενδύσεις, 500 εργαζόμενους – Το δημόσιο θα ωφεληθεί έως 140 εκατ… και το τίμημα
Οι επενδύσεις πρέπει να αποτελέσουν αυστηρό προαπαιτούμενο για τον τελικό πλειοδότη της διαγωνιστικής διαδικασίας της ΛΑΡΚΟ
Σχετικά Άρθρα

Η μεταλλουργική εταιρία ΛΑΡΚΟ έχει κοστίσει στο ελληνικό δημόσιο 800 εκατ ευρώ τα τελευταία χρόνια.
Η εταιρία που ίδρυσε ο Πρόδρομος – Αθανασιάδης Μποδοσάκης με μεγάλες προοπτικές κατέληξε ένα προβληματικό assets του δημοσίου απόρροια μακροχρόνιας χείριστης επενδυτικής και επιχειρηματικής στρατηγικής.
Πρόκειται για μια εταιρία του ευρύτερου δημόσιου τομέα, χρεοκοπημένη επιχειρηματικά αν και οι δυνατότητες της είναι μεγάλες, αφέθηκε φθάνοντας στο σημείο ακόμη και ο νέος εξοπλισμός να είναι απαρχαιωμένος.
Με την πώληση της ΛΑΡΚΟ το ελληνικό δημόσιο υπό μια έννοια θα ωφεληθεί 140 εκατ όχι γιατί θα πάρει 140 εκατ προφανώς αλλά γιατί
1)Δεν θα ζημιώνεται 100 εκατ ετησίως
2)Το κόστος διαχείρισης θα το αναλάβει άλλη εταιρία
3)Θα πληρώνονται φόροι, ΔΕΗ και ασφαλιστικά ταμεία.

Το τίμημα και οι επενδύσεις

Για να μπορέσει να λειτουργήσει η ΛΑΡΚΟ στο νέο περιβάλλον απαιτείται ο νέος επενδυτής να επενδύσει τουλάχιστον 250 εκατ ευρώ.
Μάλιστα θα υπάρχει ρήτρα που θα αφορά τις επενδύσεις που θα πρέπει να υλοποιήσει ο νέος αγοραστής.
Οι επενδύσεις πρέπει να αποτελέσουν αυστηρό προαπαιτούμενο για τον τελικό πλειοδότη της διαγωνιστικής διαδικασίας και μάλιστα να υπάρχει και αυστηρό πλαίσιο penalty εάν δεν τηρηθούν οι επενδυτικοί στόχοι.
Το τίμημα που θα πληρώνεται για τα επόμενα χρόνια πρέπει να είναι μίσθωση ως ποσοστό επί του τζίρου.
Οι εργαζόμενοι δεν μπορεί να προσεγγίζουν τους 1100 αν και όλα θα εξαρτηθούν π.χ. εάν υιοθετηθούν δραστηριότητες υδατομεταλλουργίας, επεξεργασία νέων μετάλλων κ.α.
Το προσωπικό της ΛΑΡΚΟ δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 500 άτομα αλλά και δεν μπορεί να μειωθεί κάτω των 350 ατόμων.

Οι υποψήφιοι μνηστήρες

Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ) ανακοινώνει ότι έξι Ενδιαφερόμενα Μέρη υπέβαλαν Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για τη μίσθωση του μεταλλευτικού εργοστασίου στη Λάρυμνα, των μεταλλείων στη Λάρυμνα και το Λούτσι και μεταλλευτικών δικαιωμάτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου.

Ειδικότερα, ενδιαφέρον εκδήλωσαν οι εξής (με αλφαβητική σειρά)

1) COMMODITY & MINING INSIGHT IRELAND LIMITED
2) GEK TERNA S.A. - AD HOLDINGS AG
3) MYTILINEOS S.A.
4) SOLWAY INVESTMENT GROUP LIMITED
5) THARISA PLC
6) TRAFIGURA GROUP Pte Ltd

Οι σύμβουλοι αξιοποίησης του Ταμείου, αφού αξιολογήσουν τις υποβληθείσες εκδηλώσεις ενδιαφέροντος, θα υποβάλουν την εισήγησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ σχετικά με τους υποψηφίους που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής για την επόμενη φάση του διαγωνισμού (φάση δεσμευτικών προσφορών).
Tο ΤΑΙΠΕΔ, μετά από ανάθεση του Ελληνικού Δημοσίου, διενεργεί διεθνή διαγωνιστική διαδικασία αναφορικά με:
(i) τη μίσθωση του δημόσιου μεταλλείου Λάρυμνας, που περιλαμβάνει τα σχετικά μεταλλευτικά δικαιώματα, το μεταλλευτικό εργοστάσιο και τα ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό του, τα οποία ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο και επί του παρόντος μισθώνονται στην «Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρεία ΛΑΡΚΟ» (ΛΑΡΚΟ) και
(ii) τη μίσθωση του δημόσιου μεταλλείου στο Λούτσι, το οποίο περιλαμβάνει τα σχετικά μεταλλευτικά δικαιώματα με τα ακίνητα και τις εγκαταστάσεις του, τα οποία ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο.
Υπενθυμίζεται ότι με βάση το άρθρο 21 Ν. 4664/2020, στις 23/11/2020 ο ειδικός διαχειριστής της ΛΑΡΚΟ δημοσίευσε πρόσκληση για υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν στη ΛΑΡΚΟ μέσω διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας. Πρόκειται για παράλληλη, ωστόσο ξεχωριστή και ανεξάρτητη διαδικασία από τον διαγωνισμό του Ταμείου.

Το προφίλ των ενδιαφερόμενων

GEK Terna Group - AD Holdings A.G. (Κοινοπραξία)

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι ένας μεγάλος ελληνικός Όμιλος, με δραστηριότητες στους τομείς των υποδομών, παραγωγής, προμήθειας και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας από θερμικές πηγές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), στις παραχωρήσεις, στη διαχείριση απορριμμάτων καθώς και στην ανάπτυξη και διαχείριση ακινήτων.
Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, στις ΗΠΑ και στη Μέση Ανατολή. O Όμιλος είναι εισηγμένος στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Η AD Holdings AG αποτελεί εταιρία συμμετοχών με έδρα την Ελβετία και δραστηριοποιείται στην απόκτηση, διαχείριση και εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων.

Tharisa Plc

Η Tharisa Plc, αποτελεί έναν καθετοποιημένο όμιλο ορυκτών πόρων, ο οποίος δραστηριοποιείται στην εξερεύνηση, στην εξόρυξη, στη μεταποίηση και στον εμπλουτισμό, στο μάρκετινγκ, στις πωλήσεις και στην εφοδιαστική αλυσίδα μετάλλων της ομάδας του λευκόχρυσου («PGMS») και συμπυκνωμάτων χρωμίου.
Ο όμιλος κατέχει και λειτουργεί το ορυχείο Tharisa, το οποίο βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα του συγκροτήματος Bushveld στη Νότια Αφρική.
Τα κεντρικά γραφεία του ομίλου βρίσκονται στην Κύπρο, ενώ είναι επίσης εισηγμένος στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Mytilineos Group

O Mytilineos είναι ένας μεγάλος Ελληνικός όμιλος με δραστηριότητες στους τομείς της μεταλλουργίας, των έργων EPC (εξειδικευμένα ενεργειακά έργα ευρείας κλίμακας, που καλύπτουν το πλήρες φάσμα της Μελέτης - Προμήθειας – Κατασκευής), ηλεκτρικής ενέργειας και εμπορίας φυσικού αερίου.
Ο Όμιλος είναι εισηγμένος στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ενώ έχει παρουσία στις αγορές.
O Mytilineos είναι ένας μεγάλος Ελληνικός όμιλος με δραστηριότητες στους τομείς της μεταλλουργίας, των έργων EPC (εξειδικευμένα ενεργειακά έργα ευρείας κλίμακας, που καλύπτουν το πλήρες φάσμα της Μελέτης - Προμήθειας – Κατασκευής), ηλεκτρικής ενέργειας και εμπορίας φυσικού αερίου.
Ο Όμιλος είναι εισηγμένος στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ενώ έχει παρουσία στις αγορές της Ευρώπης, της Τουρκίας, της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής με δραστηριότητα σε 29 χώρες. Στον κλάδο της μεταλλουργίας, ο Όμιλος δραστηριοποιείται μέσω της θυγατρικής του εταιρίας Αλουμίνιον της Ελλάδος Α.Ε., που αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους καθετοποιημένους παραγωγούς αλουμινίου και αλουμίνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Solway Investment Group Ltd.

Ο Solway Investment Group αποτελεί έναν μεταλλευτικό και μεταλλουργικό όμιλο με έδρα την Ελβετία.
Ο Όμιλος λειτουργεί ορυχεία και εργοστάσια τήξης στη Γουατεμάλα, στην Ουκρανία, στη Ρωσία, στην Βόρεια Μακεδονία, στην Ινδονησία και στις Φιλιππίνες, δίνοντας έμφαση κυρίως στην παραγωγή νικελίου.
Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στον κλάδο του νικελίου από το 2003 και αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς σιδηρονικελίου (Fe-Ni) παγκοσμίως.

Trafigura Group Pte. Ltd.

O όμιλος Trafigura Group Pte. ιδρύθηκε το 1993 και εδρεύει στη Σιγκαπούρη.
Ο Όμιλος ασχολείται με το εμπόριο και τη μεταφορά πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου και μετάλλων και ορυκτών στην Ευρώπη, την Ασία, τη Βόρεια Αμερική, τη Λατινική Αμερική, την Αφρική, την Αυστραλία και τη Μέση Ανατολή.
Ο τομέας των μετάλλων και ορυκτών, δραστηριοποιείται στην εμπορία χαλκού, μόλυβδου, ψευδάργυρου, αλουμίνιου, σιδηρομεταλλευμάτων, νικελίου, πολύτιμων μετάλλων και άνθρακα σε διάφορες μορφές (σε μορφή μεταλλευμάτων, συμπυκνωμάτων και εξευγενισμένων μετάλλων).

Commodity and Mining Insight Ireland Limited

H Commodity and Mining Insight Ireland Limited αποτελεί συνδεδεμένη εταιρία της Commodity and Mining Insight UK Limited, η οποία είναι εξειδικευμένη εταιρία παροχής συμβουλών και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, με εξειδίκευση στον τομέα των μετάλλων και ορυκτών.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης