Τελευταία Νέα
Τραπεζικά νέα

Δέκα γεγονότα που θα βρούμε μπροστά μας το 2021 στις ελληνικές τράπεζες που πρέπει να γνωρίζουν οι μέτοχοι... και η χρηματιστηριακή τους αποτίμηση

Δέκα γεγονότα που θα βρούμε μπροστά μας το 2021 στις ελληνικές τράπεζες που πρέπει να γνωρίζουν οι μέτοχοι... και η χρηματιστηριακή τους αποτίμηση
Τα 10 γεγονότα που θα πρέπει να γνωρίζουμε το 2021 για τις ελληνικές τράπεζες
Οι τράπεζες ο πυρήνας της οικονομίας αλλά και η κινητήριος δύναμη του ελληνικού χρηματιστηρίου.
Όταν αφυπνίστηκαν οι τράπεζες το ελληνικό χρηματιστήριο ξέφυγε από τις 550 μονάδες και έφθασε στις 760 μονάδες.
Είτε είστε λάτρεις των τραπεζικών μετοχών είτε όχι η αλήθεια είναι μία χωρίς τράπεζες το ελληνικό χρηματιστήριο δεν μπορεί να πάει μακριά όχι μόνο λόγω ειδικών βαρών στις συνθέσεις των δεικτών αλλά λόγω ψυχολογίας που είναι η κινητήριος δύναμη της χρηματιστηριακής αγοράς….

Τα 10 γεγονότα που θα πρέπει να γνωρίζουμε το 2021 για τις ελληνικές τράπεζες

Υπάρχουν 10 βασικά και πολύ περισσότερα μικρότερης εμβέλειας γεγονότα που θα ήταν σκόπιμο να τα αναφέρουμε ώστε ο επενδυτής να ξέρει τι έχει να περιμένει από τις ελληνικές τράπεζες.
Κάθε γεγονός θα έχει αντίκτυπο, θετικό ή αρνητικό και το άθροισμα όλων αυτών διαμορφώνουν μια τάση….

1)Οι τράπεζες εκτιμούν ότι το 2021 θα επιτύχουν κέρδη 1,2 δισεκ. χωρίς τις τιτλοποιήσεις.
Τα 1,2 δισεκ. κέρδη σε σχέση με τα 5,4 δισεκ. χρηματιστηριακή αξία διαμορφώνουν P/E στο 4,5 που σημαίνει ότι οι τράπεζες με βάση αυτή την παράμετρο είναι ακραία φθηνές.
Με βάση τα κέρδη του 2021 πριν τις τιτλοποιήσεις οι τραπεζικές μετοχές είναι ακραία φθηνές

2)Οι τράπεζες όμως το 2021 θα συνεχίσουν την πολιτική εξυγίανσης τους θα προχωρήσουν σε τιτλοποιήσεις προβληματικών δανείων…
Η Eurobank περίπου 5 δισεκ. NPEs που σημαίνει κεφαλαιακή ζημία 1 δισεκ.
Η Εθνική 3 δισεκ. NPEs που σημαίνει κεφαλαιακή ζημία 480 εκατ ευρώ.
Η Πειραιώς 14 δισεκ. NPEs ή 7 δισεκ. +7 δισεκ. που σημαίνει κεφαλαιακή ζημία 2,8 δισ ευρώ.
Η Alpha bank 8 δισεκ. NPEs που σημαίνει κεφαλαιακή ζημία 1,5 δισεκ. ευρώ.
Υποθέτουμε ότι όλες οι τράπεζες θα ενταχθούν στον Ηρακλή 2.
Αυτό σημαίνει ότι εάν όλα αυτά συμβούν το 2021 όλες οι τράπεζες θα εμφανίσουν ζημίες το 2021 που πρέπει να τις υπολογίσουμε μεταξύ 4,5 με 4,8 δισεκ. άθροισμα κεφαλαιακών ζημιών έναντι κερδών χωρίς τις νέες τιτλοποιήσεις.
Με βάση αυτόν τον παράγοντα οι τραπεζικές μετοχές σήμερα είναι απλά πανάκριβες… γιατί πέραν των εφάπαξ ζημιών, μειώνονται σημαντικά και τα κεφάλαια…

Σχεδόν μηδενίζονται τα NPEs

3)Οι τράπεζες το 2021 εντασσόμενες στον Ηρακλή 2 που θα ξεκινήσει από Μάιο 2021 και θα ολοκληρωθεί έως μέσα του 2022 οδηγούν στον σχεδόν μηδενισμό των προβληματικών δανείων των τραπεζών, χωρίς να προσμετρώνται τα νέα NPEs που υπολογίζονται 6 με 10 δισεκ. ευρώ.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα στο τέλος του 2021 ή μέσα στο 2022 θα έχει μηδενιστεί…
Με βάση αυτόν τον παράγοντα οι τραπεζικές μετοχές είναι στην κυριολεξία φθηνές γιατί η εξυγίανση του ισολογισμού είναι θεμελιώδης παράγοντας ώστε οι τράπεζες να αποκτήσουν πραγματική αξία που σημαίνει… και αξία στο χρηματιστήριο.

4)Οι τράπεζες το 2021 λόγω αυτής της εξυγίανσης θα οδηγηθούν σε νέα μεγάλη μείωση κεφαλαίων.
Υπολογίζεται ότι από 28 δισεκ. που είναι τα κεφάλαια σήμερα θα μειωθούν στα 20 δισεκ. περίπου μετά τον Ηρακλή 1 και Ηρακλή 2 μετά την ιστορική εξυγίανσης τους.
Ταυτόχρονα θα μειωθεί και το RWA δηλαδή το μέσο σταθμισμένο ενεργητικό όπερ σημαίνει ότι τα κεφάλαια θα μειωθούν επιθετικά αλλά όχι και οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας.
Με βάση αυτόν τον παράγοντα οι τραπεζικές μετοχές είναι ακριβές, η αποδυνάμωση των κεφαλαίων θα είναι πιο αισθητή το 2021 επειδή απλά θα εκμηδενιστούν τα κεφαλαιακά μαξιλάρια που διαθέτουν.
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι τράπεζες θα χάσουν τα σχεδόν 8 δισεκ. capital buffers δηλαδή τα κεφαλαιακά αποθέματα που διαθέτουν, δεν είναι αυτό καλή εξέλιξη.

Τα σχέδια για αυξήσεις κεφαλαίου 

5)Οι τράπεζες το 2021 λόγω της μείωσης των κεφαλαίων τους θα κληθούν να επαναξιολογήσουν τις κεφαλαιακές τους ανάγκες, κοινώς να εξετάσουν αυξήσεις κεφαλαίου και άλλα κεφαλαιακά εργαλεία.
Οι αυξήσεις κεφαλαίου σημαίνει ότι οι τιμές που θα καθοριστούν θα έχουν έκπτωση 40% από τις τότε τρέχουσες τιμές, το discount θα είναι 40% επί των τρεχουσών τιμών της περιόδου υλοποίησης των αυξήσεων κεφαλαίου.
Η εξίσωση δεν είναι απλή, εάν ληφθεί υπόψη ότι το DTC η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση στα 15 δισεκ. θα συνεχίσει να αποτελεί υπαρκτό πρόβλημα.
Οι τραπεζικές μετοχές μπορεί να ανακάμπτουν τελευταία αλλά με βάση την ιστορική συμπεριφοράς τους στο χρηματιστήριο είναι ακόμη στον πάτο του βαρελιού.
Βρέθηκαν εκεί λόγω της κατάρρευσης των κεφαλαίων τους και της εκτίναξης των προβληματικών δανείων.
Όμως η συνεύρεση αυτών των δύο παραγόντων κυοφόρησε μια οικονομική τερατογένεση που ονομάζεται αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση DTC.
H ύπαρξη του γεννά αβεβαιότητες στους επενδυτές και θα συνεχίσει να γεννά γιατί το DTC δεν είναι υγεία αλλά τοξικότητα για τις μετοχές των τραπεζών.

Τα stress tests

6)Τον Ιούλιο του 2021 θα δημοσιευθούν και τα stress tests και για τις 4 ελληνικές τράπεζες.
Θεωρητικά θα τα περάσουν αν και στην πράξη επειδή θα ληφθούν υπόψη και τα νέα NPEs που δημιούργησε η ύφεση και ο κορωνοιός και βεβαίως θα αποτιμώνται με διαφορετικό τρόπο τα μορατόρια στα δάνεια γεννώνται ερωτηματικά εάν τα κεφάλαια των τραπεζών επαρκούν.
Τα stress tests θα αποτελέσουν μια πηγή αβεβαιότητας, δεν είμαστε στα επίπεδα του 2015 σε καμία περίπτωση αλλά η αβεβαιότητα δεν είναι σύμμαχος των τραπεζικών μετοχών.

7)Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ΤΧΣ με 61,34% στην Πειραιώς, στην Εθνική 40,3%, στην Alpha bank 11% και στην Eurobank 1,34% θα μπορεί να συμμετάσχει στις μελλοντικές αυξήσεις κεφαλαίου, τουλάχιστον σε κάποιες τράπεζες π.χ. στην Eurobank το νόημα είναι περιορισμένο.
Η παρουσία του ΤΧΣ ως δυνητικού συμμετέχοντα στις αυξήσεις κεφαλαίου θα είναι καλή εξέλιξη.
Έχουμε αναλύσει γιατί το δημόσιο συμφέρον και το ιδιωτικό συμφέρον ενίοτε μπορεί να ταυτίζεται.
Μετά τις αυξήσεις… θα έρθουν τα placements δηλαδή η διάθεση μετοχών του ΤΧΣ στους ιδιώτες επενδυτές, θα είναι η στιγμή της επενδυτικής ευφορίας.

To σχέδιο επιστροφής στην κανονικότητα ή Great Reset

8) Οι τράπεζες το 2021 θα σχεδιάσουν το μέλλον τους στην μετά NPEs εποχή, το 2022 θα έχουν σχεδόν μηδενικά προβληματικά δάνεια μετά από 10-11 χρόνια τραπεζικής καταστροφής.
Θα είναι μια μεγάλη στιγμή για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα.
Όμως η επιστροφή στην κανονικότητα θέλει σχέδιο.
Οι ελληνικές τράπεζες πρέπει να παρουσιάσουν το Great Reset την μεγάλη επαναφορά στην κανονικότητα.
Θέλει κεφάλαια και θέλει να δούμε από ποιο σημείο εκκίνησης θα ξεκινήσουν οι τράπεζες.
Οι τιτλοποιήσεις NPEs προβληματικών ανοιγμάτων θα μειώσει δραστικά τα πιστωτικά υπόλοιπα, αυτό που λέμε σύνολο δανείων που σήμερα ανέρχονται σε 173 δισεκ. ή 147 δισεκ. ιδιωτών και 26 δισεκ. δημοσίου.
Τα 147 δισεκ. ιδιωτών θα υποχωρήσουν στα 120 δισεκ. άθροισμα NPEs που αφαιρούνται και νέων δανείων που χορηγούνται…
Η επιστροφή στο μέλλον… για τις μετοχές είναι θετική εξέλιξη.
Μεταξύ πολλών άλλων γιατί οι τράπεζες το 2021 και ειδικά το 2022 θα αναστρέφουν προβλέψεις και θα προσθέτουν κέρδη από το… παρελθόν.
Κάποια στιγμή σε βάθος 3ετίας ή 4ετίας ίσως, τα μετά φόρων κέρδη των τραπεζών στην Ελλάδα θα είναι 2 δισεκ. ευρώ, σίγουρα καλό νέο για τους μετόχους.

9) Οι τράπεζες ούτε το 2021 δεν θα διανείμουν μερίσματα στους μετόχους τους.
Ουσιαστικά θα έχουν περάσει 13 χρόνια χωρίς μερίσματα, αυτό πρέπει να λυθεί και θα επιλυθεί όταν ξεκινήσει το ΤΧΣ τα placement των μετοχών όταν το ΤΧΣ αρχίσει να αποχωρεί από τις τράπεζες, μετά την εξυγίανση, μετά τις αυξήσεις… το τελικό στάδιο θα είναι η ιδιωτικοποίηση των τραπεζών.
Με βάση τα τωρινά δεδομένα μέρισμα ίσως οι τράπεζες διανείμουν το Καλοκαίρι του 2023 για την χρήση 2022 και όχι όλες προφανώς, ίσως η Eurobank να μπορεί.
Θα είναι καλή εξέλιξη η διανομή μερισμάτων, ένα προαπαιτούμενο να αποχωρήσει οριστικά το ΤΧΣ είναι όρος περί κρατικής βοήθειας.

10)Στην εξίσωση πρέπει να βάλλουμε Πειραιώς και τα σχέδια της, πορεία οικονομίας, προβλήματα που δεν έχουν προβλεφθεί ή υποτιμηθεί αλλά και θετικά γεγονότα που δεν έχουν περάσει στις αποτιμήσεις.

Συμπέρασμα από αυτούς τους 10 παράγοντες η ζυγαριά γέρνει προς την θετική αποτίμηση, οπότε οι μέτοχοι θα έχουν περισσότερα θετικά νέα από τα αρνητικά.
Όμως μην λησμονούμε οι αυξήσεις κεφαλαίου θα έχουν discount για τον προσδιορισμό των τιμών περίπου 40% όπερ σημαίνει ότι όποια είναι η τιμή της μετοχής… υπολογίστε -40%.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης